‫السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته‬

‫)8002/20-‪(PPAB‬‬

PELAKSANAAN WAKAF TUNAI MALAYSIA OLEH YAYASAN WAQAF MALAYSIA

TUJUAN PEMBENTANGAN
Memaklumkan mengenai latar belakang serta objektif penubuhan Yayasan Waqaf Malaysia (YWM) dan peranannya sebagai entiti wakaf kebangsaan. Memberi makluman mengenai perlaksanaan Skim Wakaf Tunai oleh YWM yang dijenamakan sebagai ‘Wakaf Tunai Malaysia’.

Mengemukakan cadangan kutipan dan promosi Wakaf Tunai Malaysia kepada peserta.

PENUBUHAN YWM
25 Mac 2006
Mesyuarat Jawatankuasa Baitulmal Kebangsaan (JPBK) yang telah diadakan di Kuala Terengganu telah bersetuju agar satu entiti kebangsaan bagi menguruskan hal ehwal wakaf diwujudkan.

16 Julai 2007

Kerajaan Malaysia di bawah kepimpinan YAB Perdana Menteri, Dato’ Seri Abdullah Hj Ahmad Badawi telah bersetuju agar satu entiti wakaf peringkat kebangsaan diwujudkan dengan segera bagi menyelesaikan masalah pembangunan harta wakaf di negara ini.

Ahmad Zahid Hamidi. Menteri di Jabatan Perdana Menteri kini dan dianggotai 18 orang ahli Lembaga Pemegang Amanah yang terdiri dari pegawai kerajaan. pegawai Majlis Agama Islam Negeri (MAIN) dan ahli korporat. YWM dipengerusikan oleh YB Dato’ Seri Dr. dilantik untuk . 14 Februari 2008 YWM dilancarkan oleh mantan Menteri di Jabatan Perdana Menteri di Putrajaya International Convention Centre (PICC).. 1 Jun 2008 Ketua Pegawai Eksekutif mengetuai operasi YWM.Samb.

Samb. Memperolehi kod potongan gaji kakitangan awam Persekutuan (No. 25 Jun 2008 Mesyuarat Ahli Lembaga Pemegang Amanah Bil 1/2008 telah diadakan di JAWHAR. Kod 4474) daripada Jabatan Akauntan Negara 5 Januari 2009 . 23 Julai 2008 YWM telah didaftarkan di bawah Akta Pemegang Amanah (Pemerbadanan) 1952 [Akta 258].. Ahli mesyuarat bersetuju dengan pelaksanaan Skim Wakaf Tunai.

Membentuk satu badan nasional bagi menyatu dan menggembleng sumber-sumber wakaf Penglibatan MAIN merupakan fokus utama pada peringkat penubuhan selaku pemegang amanah tunggal harta wakaf di peringkat negeri .

OBJEKTIF PENUBUHAN YWM Mengumpul dan menyatukan dana serta menggembleng sumber-sumber wakaf yang berpotensi di dalam dan luar negara agar dapat dimanfaatkan oleh umat Islam Membangun dan memajukan aset wakaf di Malaysia melalui jalinan kerjasama dengan MAIN selaku pemegang amanah tunggal aset wakaf di Malaysia Menjana modal melalui kaedah-kaedah kontemporari dan inovatif bagi memaksimumkan manfaat wakaf .

Samb. pendidikan. khususnya bagi mengurangkan jurang kemiskinan Menyempurnakan amanah pewakaf . Membangun dan memajukan harta wakaf dan harta umat Islam bagi tujuan khairat dan amal jariah melalui pembangunan ekonomi. sosial dan kebajikan Menangani masalah ketidaksamaan sosio-ekonomi di kalangan umat Islam secara progresif dan produktif..

MATLAMAT TERAS YWM Mengumpul dana wakaf Membangun & memajukan harta wakaf Membuat pelaburan yang dibenarkan oleh Syarak Penubuhan YWM adalah untuk mencapai 5 matlamat teras berikut: Merangka program kebajikan & sosial untuk faedah umat Islam Mempromosi & membuat penerbitan untuk mengembangkan institusi wakaf .

. menegah dan menahan.Pengertian Wakaf Terjemahan Wakaf berasal dari perkataan Arab: waqafa yang membawa maksud berhenti.

hibah dan wasiat di samping mengekalkan sumber fizikalnya.W.Pengertian Wakaf Wakaf ialah apa-apa harta yang ditahan hak pewakaf ke atas harta tersebut daripada sebarang urusan jual beli. pewarisan. untuk kebajikan dengan niat untuk mendekatkan diri pewakaf kepada Allah S.T. .

cendekiawan Islam terkenal dalam bidang wakaf). . bagi tujuan kebajikan amal jariah (Dr. baik mu’abbad (bersifat kekal) atau mu’aqqat (bersifat tidak kekal) untuk dimanfaatkan harta tersebut mahupun hasilnya. Monzer Khaf. secara berulang-ulang.Pengertian Wakaf Pengertian Kontemporari Wakaf ialah penahanan harta.

manfaat yang boleh disalurkan untuk kebajikan/dinikmati oleh masyarakat boleh diperolehi daripada berbagai sumber dan bentuk harta. Harta-harta yang boleh dimanfaatkan secara berulang kali termasuk harta intelek. . suratsurat berharga dan wang tunai.Pengertian Kontemporari? Dalam era moden.

mawquf) Penerima manfaat wakaf (al-mawquf ‘alaih) Lafaz Akad (al-sighah) .Pewakaf (al-waqif) Harta yang diwakafkan (al.

Merdeka Baligh PEWAKAF Berakal Berkelayakan untuk berwakaf Sukarela (tidak dipaksa untuk berwakaf) .

HARTA YANG DIWAKAFKAN Harta yang mempunyai nilai Harta yang boleh dipindah milik Harta yang boleh diambil manfaat berkekalan Harta adalah milik sempurna pewakaf .

PENERIMA MANFAAT WAKAF Penerima khusus samada seorang atau lebih Penerima tidak khusus (menentukan penerima wakaf) .

Akad adalah wajib bagi mengesahkan wakaf.LAFAZ AKAD Akad ialah kata-kata yang boleh difahami atau tulisan untuk sesuatu tujuan wakaf. .

.Wakaf Tunai Wakaf tunai ialah berwakaf menggunakan wang tunai sebagai harta yang diwakafkan untuk mengumpul dana wakaf yang kemudiannya ditukar kepada harta kekal. Harta kekal ini akan dimanfaatkan untuk kebajikan dan kepentingan masyarakat secara berulang kali/berterusan.

Kuala Terengganu) .WAKAF WANG TUNAI Berwakaf dalam bentuk wang tunai adalah dibolehkan di dalam Islam. (Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia kali Ke-77 yang bersidang pada 1012 April 2007 di Primula Beach Resort.

Ilustrasi Transaksi Wakaf Pewakaf Lafaz Akad Mewakafkan Harta N a z i r Urus & majukan harta P e m b a n g u n a n Penerima manfaat Nota: Nazir ialah pemegang amanah ke atas harta wakaf. iaitu MAIN .

yang kemudiannya ditukar kepada harta wakaf kekal di bawah pemegang amanah kekal.Ilustrasi Transaksi Wakaf Tunai Pewakaf Lafaz Akad N a z i r A N a z i r B P e m b a n g u n a n Mewakafkan Tunai Urus & agih Penerima manfaat YWM ialah pemegang amanah Dana Wakaf. iaitu MAIN .

WAKAF TUNAI SEBAGAI INSTRUMEN UTAMA MENGUMPUL DANA WAKAF Berwakaf dengan memberi wang tunai kepada nazir atau entiti pengurusan yang sah untuk dikumpul dan dijadikan modal bagi menukar dana kepada harta kekal atau membiayai aktiviti berkaitan wakaf .

. Wujud 1. sementara di Busra.PERANAN WAKAF TUNAI DALAM KOMUNITI ISLAM Berkembang pesat di Turki semasa zaman pemerintahan Uthmaniyyah mulai penghujung abad ke-15 hingga abad ke-18.161 wakaf tunai di Istanbul (1456 hingga 1551). wujud 761 wakaf tunai dalam abad ke-18.

Di Singapura.Berjaya meringankan perbelanjaan kerajaan dalam menyediakan kemudahan perkhidmatan pendidikan. . kesihatan. perbandaran dan sebagainya kepada masyarakat dan pelengkap (complimentary) kepada usaha-usaha pembangunan oleh kerajaan. Majlis Agama Islam Singapura telah melaksanakan wakaf tunai yang mengumpul SG$6 juta setahun melalui potongan gaji bulanan warga-warga Islam (minima SG$2 hingga SG$11) dan berjaya membiayai pembangunan serta penyelenggaraan tempat-tempat beribadah Islam di Singapura.

HIKMAH WAKAF “Bandingan orang yang membelanjakan hartanya pada jalan Allah (perbelanjaan derma) ialah seperti sebiji benih yang tumbuh dan menerbitkan tujuh tangkai. Dan (ingatlah) Allah akan melipatgandakan pahala (ganjaran) bagi sesiapa yang dikehendaki-Nya dan Allah Maha Luas (rahmat) kurnia-Nya lagi maha mengetahui” Surah Al-Baqarah: Ayat 261 . tiap-tiap tangkai itu pula mengandungi seratus biji.

“Kamu tidak sekali-kali akan dapat mencapai (hakikat) kebajikan dan kebaktian (yang sempurna) sebelum kamu dermakan sebahagian dari apa yang kamu sayangi dan sesuatu apa jua yang kamu dermakan. maka sesungguhnya Allah maha mengetahui” Surah Al-Imran: Ayat 92 .

“Siapakah orangnya yang mahu memberikan pinjaman kepada Allah. sebagai pinjaman yang baik (ikhlas) supaya Allah melipat-gandakan balasannya? Dan (selain itu) dia akan beroleh pahala besar!” Surah Al-Hadid: Ayat 11 .

: “Apabila mati anak Adam. akan terhentilah amalannya kecuali tiga perkara: sedekah jariah (harta yang diwakafkan).Sabda Rasulullah S.A.W. ilmu yang dimanfaatkannya dan anak yang soleh yang mendoakannya” Hadith Riwayat Muslim .

WAKAF TUNAI MALAYSIA Wakaf Tunai Malaysia ialah skim wakaf tunai yang dilaksanakan oleh Yayasan Waqaf Malaysia .

dinamik dan bersepadu .OBJEKTIF WAKAF TUNAI MALAYSIA  Menggalakkan amalan sedekah jariah dikalangan umat Islam  Sebagai alternatif untuk melaksanakan ibadah wakaf  Menzahirkan pembangunan institusi wakaf dengan lebih produktif dan berwibawa  Penggerak pembangunan sosial dan ekonomi umat Islam  Meningkatkan pegangan aset umat Islam yang akan digunakan untuk kepentingan agama dan pembangunan ummah  Meluaskan saluran kebajikan dengan sistematik dan berkesan  Menyumbang kepada pembangunan harta wakaf dengan skop yang lebih luas.

Kod potongan gaji = 4474 .METODOLOGI PELAKSANAAN KUTIPAN WAKAF TUNAI MALAYSIA KUTIPAN DANA SECARA TRADISIONAL mendekati pewakaf secara peribadi memberi penjelasan secara individu atau taklimat berkumpulan memperolehi persetujuan daripada pewakaf untuk menyalurkan wang tunai secara berterusan dan berkala (setiap bulan) melalui potongan gaji atau pembayaran keluar daripada akaun simpanan tunai.

PENYALURAN MANFAAT WAKAF TUNAI MALAYSIA Dana Terkumpul ditukarkan Harta Kekal Melalui: Pembangunan tanah wakaf sedia ada Pembelian /pembangunan aset Pembinaan bangunan seperti sekolah. pejabat Pembangunan perladangan. kedai. dan perkilangan Pelaksanaan Wakat Tunai Malaysia ini adalah wakaf musytarak (wakaf berkelompok) . ternakan.

. YWM mencadangkan satu kadar minima iaitu RM10.00 bagi memudahkan pelaksanaan dalam mencapai sasaran kutipan dana wakaf.KADAR MINIMA BERWAKAF MELALUI WAKAF TUNAI MALAYSIA Wakaf adalah sedekah jariah atau pemberian dari keikhlasan hati seorang Muslim bagi tujuan menyalurkan manfaat kepada masyarakat.

Ukhrawi Ganjaran pahala berterusan selagi harta wakaf dimanfaatkan .KELEBIHAN BERWAKAF Rebet cukai pendapatan kepada pewakaf Duniawi Manfaat kepada umat Islam CONTOH membantu Majlis Agama Islam Pulau Pinang menyelesaikan masalah kekurangan tanah perkuburan di Jelutong. Pulau Pinang.

Program Agihan Kutipan Tunai Malaysia Wakaf .

JELUTONG MELALUI PENGAMBIL-ALIHAN TANAH (Melibatkan Kos RM22 juta) .CADANGAN PENAMBAHAN TAPAK PERKUBURAN MASJID KG.

CADANGAN MENYIAPKAN PEMBINAAN SEKOLAH AGAMA MAAHAD ADDINI. ALOR SETAR .

CADANGAN PEMBANGUNAN SEKOLAH MENENGAH AGAMA WILAYAH PERSEKUTUAN (IMTIAZ) Sekolah berkonsepkan dwi-aliran iaitu menyeimbangkan antara aliran akademik dan agama. . Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan (MAIWP) telah memberi komitmen untuk membiayai RM30 juta. masih memerlukan antara RM30 juta hingga RM40 juta lagi untuk pembangunan projek ini. Akan memberi impak yang besar kepada masyarakat Islam di Malaysia di dalam tempoh 10 ke 15 tahun akan datang. YWM dan MAIWP bercadang untuk mengumpul dana melalui Wakaf Tunai Malaysia. Keperluan yang mendesak untuk peningkatan kualiti ummah dan ada permintaan yang tinggi daripada ibu bapa. Memandangkan projek ini perlu dilaksanakan dengan segera.

komponen pembangunan masih di peringkat perancangan. pengajian agama serta kutub kanah ilmiah. Boleh menempatkan tempat latihan untuk mendidik atau meningkatkan pengetahuan/kemahiran dalam bidang tertentu sebagai mata pencarian baru. Tapak telah dikenal pasti. sehingga mampu berdikari. KUALA LUMPUR Pusat penempatan dan perlindungan untuk saudara baru.CADANGAN PEMBANGUNAN KOMPLEKS SAUDARA BARU DI MUKIM BATU. Pembangunan lengkap mengandungi fasiliti beribadah. . Memberi perlindungan seperti tempat penginapan dan makanan supaya saudara baru tidak tertekan untuk kembali kepada agama asal.

KERJASAMA STRATEGIK YWM UNTUK MEMBANTU PENCAPAIAN ‘QUICK WIN’ .

KOMPLEKS PENDIDIKAN .Perlu melaksanakan transformasi paradigma dan perspektif mengenai amalan wakaf WAKAF TRADISIONAL WAKAF KOMTEMPORARI TANAH WANG TUNAI PERKUBURAN. RUMAH ANAK YATIM KOMPLEKS PERNIAGAAN. KOMPLEKS KEDIAMAN. MASJID.

Berwakaf bagi pihak orang lain seperti ibu/bapa yang telah meninggal dunia. .Berwakaf mengikut kemampuan. ganjaran pahala yang berterusan selagi harta wakaf hasil daripada amaun yang diwakaf dimanfaatkan. Selain daripada menyumbang ke arah peningkatan tahap sosio-ekonomi masyarakat Islam.

‫ﻭﺍﻠﺳﻼﻢ‬ .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful