Proiectarea tehnologiei de fabricatie a unui reper din pulberi metalice cu baza fier

Student : Teglas Violeta Emilia Coordonator stiintific: S.l.dr.ing. Codruta Pavel

CUPRINS 1.5 Sinterizare 2.8 Imersie de protecţie 3.1 Preapararea amestecului 3.3.11 Ambalare CONCLUZII BIBLIOGRAFIE .3.4 Materii prime şi materiale folosite în întreprindere 2.1.3 Pregătirea amestecului de pulbere 2.3 Formarea 3.6 Debavurarea 3.2 Determinarea proprietăţilor tehnologice a amestecului de pulberi folosit: 3. INTRODUCERE 1.1 Analiza piesei 3.3.6 Operaţii complementare 3. Istoric metalurgia pulberilor 1. CERCETĂRI EXPERIMENTALE 3.3.1 Proprietăţile pulberilor metalice 2.3 Itinerariul tehnologic de fabricaţie 3.4 Formare 2.2 Elaborarea pulberilor 2.3.9 Sortarea dupa aspect 3.2 Alegerea materialului 3.3.4 Sinterizarea 3.7 Feroxarea 3.3.3.3 Prezentarea firmei SC.3.3.10 Control final 3.2 Avantajele şi dezavantajele procesării prin metodele specifice metalurgiei pulberilor 1. Sinterom SA 1.5 Proprietatile mecanice a materialului obtinut prin sinterizare 3. TEHNOLOGIA DE OBŢINERE A PIESELOR DIN PULBERI METALICE 2.3.

• Gradul de utilizare al materialului este de aproape 100 %. ce consolidează semifabricatul se execută la temperaturi inferioare temperaturii de topire a componentului principal din amestecul de pulberi. ceea ce garantează o constanţă a proprietăţilor în toată masa. • Metalurgia pulberilor poate asigura produselor finite o compoziţie precisă şi uniformă. Acest semifabricat “crud” se supune unei operaţii de “consolidare” denumită sinterizare. Printr-o operaţie de compactizare se obţine direct piesa la dimensiunile şi forma dorită. care de fapt este un tratament termic specific. . aşchiere). • Faptul că operaţia de sinterizare. • În acest sens prin metode diferite se fabrică mai întâi materia primă. adică pulberea din care urmează a se executa piesa. permiţând înlocuirea unor materiale scumpe cu unele mai ieftine. Datorită acestui avantaj se pot realiza economii importante de material. duce la însemnate economii energetice.Introducere • Tehnologia metalurgiei pulberilor scurtează calea tehnlogiei clasice ajungându-se direct la forma şi dimensiunile cerute ale piesei. neexistând pierderi prin operaţii ulterioare (ex.

Tehnologia de obtinere a pieselor din pulberi metalice • Proprietatile pulberilor metalice: – Fizice – Chimice – Tehnologice • Elaborarea pulberilor metalice: – metode speciale – metode fizico-chimice – metode mecanice .

conform reţetei prescrise. – Durata omogenizării unui lot de pulbere. de cele mai multe ori adăugându-se şi cantităţile de materiale lubrifiante care favorizează operaţia de formare. presării şi sinterizării. de obicei nu depăşeşte 15 – 30 minute Omogenizator dublu conic . mărimi şi densităţi aparente trebuie să se obţină un amestec omogen care să-şi menţină caracteristicile în timpul manipulării. din mai multe sortimente de pulberi metalice şi nemetalice. – Dozarea componentelor amestecului se face prin cântărire.• Pregatirea amestecului de pulberi – Prin amestecarea pulberilor de diferite forme.

c) particule eformate . b) particule rearanjate şi acomodate.Formarea Aspectul particulelor de pulbere în timpul presării: a) pulbere liber vărsată.

c) 600 MPa . b) 400 MPa.Influenţa presiunii de compactizare asupra porozităţii unei probe presate sinterizate: a) 200 MPa.

numite gâturi de sinterizare intergranulare. •recristalizarea. Procesul de sinterizare are la bază cinci fenomene distincte : •adeziunea particulelor. •difuzia şi autodifuzia. •creşterea grăunţilor. prin realizarea de punţi de legătură între particule. . •restaurarea reţelelor.Sinterizarea Sinterizarea este un tratament termic care are ca scop creşterea rezistenţei mecanice a presatului.

Etapele transformării formei porilor în timpul procesului de sinterizare: a . vr. •timpul de sinterizare (t.trei granule sferice în contact. minute). °C). c – por rotund. m/s) •atmosfera de sinterizare •starea suprafeţelor şi mărimea particulelor. ore. d – dispariţia porului Sinterizarea depinde de o serie de factori cum sunt: •temperatura de sinterizare (T. •viteza de încălzire şi răcire (vî. b – por triunghiular.[1] .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful