Viaţa lui

Iisus Hristos
de Adina Livia Chirila

Şcoala Vasile Goldiş - Zalău

pictură de

Harry

La început a fost Cuvântul şi Cuvântul era cu Dumnezeu şi Cuvântul era Dumnezeu…
Ioan 1

1

Cuvântul s-a făcut trup şi a locuit o vreme printre noi, plin de har şi de adevăr.
pictură de

Ioan 1

Harry

„Duhul

Sfânt va veni asupra ta şi puterea lui Dumnezeu te va umbri. Astfel, copilul care ţi se va naşte va fi sfânt cu desăvârşire – însuşi Fiul lui Dumnezeu.“Luca 1
35

frescă

pictură de

Simon Dewey

Fiu, căruia îi vei pune numele Isus, deoarece el îşi va salva poporul de păcatele lor.“ Matei 1
21

„Iosif, … Maria va naşte

„Nu vă temeţi! Căci vă aduc cea mai fericită veste anunţată vreodată şi această veste este anunţată tuturor! Mesia, Salvatorul, Domnul, s-a născut în noaptea aceasta la Betleem. Cum îl veţi recunoaşte? Veţi găsi un prunc înfăşat în scutece, aşezat într-o Luca 2 iesle.“

pictură de

Simon Dewey

„Unde

este cel care s-a născut rege al iudeilor?

pictură de

Noi i-am văzut steaua în răsărit şi am venit să ne închinăm Lui. “

Stefan Lochner

Matei 2

2

„Nazaret, în Galilea.
Acolo copilul a crescut, devenind puternic şi bine împlinit, renumit pentru înţelepciunea sa care depăşea pe cea a altor copii de vârsta lui. Şi Dumnezeu îşi turna binecuvântările asupra lui.“
pictură de

Simon

Luca 2 39-4o

Bernardino

Când a atins vârsta de 12 ani, Iisus şi-aînsoţit părinţii la Ierusalim, cu ocazia sărbătorii de Paşti...
Luca 3

41

„Nu v-aţi dat seama că voi fi aici, în templu, în Casa Tatălui Meu? “
Luca 3

49

„După mine vine unul mult mai puternic, faţă de care eu nu sunt vrednic nici să mă plec şi să-i leg cureaua sandalei. Eu vă botez cu apă, iar el vă va boteza cu Duhul Sfânt.“
Marcu 3
7-8

pictură de

Harry Anderson

„Acesta este Fiul Meu preaiubit, Intru care am binevoit !“
Matei 3 17

„Întoarceţi-vă din păcat la Dumnezeu, căci Împărăţia Cerurilor este aproape.“
Matei 4 17

pictură de

Simon

„Acum vâsliţi în larg, unde e mai adâncă apa,

aruncaţi năvoadele şi veţi prinde o mulţime de peşti!“
Luca 5 4

„Eu sunt un păcătos prea mare ca să pot sta lângă tine!“

Luca 5 8

pictură de Harry

„Veniţi după Mine şi vă voi face pescari de oameni!“
17

Marcu 1

pictură de Simon Dewey

Oricare ar fi fost boala ori suferinţa lor,

fie că erau posedaţi de diavoli, fie că erau epileptici, fie paralizaţi – pe toţi îi vindeca.
Matei 4
24

pictură de

Harry

„ Apa pe care le-o dau eu se va transforma în ei

într-un izvor permanent care-i va uda în veci cu viaţă eternă.“
1

Ioan 4

pictură de Simon

„Când te rogi, retrage-te într-un loc unde eşti singur, închide uşa după tine şi roagă-te Tatălui tău în secret, iar Tatăl Tău, care-ţi cunoaşte secretele, te va răsplăti.“ Matei 6
6

pictură de

Simon Dewey

„Rugaţi-vă

în felul acesta:
«Tatăl nostru, care eşti în cer! Sfinţească-se numele tău! Vie împărăţia ta! Facă-se voia Ta, precum în cer, aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele dăne-o nouă astăzi

pictură de

Simon

şi ne iartă greşelile precum şi noi iertăm pe cei care ne-au greşit. Nu ne duce în ispită, ci ne scapă de Cel Rău. Căci a ta este împărăţia şi puterea şi slava, în veci. Amin.»“
pictură de

Simon

Matei 6 9-13

„Doamne, nu sunt vrednic să te primesc sub acoperişul casei mele.

pictură de

Nicolae Grigorescu

E de ajuns să zici de aici: «Fii vindecat» şi servitorul meu se va face bine.“
Matei 8
8-9

„Ea a îngenuncheat la picioarele Sale, şi a început să plângă atât de tare, încât i-a udat picioarele cu lacrimile ei;

pictură de Crystal Haueter

apoi i le-a şters cu părul, le-a sărutat şi a turnat peste ele parfumul adus.“

Luca 7

38

„S-a năpustit asupra lor o furtună şi marea a devenit foarte agitată. Erau la vreo 5 – 6 kilometri în larg când, deodată, L-au zărit pe Iisus apropiindu-se de barcă. Ucenicii s-au înspăimântat, dar El le-a strigat să nu se teamă. Atunci ei s-au învoit să-L poftească în barcă.“
Ioan 6
19-

pictură de

Del Parson

„Dacă îl ating doar, mă voi vindeca.“
Matei 9
20

pictură de

Simon

„ «Ridică-te,

fetiţo!»

În acel moment, viaţa reveni în trupul ei şi fetiţa sări în picioare.“
Luca 8
54-55

„Numai acela care n-a păcătuit niciodată

are dreptul să arunce prima piatră.“

Ioan 7

7

pictură de

Carl Heinrich Bloch

„Deodată faţa a început să-i strălucească de slavă şi hainele i s-au făcut albe de nu te puteai uita la ele.“
Marcu 9
2-3

„Acesta e Fiul Meu

preaiubit. De El să ascultaţi!“

Marcu 9

7
pictură de

„Lăsaţi copiii să vină la Mine,
căci a unora ca ei este Împărăţia lui Dumnezeu.“
Marcu 10 14
pictură de

Harry

pictură de

Harry Anderson

„Vă

cer să vă iubiţi unii pe alţii aşa cum v-am iubit şi eu.“
Ioan 15

12

„Dacă tac ei, vor izbucni în ovaţii pietrele de pe marginea drumului!“

„Tată, a sosit timpul. Nu mă rog doar pentru aceştia (ucenici), ci şi pentru credincioşii din viitor care vor veni la mine datorită mărturiei acestora.“
Ioan 17 1;
2o
pictură de

Del

„Îl legară la ochi şi începură să-l lovească cu pumnii.“
Luca 22 64

„Dar noi vrem să fie răstignit!“

Ioan 18 31

„ Deci tu susţii că eşti Fiul lui Dumnezeu?“

Luca 22 7o

„Să fie biciuit cu biciul cu plumbi şi apoi îi voi da drumul.“
Luca 23 16

„A lăsat răni adânci, însângerate pe spinarea Sa, iar soldaţii au împletit o cunună de spini şi i-au pus-o pe cap.“
Ioan 19

„Dar ei strigară tot mai stăruitor să fie omorât Iisus şi, până la urmă, glasurile lor biruiră.“

Luca 23

23

„Atunci ei l-au scos afară din oraş, punându-i crucea în spinare, până la locul cunoscut sub numele Golgota.“
Ioan 19 17

„Lumina din cer a venit în lume, dar ei au iubit întunericul mai mult decât lumina, deoarece faptele lor erau rele.“
Ioan 3 19

pictură de

Harry Anderson

„Oamenii care treceau pe acolo îi aruncau tot felul de insulte .“

Matei 27

39

pictură de

Harry Anderson

„Pomeneşte-mă, Doamne, când vei veni în împărăţia ta...“
Luca 2 3 42

pictură de

Harry Anderson

„În după-amiaza aceea tot pământul a fost cuprins de întuneric… pământul s-a cutremurat .“
Matei 37 45 ; 5o

pictură de

Harry Anderson

„Când văzu ofiţerul roman care stătea lângă cruce cum îşi dădu Isus duhul, exclamă: «Acesta era într-adevăr Fiul lui Dumnezeu!»“
39

Marcu 15

pictură de

Harry Anderson

„Unul dintre soldaţi

îl străpunse în coastă cu o suliţă şi ţâşni sânge amestecat cu apă.“ Ioan 19

31

„Iosif din Arimateea s-a dus la Pilat şi i-a cerut permisiunea să coboare trupul lui Iisus de pe cruce.“
Ioan 19
38

pictură de

Rembrandt

„Înfăşurară trupul lui Iisus într-o pânză lungă de in, îmbibată cu mirodenii.“
Ioan 19 4o

„Iosif l-a luat

şi l-a aşezat în propriul său mormânt de curând săpat în stâncă, prăvălind o piatră mare la intrare, după care a plecat.“
Matei 27

59-6o

Pieta

de

„Deodată s-a produs un cutremur mare pe pământ; căci un înger al Domnului a coborât din cer şi a răsturnat piatra la o parte, aşezându-se pe ea… Când l-au văzut santinelele, s-au cutremurat de frică şi au căzut într-un leşin de moarte.“
Matei 28
2-4

pictură de

Del

„Iisus

a înviat în zorii zilei de duminică
Şi prima persoană care l-a văzut a fost Maria Magdalena.“
pictură de

Roger

„Demult s-a scris că

Mesia trebuie să sufere, să moară şi să învie din morţi a treia zi şi că acest mesaj al mântuirii va fi dus, pornind de la Ierusalim, tuturor popoarelor.“

Luca 24

pictură de

Simon

„Toată puterea mi s-a dat în cer şi pe pământ.“
Matei 28
18

Deisi

Sunt cu voi întotdeauna, Până la sfârşitul veacului.“

Matei 28

2o

„Căci Eu, Fiul Omului, voi veni cu îngerii mei în gloria Tatălui Meu şi îl voi judeca pe fiecare după faptele sale.“
Matei 16
27

pictură de

„Cerul şi pământul vor trece,

dar cuvintele Mele vor rămâne în veci.“
Marcu 13
31

Biblia
pagină originală

• cuprinde Vechiul testament şi Noul testament • relatează viaţa lui Iisus – fiul Domnului • e o culegere de texte scrise de scriitori inspiraţi de Duhul Sfânt • cartea sfântă pentru multe religii • cea mai citită carte de pe faţa pământului

pergamen