spec_altair

38
published
11K
Views
Uploads
Likes
Reviews
Collections
More
Katalog Radna Verzija (1)(1)
Katalog Radnih Mesta u Prosveti Radna Verzija
Katalog Kultura
ŠIFARNICI ZANIMANJA Sa Stručnim Spremama
ŠIFARNICI ZANIMANJA Sa Stručnim Spremama
Uredba Koef Javne Sluzbe Od Nsz
NOKS Predlog NSVO Sep2013
PKU ПОСЕБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР ЗА ПОЛИЦИЈСКЕ СЛУЖБЕНИКЕ
Pravilnik o Vrstama Poslova u JP EMS
Pravilnik o Unutrasnjoj Organizaciji JP EMS
Pravilnik o Sistematizaciji Radnih Mesta u JP EMS
Sistematizacija PURS PreciscenTekst Mart 2014 (1)
isced-2011-en
ODLUKU O JEDINSTVENIM METODOLOŠKIM PRINCIPIMA ZA VOĐENjE EVIDENCIJA U OBLASTI RADA I OBRASCIMA PRIJAVA I IZVEŠTAJA
Odluka o Jedinstvenom Kodeksu Sifara Za Unosenje i Sifriranje Podataka u Evidencijama u Oblasti Rada SLSRJ 9-1998!25!2000
Nacionalni izveštaj o razvoju i stanju obrazovanja i učenja odraslih
I S C E D 1997
International Standard Classifi cation of Occupations 08
PG26 - Obrazovanje i Kultura
NOKS - Nacrt Nacionalnog okvira kvalifikacija od 1-5 nivoa
see moreThat's it!
scribd