'Dorothy M Neddermeyer hasn't published anything yet.