ทำดีแค่ไหน ไม่เคยเห็นค่า แต่เธอไม่เคยเห็นคุณค่า แต่มาทำร้ายกันทำไม hasn't published anything yet.