Rabbis for Human Rights

79
published
26K
Views
Uploads
Likes
Collections
More
about Rabbis for Human Rights

Rabbis for Human Rights is the only rabbinic voice of conscience in Israel, defe... see more see less

הצטרפו לכנס לעתיד הדיאלוג הבין דתי בישראל, לרגל 50 שנה ל"נוסטרה אטאטה"
עצרו את הפגיעה בארגוני החברה האזרחית
פורום הארגונים לביטול חוק ההסדרים במכתב ליועמ"ש בעקבות דחיות בגילוי מידע ציבורי חשוב הנוגע לחוק ההסדרים
ליווי רוחני במצבי קונפליקט
מערך ליום המאבק בגזענות
ניתוח מסמך המחליטים ומסמך הרפורמות לתקציב 2015-2016 - פורום הארגונים לבי...
ניתוח מסמך המחליטים ומסמך הרפורמות לתקציב 2015-2016 - פורום הארגונים לבי...
סיכום מצב משפטי 2015 - המאבק להצלת הכפר סוסיא
תצהיר-ראסם-חמאיסי-12-4-15
המחדל והאפליה התכנונית בשטח סי 1972-2013
דוח - מעבר לפוליטיקה - הזכויות שאפשר ליישם במצב הקיים
המבנה התכנוני בשטח סי
מידעון לעמותות שפועלות למען נשים
Rabbis for Human Rights
JALUD MAP - Fauzi Land
דף מידע למפקד - גישה לאדמות
Rabbis for Human Rights
Seeking
התראות לסלולרי לבדואים בנגב - הודעה לעיתונות
רצועת עזה ערוץ מילוט ומחסה בטוח ארגונים חתום סופי 24-7-14
see moreThat's it!
scribd