Slagana Trpeska Bozinoska hasn't published anything yet.