Marsyas Periandrou

33
published
49K
Views
Uploads
More
about Marsyas Periandrou

Macedonian Greek

Inter-War Macedonia - Yiannis D. Stefanidis
FAQ on Macedonia
История на българската държава през средните векове; Том I. История на Първото българско царство - Васил Златарски (1918)
Българското опълчение в Освободителната война 1877–1878 години - Българска военно-историческа библиотека, кн. 1 (1935)
История на доброволците от Сръбско-българската война – 1885 г. - Йордан Венедиков (1935)
Стематографиiа. Изображение оружий Илирических - Христофор Жефарович (1741)
Из новата история на българите в Турция - А. Шопов (1895)
Самуилова држава. Обим и карактер - Срђан Пириватрић (1997)
"Минало". Българо-Македонско научно списание - Георги Баласчев (1911)
Илинденските знамиња и печати - Ѓорѓе Миљковиќ (2003)
Избрано; Средновековна История - Петър Мутафчиев
Наши манастири и калуђерство - Милош Милоевић (1881)
Путопис дела Праве – Старе – Србије. II. свеска - Милош Милоевић (1872)
Балканско полуострво и јужнословенске земље, Основи антропогеографије - Јован Цвијић (1931; II. изд. 1986 или 1988)
Балканско полуострво и јужнословенске земље, I - Јован Цвијић (19??)
Сборникъ за Народни Умотворения, Наука и Книжнина (Книга XIV, София, 1897) - Mарко Цепенков
Сборникъ за Народни Умотворения, Наука и Книжнина (Книга VIII, София, 1892) - Марко Цепенков
see moreThat's it!
scribd