Rebecca Lemov hasn't published anything yet.
scribd