Margica Bojkovska-mladenovska hasn't published anything yet.