Amar Bapic

20
published
27K
Views
Uploads
Likes
Reviews
More
about Amar Bapic

Student na odsjeku Matematika Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Bernstein-ov teorem
Ravan i prava u prostoru
Određeni integral. Primjena određenog integrala.
Algebarska jednačina III i IV reda
Uvod u linearnu algebru i vektorska algebra
Brojevne sredine i nejednakosti između njih
Krive drugog reda
PROBLEM KENIGSBERŠKIH MOSTOVA
Amar Bapic
Teorija igara
Booleovo Polje (Booleova algebra)
Komunikacijski Mediji
Trigonometrijske i Arkus Funkcije
Booleova algebra - Seminarski rad
Fibonaccijevi Brojevi i Zlatni Rez
Analitička geometrija u ravni
Graf funkcije y=asin(bx+c) i y=acos(bx+c)
Hanojski tornjevi
Zadaci Za Prijemni Matematika Gimnazija
Amar Bapic
MANIRIZAM
Eulerova Kruznica
see moreThat's it!
scribd