Patti Jones Zavorka hasn't published anything yet.