Michael Skolnik hasn't published anything yet.
scribd