Jennifer Hiatt Betz hasn't published anything yet.