Lorena Balla

19
published
2.0K
Views
Uploads
Likes
Collections
More
Raporti_Vjetor_2010
Chap 007-Nigrini
L2 Raport Monitorimi i Strategjisë Kombëtare Të Barazisë Gjinore Dhunes Në Familje Etj 2011 20151
L2 Raport Monitorimi i Strategjisë Kombëtare Të Barazisë Gjinore Dhunes Në Familje Etj 2011 20151
udhezim7_dt28_02_2014_200
Wiley Auditors Dictionary Terms Concepts Processes and Regulations1
3434-13493-1-PB.pdf
2012 IAASB Handbook Part I_Web
Udhezimi_Transferimi_Cmimit,_Shqip,_19.12.2013 (1)
Accounting Project Topics
Rasti 9.1
Republika e Shqiperise
aplikimiibursave
Formular Vetdeklarimi
Raporti Vjetor 2004 Kapitulli VI Pasqyrat Financiare Te Bankes Se Shqiperise
Raporti Vjetor 2004 Kapitulli VI Pasqyrat Financiare Te Bankes Se Shqiperise
Teza 2012 Zgjidhje Provimi 28 Prill 2012
Teza Provimi Pare Me Pergjigjet
Teza 2012 Zgjidhje Provimi 28 Prill 2012
scribd