Mohd Nasyat Safwan Abd Manan

Uploads
Collections
More
Mohd Nasyat Safwan Abd Manan
Pantun Dua Kerat
Tugasan Perkembangan Awal Kanak-kanak EDU3102
Tugasan PKB 3104 Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Khas Bahasa Melayu 2010
Tugasan Permainan Kanak-Kanak Pendidikan Jasmani
Mohd Nasyat Safwan Abd Manan
Tugasan Pergerakan Asas Pendidikan Jasmani
Mohd Nasyat Safwan Abd Manan
Tugasan Pengurusan Tingkah Laku
Mohd Nasyat Safwan Abd Manan
Ujian Saringan % Diagnostik
Mohd Nasyat Safwan Abd Manan
Ujian Kecerdasan
Mohd Nasyat Safwan Abd Manan
Tujuan Perancangan
Mohd Nasyat Safwan Abd Manan
Tujuan Pengajaran
Mohd Nasyat Safwan Abd Manan
Rumusan Tujuan Pentaksiran
Mohd Nasyat Safwan Abd Manan
Rumusan Maklumat Yang Dikumpul
Mohd Nasyat Safwan Abd Manan
Pentaksiran Matematik
Mohd Nasyat Safwan Abd Manan
Pentaksiran Sekolah KS
Mohd Nasyat Safwan Abd Manan
Pentaksiran Bacaan
Mohd Nasyat Safwan Abd Manan
Penilaian Melalui Pemerhatian
Mohd Nasyat Safwan Abd Manan
Pengamatan
Mohd Nasyat Safwan Abd Manan
Penaksiran Alternatif
Mohd Nasyat Safwan Abd Manan
Pemerhatian tingkah laku
Mohd Nasyat Safwan Abd Manan
Model Assessment
see moreThat's it!
scribd