Dorothy Shostak hasn't published anything yet.
scribd