Cheri G. Smith hasn't published anything yet.
scribd