Dena DeNooyer Stroh hasn't published anything yet.
scribd