Eurasya Institut hasn't published anything yet.
scribd