เกลียดบางคน ที่เทอคิดถึง hasn't published anything yet.