P. 1
Psihologie judiciara

Psihologie judiciara

Ratings:

5.0

(2)
|Views: 12,745|Likes:
Published by laura
Un curs ce contine date despre notiuni fundamentale despre psihologia judiciara, delincventa, victima, mediul din penintenciar, infractor, delincventa juvenila.
Un curs ce contine date despre notiuni fundamentale despre psihologia judiciara, delincventa, victima, mediul din penintenciar, infractor, delincventa juvenila.

More info:

Published by: laura on Oct 30, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/24/2015

pdf

text

original

 
CUPRINS
CAPITOLUL I - NOŢIUNI FUNDAMENTALE DE PSIHOLOGIE JUDICIARĂ
1.1 Obiect, definiţie, concepte1.2. Comportamentul - prezentare generală1.3. Devianţa socială şi delincvenţa
CAPITOLUL II - ETIOGENEZA FENOMENULUI INFRACŢIONAL
2.1. Consideraţii generale2.2. Teorii ale fenomenului şi comportamentului infracţional2.2.1. Teoriile psiho-biologice2.2.1.1. Teoria anormalităţilor biologice2.2.1.2. Teoria constituţiei criminale2.2.3. Teoriile psiho-morale2.2.3.1. Teoria analitică2.2.3.2. Teoria personalităţii criminale
CAPITOLUL III - ANALIZA PSIHOLOGICĂ A ACTULUI INFRACŢIONAL
3.1. Fazele actului infracţional
 
CAPITOLUL IV - PROFILUL PERSONALITĂŢII INFRACTORULUI
4.1. Caracteristicile personalităţii infractorului4.2. Particularităţile psihologice ale diferitelor categorii deinfractori
CAPITOLUL V - DELINCVENŢA JUVENILĂ
5.1. Delincvenţa juvenilă - consideraţii teoretice
 
 NOŢIUNI FUNDAMENTALE DE PSIHOLOGIE JUDICIARĂ.........................31.1. OBIECT, DEFINIŢIE, CONCEPTE...........31.2. COMPORTAMENTUL - prezentare generală..................................................41.3. DEVIANŢA SOCIALĂ ŞI DELINCVENŢA...............................................5Capitolul II..............................................................7ETIOGENEZA FENOMENULUI INFRACŢIONAL..............................................72.1. CONSIDERAŢII GENERALE..................72.2. TEORII ALE FENOMENULUI ŞI..........8COMPORTAMENTULUI INFRACŢIONAL...82.2.1. TEORIILE PSIHO-BIOLOGICE .......82.2.1.1. TEORIa ANORMALITĂŢILOR BIOLOGICE.................................8....................................................................82.2.1.2. TEORIA CONSTITUŢIEI CRIMINALE...........................................92.2.2. TEORIILE PSIHO-MORALE..........102.2.2.1. TEORIA ANALITICĂ...............101
 
2.2.2.2. TEORIA PERSONALITĂŢII CRIMINALE..................................12ANALIZA PSIHOLOGICĂ A ACTULUI INFRACŢIONAL..............................123.1. FAZELE ACTULUI INFRACŢIONAL.12PROFILUL PERSONALITĂŢII INFRACTORULUI ................................144.1. CARACTERISTICILE PERSONALITĂŢII INFRACTORULUI ...............144.2. PARTICULARITĂŢILE PSIHOLOGICE ALE DIFERITELOCATEGORII DE ..........................................................17INFRACTORI...................................................17DELINCVENŢA JUVENILĂ.............................215.1. DELINCVENŢA JUVENILĂ - CONSIDERAŢII TEORETICE................215.2. Factorii implicaţi în determinarea comportamentului infracţional ...........24la minori...........................................................245.3. PROFILAXIA DELINCVENŢEI JUVENILE...............................................26PSIHOLOGIA VICTIMEI..................................296.1.NOŢIUNI DE VICTIMOLOGIE.............296.1.1. FACTORI VICTIMOGENI...............296.2. CLASIFICAREA VICTIMELOR............326.3. AUTOVICTIMIZAREA...........................346.4. MĂSURI DE PROTECŢIE ÎMPOTRIVA ................................................38VICTIMIZĂRII................................................38Capitolul VII.........................................................41PROBLEMATICA PSIHOLOGICĂ A ANCHETEI JUDICIARE.......................417.1. ANCHETA JUDICIARĂ - CARACTERIZARE ...........................................41GENERALĂ.....................................................417.2. COORDONATELE PSIHOLOGICE ALE ACTIVITĂŢII .......................41DE ANCHETĂ JUDICIARĂ.........................417.4. CALITĂŢILE PSIHOSOCIALE ALE .45ANCHETATORULUI......................................457.5. TIPURI DE ANCHETATORI.................47Capitolul VIII .......................................................48INVESTIGAREA PSIHOLOGICĂ A COMPORTAMENTULUI SIMULATPRIN TEHNICA POLIGRAF..........................................488.1 COMPORTAMENTUL ŞI CARACTERISTICILE SALE ..........................488.2. ISTORICUL TEHNICII POLIGRAF......498.3. DETECŢIA SIMULĂRII PRIN TEHNICA ..............................................52POLIGRAF.......................................................522
 
8.3.2. ÎNTREBĂRILE UTILIZATE ÎN EXAMINAREA POLIGRAF ...558.3.3. EXAMINAREA POLIGRAF............558.3.4. DISCUŢIA POST-TEST...................558.4. FACTORII CARE INFLUENŢEAZĂ REZULTATELE...........................56EXAMINĂRII LA POLIGRAF.......................56
CAPITOLUL I
NOŢIUNI FUNDAMENTALE DE PSIHOLOGIE JUDICIARĂ
 
1.1. OBIECT, DEFINIŢIE, CONCEPTE
Psihologia este ştiinţa centrată pe om, pe personalitatea sa, urmărind modul cumacesta se manifestă şi acţionează în mediul său fizic, dar mai ales social.Psihologia judiciaca ştiinţă şi practică, se adresează tuturor categoriilor despecialişti care într-un fel sau altul participă la înfăptuirea actului de justiţie şi ale cărordecizii au influenţă asupra vieţii celor aflaţi sub incidenţa legii. Aceasta reprezintă, defapt, o îmbinare între psihologia generală şi psihologia socială, fiind aplicată la domeniulinfracţionalităţii ca formă specifică de activitate umană.Psihologia generală este o disciplină prin excelenţă teoretică şi fundamentalăpentru celelalte ramuri din sistemul ştiinţelor psihologice.Ea evidenţiază condiţiile şi factorii care determină desfăşurarea vieţii psihice.Studiind natura psihicului uman şi procesualitatea acestuia, precum şi modalităţile salespecifice de manifestare, psihologia generală, ca ştiinţă, elaboreaun sistem deconcepte psihologice corespunzătoare.Ea oferă acel cuantum de adevăruri esenţiale şi de fapte reprezentative necesarepentru descrierea şi explicarea fenomenelor psihice, punând la dispoziţia celorlalteramuri psihologice un limbaj ştiinţific adecvat, un sistem de termeni consacraţi şi căiprincipale de investigare a psihicului în diferite domenii concrete de activitate umană(Tucicov-Bogdan, 1973).Psihologia socială este o ştiinţă particulară, relativ independentă care studiazăfenomenele şi faptele psihosociale individuale, de grup, colective, care iau naştere dincomunicarea şi interacţiunea dintre oameni în toate activităţile lor şi se manifestă înconcepţii, motivaţii, atitudini, convingeri, opinii, comportamente, mentalităţi, tradiţii,stări de spirit, sentimente etc.Psihologia sociaare în vedere atât studiul particularităţilor psihice aleoamenilor ca fiinţe socioculturale, al conduitelor lor în cadrul grupurilor sociale concret-istorice din care fac parte, cât şi studiul particularităţilor psihologiei de grup, colective şide masă, aşa cum se manifestă ele în trăiri şi comportamente comune.Domeniul psihologiei judiciare îl constituie în esenţă devianţa, conduitele care se îndepărtează de la normele morale sau legale dominante într-o cultură dată (Bogdan &colab., 1983).Obiectul psihologiei judiciare îl reprezinstudiul şi analiza compleacomportamentelor umane implicate în procesul judiciar (omul într-o ipostază specială).Psihologia judiciastudiacaracteristicile psihosociale ale participanţilor laacţiunea judiciară (infractor, victimă, martor, anchetator, magistrat, avocat, parte civilă,educator etc.), modul în care aceste caracteristici apar şi se manifesîn condiţiileconcrete şi speciale ale interaiunii lor în cele trei faze: faza preinfracţiona,infracţională propriu-zisă şi postinfracţională.Precizarea obiectivelor psihologiei judiciare trebuie să se facă ţinându-se seama, în primul rând, de cei ce vor beneficia şi vor utiliza efectiv cunoştinţele şi rezultatelecercetării în acest domeniu. În acest sens, rolurile şi activităţile psihologiei judiciare suntfoarte largi şi foarte variate.Cele mai importante probleme care stau în atenţia psihologiei judiciare sunt:
factorii determinanţi ai comportamentului infracţional;
mecanismele psihologice şi psihosociale implicate în activitateainfracţională;
particularităţile psihologice ale personalităţii criminale;
3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->