Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
P. 1
Import & Export

Import & Export

Ratings:
(0)
|Views: 6|Likes:
Published by Joynul Abedin
Import & Export
Import & Export

More info:

Published by: Joynul Abedin on Aug 01, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/06/2014

pdf

text

original

 
O`yhsw
#O`yhswt# dhltotw hn wsbltbdwohlt ol mhhgt blg tjs~odjt %tbfjt& cbswjs& monwt hs msblwt/ nsh` lhl-sjtogjlwt sjtogjlwt wh sjtogjlwt,Wej jubdw gjnolowohl hn o`yhswtol lbwohlbf bddhzlwt oldfzgjt blg judfzgjt tyjdonod #chsgjsfolj# dbtjt, Bmjljsbf gjfo`owbwohl hn o`yhswt ol lbwohlbf bddhzlwt ot mo~jl cjfh};
Bl o`yhsw hn b mhhg hddzst }ejl wejsj ot b deblmj hn h}ljsteoy nsh` blhl-sjtogjlw wh b sjtogjlw1 weot ghjt lhw ljdjttbsof o`yf webw wej mhhg olrzjtwohl yetodbff dshttjt wej nshlwojs, Eh}j~js& ol tyjdonod dbtjtlbwohlbf bddhzlwt o`yzwj deblmjt hn h}ljsteoy j~jl wehzme ol fjmbfwjs`t lh deblmj hn h}ljsteoy wbajt yfbdj %j,m,
dshtt chsgjs nolbldobf fjbtolm 
&
dshtt chsgjs gjfo~jsojt cjw}jjl bnnofobwjt hn wej tb`j jlwjsysotj
&
 mhhgt dshttolm wej chsgjs nhs tomlonodblw yshdjttolm wh hsgjs hs sjybos 
/,Bfth t`zmmfjg mhhgt `ztw cj oldfzgjg ol wej o`yhsw `jbtzsj`jlw,
O`yhswt hn tjs~odjt dhltotw hn bff tjs~odjt sjlgjsjg c lhl-sjtogjlwt whsjtogjlwt, Ol lbwohlbf bddhzlwt bl gosjdw yzsdebtjt c sjtogjlwt hzwtogjwej jdhlh`od wjssowhs hn b dhzlws bsj sjdhsgjg bt o`yhswt hn tjs~odjt1wejsjnhsj bff juyjlgowzsj c whzsotwt ol wej jdhlh`od wjssowhs hn blhwejs dhzlws bsj dhltogjsjg bt ybsw hn wej o`yhswt hn tjs~odjt, Bftholwjslbwohlbf nfh}t hn offjmbf tjs~odjt `ztw cj oldfzgjg,Cbtod wsbgj twbwotwodt hnwjl gonnjs ol wjs`t hn gjnolowohl blg dh~jsbmj nsh` wejsjrzosj`jlwt ol wej lbwohlbf bddhzlwt;
Gbwb hl olwjslbwohlbf wsbgj ol mhhgt bsj `htwf hcwboljg weshzmegjdfbsbwohlt wh dztwh` tjs~odjt, On b dhzlws byyfojt wej mjljsbf wsbgjttwj`& bff mhhgt jlwjsolm wej dhzlws bsj sjdhsgjg bt o`yhswt, On wejtyjdobf wsbgj ttwj` %j,m, juwsb-JZ wsbgj twbwotwodt/ ot byyfojg mhhgt}eode bsj sjdjo~jg olwh dztwh`t }bsjehztjt bsj lhw sjdhsgjg ol juwjslbfwsbgj twbwotwodt zlfjtt wej tzctjrzjlwf mh olwh nsjj dosdzfbwohl hn wejo`yhswolm dhzlws,
B tyjdobf dbtj ot wej olwsb-JZ wsbgj twbwotwodt, Toldj mhhgt `h~j nsjjf cjw}jjl wej `j`cjs twbwjt hn wej JZ }owehzw dztwh`t dhlwshft& twbwotwodthl wsbgj ol mhhgt cjw}jjl wej `j`cjs twbwjt `ztw cj hcwboljg weshzmetzs~jt, Wh sjgzdj wej twbwotwodbf czsgjl hl wej sjtyhlgjlwt t`bff tdbfjwsbgjst bsj judfzgjg nsh` wej sjyhswolm hcfombwohl,
Twbwotwodbf sjdhsgolm hn wsbgj ol tjs~odjt ot cbtjg hl gjdfbsbwohlt c cblatwh wejos djlwsbf cblat hs c tzs~jt hn wej `bol hyjsbwhst, Ol b mfhcbfo{jgjdhlh`}ejsj tjs~odjt dbl cj sjlgjsjg ~ob jfjdwshlod `jblt %
j,m,
 
olwjsljw 
/ wej sjfbwjg olwjslbwohlbf nfh}t hn tjs~odjt bsj gonnodzfw whogjlwon,
Cbtod twbwotwodt hl olwjslbwohlbf wsbgj lhs`bff gh lhw sjdhsg t`zmmfjgmhhgt hs olwjslbwohlbf nfh}t hn offjmbf tjs~odjt, B t`bff nsbdwohl hn wejt`zmmfjg mhhgt blg offjmbf tjs~odjt `blj~jswejfjtt cj oldfzgjg olhnnodobf wsbgj twbwotwodt weshzme gz`` teoy`jlwt hs gz`` gjdfbsbwohltwebw tjs~j wh dhldjbf wej offjmbf lbwzsj hn wej bdwo~owojt,
Juyhsw
 
Weot wjs`
juyhsw
ot gjso~jg nsh` wej dhldjywzbf `jblolm bt wh teoy wej mhhgtblg tjs~odjt hzw hn wej yhsw hn b dhzlws, Wej tjffjs hn tzde mhhgt blg tjs~odjtot sjnjssjg wh bt bl #juyhswjs# }eh ot cbtjg ol wej dhzlws hn juyhsw }ejsjbt wejh~jstjbt cbtjg czjs ot sjnjssjg wh bt bl #o`yhswjs#, Ol Olwjslbwohlbf Wsbgj&#juyhswt# sjnjst wh tjffolm mhhgt blg tjs~odjt yshgzdjg ol wej eh`j dhzlws whhwejs `bsajwt,Bl mhhg hs dh``hgow& wsbltyhswjg nsh` hlj dhzlws wh blhwejs dhzlws ol bfjmowo`bwj nbteohl& wyodbff nhs ztj ol wsbgj, Juyhsw mhhgt hs tjs~odjt bsj ysh~ogjg wh nhsjoml dhltz`jst c gh`jtwod yshgzdjst,Juyhsw hn dh``jsdobf rzblwowojt hn mhhgt lhs`bff sjrzosjt ol~hf~j`jlw hn wejdztwh`t bzwehsowojt ol chwe wej dhzlws hn juyhsw blg wej dhzlws hn o`yhsw, Wejbg~jlw hn t`bff wsbgjt h~js wej olwjsljw tzde bt weshzme B`b{hl blg jCb eb~jfbsmjf cybttjg wej ol~hf~j`jlw hn Dztwh`t ol `bl dhzlwsojt cjdbztj hn wejfh} olgo~ogzbf ~bfzjt hn wejtj wsbgjt, Lhljwejfjtt& wejtj t`bff juyhswt bsj twofftzckjdw wh fjmbf sjtwsodwohlt byyfojg c wej dhzlwshn juyhsw, Bl juyhswtdhzlwjsybsw ot bl o`yhsw,
O`yhsw Yshdjgzsjt
Yshdjgzsjt eb~j wh cj nhffh}jg c ―yjsthl-ol-debsmj hn dhl~jbldj‟ bt }jff btwej o`yhswjs,]EH OT YJSTHL OL DEBSMJ - Bt yjs tjdwohl 3%42/& yjsthl ol debsmj`jblt%b/ Ol dbtj hn ~jttjf — owt `btwjs 
 
%c/ Ol dbtj hn bosdsbnw - owt dh``blgjs hs yofhw-ol-debsmj%d/ Ol dbtj hn wsbol - owt dhlgzdwhs hs mzbsg blg%g/ Ol dbtj hn ~jeodfj hs hwejs dhl~jbldj - owt gso~js hs hwejs yjsthl ol debsmj,
Wej tomlonodbldj hn weot gjnolowohl
ot
 
-Ej ot sjtyhltocfj nhs tzc`owwolm O`yhsw @blonjtw blg Juyhsw @blonjtwEj ot sjtyhltocfj wh jltzsj webw wej dhl~jbldj dh`jt weshzme byysh~jg shzwjblg fblgt bw byysh~jg yfbdj hlf,Ej ebt wh jltzsj webw mhhgt bsj zlfhbgjg bnwjs }sowwjl hsgjs& bw yshyjs yfbdj,Fhbgolm bfth ebt wh cj hlf bnwjs yjs`ottohl,Ej ebt wh jltzsj webw dhl~jbldj ghjt lhw fjb~j }owehzw }sowwjl hsgjs hn Dztwh`t bzwehsowojt,Ej dbl cj yjlbfotjg nhs %b/ Mo~olm nbftj gjdfbsbwohl blg twbwj`jlw %c/ tehswbmjths lhl-bddhzlwolm hn mhhgt ol dhl~jbldj
Yshdjgzsj wh cj nhffh}jg c wej Dbssoj
- Wej yjsthl ol debsmj hn dhl~jbldj %dbssojs hn mhhgt/ ebt wh nhffh} ysjtdsocjg yshdjgzsj,Bsso~bf bw dztwh`t yhsw(bosyhsw hlf - Tjdwohl 3? ysh~ogjt webw yjsthl-ol-debsmjhn b ~jttjf hs bl bosdsbnw jlwjsolm Olgob tebff dbff hs fblg bw dztwh`t yhsw hs dztwh`t bosyhsw hlf, Ow dbl fblg bw hwejs yfbdj hlf on dh`yjffjg c bddogjlw&twsjtt hn }jbwejs hs hwejs zlb~hogbcfj dbztj, Ol tzde dbtj& ej tehzfg sjyhsw whljbsjtw yhfodj twbwohl hs Dztwh`t Hnnodjs, ]eofj bsso~olm c fblg shzwj& wej~jeodfj tehzfg dh`j c byysh~jg shzwj wh ―fblg dztwh`t twbwohl‟ hlf,O`yhsw @blonjtw ( Sjyhsw- Yjsthl-ol-debsmj hn ~jttjf& bosdsbnw hs ~jeodfj ebt whtzc`ow O`yhsw @blonjtw ( Sjyhsw, Qbfth wjs`jg bt OM@ - O`yhsw Mjljsbf@blonjtwP, %Ol dbtj hn b ~jttjf hs bosdsbnw& ow ot dbffjg o`yhsw `blonjtw&}eofj ol dbtj hn ~jeodfj& ow ot dbffjg o`yhsw sjyhsw,/ Wej o`yhsw `blonjtw ol dbtjhn ~jttjf hs bosdsbnw ot sjrzosjg wh cj tzc`owwjg ysohs wh bsso~bf hn b ~jttjf hs bosdsbnw, O`yhsw sjyhsw %ol dbtj hn ~jeodfj/ ebt wh cj tzc`owwjg}oweol 23 ehzst hn bsso~bf bw wej dztwh`t twbwohl, On wej sjyhsw ( `blonjtw dhzfglhw cj tzc`owwjg }oweol ysjtdsocjg wo`j& yjsthl-ol-debsmj hs blyjsthltyjdonojg bt sjtyhltocfj c b lhwonodbwohl ot fobcfj wh yjlbfw zywh St :9&999,Tzde yjlbfw }off lhw cj o`yhtjg on wej judotj hnnodjs ot tbwotnojg webw wejsj }bttznnodojlw dbztj nhs wej gjfb, Qtjdwohl 49%2/P, OM@ dbl cj tzc`owwjgjfjdwshlodbff weshzme nfhyy }ejsj JGO nbdofow ot b~bofbcfj,
O@YHSW @BLONJTW OT SJRZOSJG WH CJ TZC@OWWJG CJNHSJBSSO^BF HN BOSDSBNW HS ^JTTJF — 
Tjdwohl 49%2/ hn Dztwh`t Bdw ysh~ogjt webw O`yhsw @blonjtw tehzfg cj nofjg cjnhsj bsso~bf hn teoy hs 
 
bosdsbnw, Lhs`bff& wej Bmjlwt tzc`ow wej O`yhsw

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->