Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Boy's first time

Boy's first time

Ratings: (0)|Views: 348 |Likes:
Published by Oytun Tez
Boy's first time in breaking the habit of verbal perception.
Boy's first time in breaking the habit of verbal perception.

More info:

Published by: Oytun Tez on Dec 04, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/11/2013

pdf

text

original

 
maddeye akıyorsun
,
dediler. ben akmam, fıĢkırırım dedim. izin istedim. with arms wide open.her cebe sığacak bir destan yazmam Ģart oldu. o çocuk bu kadar güzel olduğu sürece, oçocuğun beyni bu denli müsait olduğu sürece, beni maddeye dâhi akıtacak kadar 
denli
varoluĢlarla haĢır neĢirlikle çevrili olduğum sürece, hey gidi; o’nun dahi, “he” deyip geçeceği bir destan yazmam Ģart oldu. zeki ve güzel tüm çocuklara, benim bu denli maddeyeyaklaĢmama, buna diyecek bi’ Ģeyi olmayan geçmiĢime (eskisi dirilse, önüme gelse, suratımatükü
 
recekken. amına bile ko’r.).
 
 pencereler senin kadar güzel açılmadı, senin Ģu
ҹ
 
kadar güzel yanımda olmuĢluğun bile baĢedemedi. zaman Ģu âna eriĢti, seninle ne yapacağını kimse bilmiyor. ben ırak’ta böylesinigörmedim. hemen bana maddeye akıyorsun, dediler. ben ezberden, deliler dedi
ler. ama sen
akmazsın, fıĢkırırsın dedi bana. pencere yok, pencere hiç olmayacakmıĢ; bana bunu esenliğinetam ve tam Ģu an kıvrılamıyor olmam anlattı. sana ve diğerlerine
-
değil açılan UMNL
ULSUJ! yerell
iğinde, o her Ģeyi yapabilme gücü vaadeden tekömü
r-
geliĢimseli duygusal pencere. bana maddeye aktığımı söyleyenlerin yanında, (neo
-
klasik değil, neo
-
romantik değil,düpedüz klasik ve romantik bir yağmur yapmıĢ yolunu da yağıyor), duygu bana amını açmıĢ;
be
n öte yandan sebebini biyolojide bulamadığım Ģekillerde, o biçim tiksiniyorum.annemi de kucağıma alıp, seyran tepe bucak bulut, dostluğa kuĢ bakıyorum. bunu not edin,
ben hem kucak, hem seyran tepe, hem bucak bulut, hem dostluk; nah bu kadar zor derim;
[mikrofon elinde, “darlin’” demek, son harfi kat’iyen yutmak, öyle bi’ yavĢaklıkla].
bana
hoĢgeldin hediyesi olmaya karar ver. sana tüm müstakbel tutulmamıĢ sözlerimi vereceğim!
 
gözüken edeceğim, duyulan edeceğim, dokunulan edeceğim, konuĢulan edeceğim, bir dileğimolacak, onu senden bakılan, senden TEPEYE KONMUġ BĠR DEV KADAR 
 
özlenmiĢ (bir “sınır” kadar sönülmüĢ) edeceğim.
 
 benim bu ölüme öğrenme davetime icâb et. yeryüzünde bunu sana halt edecek bir ben varım.
senin
ҹ
 
kadar güzel burnuna.
sana, -sen de ki ye
Ģilfular / ben hep reddederim, parmaklarının tümünün yumuĢaklığını borçlu olacağın bir su
gelecek. en renkli yerimden.
içim dürtüyor, sanki yarınki bültene kadar hep rakı içeceğim.
hep
rakı içmek zorunda hissedebileceğim bir uyuĢsal zaman
-boyuta ind
irgiyorsun. yazık 
edeceksin.
hey hey; halâ burdayım
 
(bir baĢkasına seslenti. sana bu kadar nazik yaklaĢıyorum, bir ĢeyiyanlıĢ kanala yönlendirme riskini alamıyorum. sende tüm tüyler yerli yerinde. en doğalhaliyle nazikliğin, asla yönünü
 
değiĢtirmek ist
emiyorum.
zorundayım. tüm bu hengameninsonunda, bana yaklaĢmak zorunda kalacaksın.
).
 beni aĢufte bi’ maddeciye akıttığınıunutmadım. bu bana zaten yeter; sana saldıracağım, kendime kuytu kaçamaklar bulacağı
m
günlerim olacak önümdeeeeeee.
bunu bilmiyor musun? b
en sana böylece teslim olacağım
ha,
hem halâ ben üç noktalı, iki noktalı sözler edemiyorken (bir baĢkasına seslenti).
 
senin kırk yaĢında kırk yıllık olacak pılını pırtını, medyadan medyaya fark gösteren okuma zevklerine
teperim. TAMAM. tamam@. tamameyle.
 benim her Ģeyi kandırabileceğimi, Sevgilinazikliğiyle hitap ettiklerimden biliyoruz.
 
konuĢ, Sevgili mektuplarındelidehĢetyazarı.
 
iĢte ben buna küçük harf ile imlâ etmenin uuuuuuuuu
-
 beybi diye yükseliĢi derim.
 sikerler.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->