Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
30Activity
P. 1
Mi is lenne az a magyar nemzet?

Mi is lenne az a magyar nemzet?

Ratings: (0)|Views: 2,286|Likes:
Published by TomeToenner

(...) A magyarországi szervezett zsidóság jól tudja, hogy a két világháború közti rendszerben egészen az ország német megszállásáig olyan közállapotok uralkodtak, ahol sérelem nélkül biztonságban élhettek az itt élő és az ide menekült zsidó közösségek tagjai. E rendszer névadója, Horthy Miklós kormányzó, olyan politikus volt, akinek a második világháború után magyar-zsidók hoztak létre New Yorkban alapítványt azzal a céllal, hogy az neki és családjának nyugdíjat folyósítson.

Miért kezdeményeztek most mégis mesterségesen felszított rágalomhadjáratot Horthy Miklós és a róla elnevezett rendszer ellen? Azért, mert ez a korszak revíziós és irredenta politikájával szembeszállt a pénzhatalmi világelitnek azzal a döntésével, hogy a trianoni Magyarország az ő ellenőrzése alatt álljon. A Horthy-korszakban a pénzrendszer teljes egészében, az ipar és a mezőgazdaság kulcspozíciói pedig jelentős részben a világelit helyi érdekcsoportjai kezében voltak. A politikai és a kulturális szférát azonban a történelmi magyar vezetőréteg, a nemzeti középosztály és a történelmi egyházak irányították. A Horthy-rendszer bűne tehát az volt, hogy egész politikájával ellenszegült a pénzhatalmi világelit azon döntésének, hogy a trianoni Magyarország a pénzhatalmi elittel érdekközösséget alkotó - hozzá tartozó - érdekcsoportoké legyen (...)

(...) A magyarországi szervezett zsidóság jól tudja, hogy a két világháború közti rendszerben egészen az ország német megszállásáig olyan közállapotok uralkodtak, ahol sérelem nélkül biztonságban élhettek az itt élő és az ide menekült zsidó közösségek tagjai. E rendszer névadója, Horthy Miklós kormányzó, olyan politikus volt, akinek a második világháború után magyar-zsidók hoztak létre New Yorkban alapítványt azzal a céllal, hogy az neki és családjának nyugdíjat folyósítson.

Miért kezdeményeztek most mégis mesterségesen felszított rágalomhadjáratot Horthy Miklós és a róla elnevezett rendszer ellen? Azért, mert ez a korszak revíziós és irredenta politikájával szembeszállt a pénzhatalmi világelitnek azzal a döntésével, hogy a trianoni Magyarország az ő ellenőrzése alatt álljon. A Horthy-korszakban a pénzrendszer teljes egészében, az ipar és a mezőgazdaság kulcspozíciói pedig jelentős részben a világelit helyi érdekcsoportjai kezében voltak. A politikai és a kulturális szférát azonban a történelmi magyar vezetőréteg, a nemzeti középosztály és a történelmi egyházak irányították. A Horthy-rendszer bűne tehát az volt, hogy egész politikájával ellenszegült a pénzhatalmi világelit azon döntésének, hogy a trianoni Magyarország a pénzhatalmi elittel érdekközösséget alkotó - hozzá tartozó - érdekcsoportoké legyen (...)

More info:

Published by: TomeToenner on Dec 04, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/17/2013

pdf

text

original

 
Mr Mrábkf Iágl
1
‗Pydrdm ndedbará}lma}% hkg} þghacama}!‘
Hk} fdee }dggõgf a hac{ar gdhyd} hdcharamááër}<
A hac{ar gdhyd} ydeedhkëcëbőe ë ëryõed}ëbőe }drhëyd}ddgfþ~d}fdykf ay
tgk~dryáek drfþe` parag`a
9 ydrdm ndedbará}lma}% hkg}þghacama}' Dy aylgbag
ay} k idedg}k
9 ‗Gdh ydrd}jd}dm ndedbará}lma}% jaþghacama} dh ydrd}jd}dm'‘ Deő }ddgmőgf }djá} ay% jlc{ ydrd}gõgffdee þghactgfa}'
Gdhyd}k þg}tma}ra
ë
jayaydrd}d}rd
~ag yõfëcõgf' Ahac{ar gdhyd}gdf ~kya fdee g{drgkd þgbd`õeëë}% ùira þghacára fdee}aeáegka' Ja arra fëg{ydrè}kf% jlc{ áeeagmðag bűg}tma}a edc{dg% afkgdfjd}dmèykcedghkgmkc ë hkgmdgër} ~dydfdegkd fdee% afkgdfgdhydmëfrőegdhydmëfrd hdcaeáyflm~a fdee bl`ága}l} fërgkd% afkgdf gdh edjd} }ky}aa edefkkhdrd}d% ay gdh ëejd} bëfëbdg þghacá~ae' Aggaf gdh edjd}þgbd`õeëdg aeapteð }drhëyd}d þgydrd}d}d' Dc{ bűgþ gëp jlc{agydrd}jd}gë }ky}a edefkkhdrd}}de þghacá}< Ja pdmkc gdh ydrd}k% hdr}gdh ydrd}jd}k þghacá}% afflr jlc{ag ydrd}jd}gd hálfa}% andedbará}ak}<
 
Mr Mrábkf Iágl
2
A fdrdy}ëg{ëc Aeapè}ðiáe fapl}}(ë ay tgk~dryáek drfþe`arag{yabáe{á~á ~áe} drfþe`k parag`% a #
Clemdgrted
#}d} fë} rëybőeáee9 ay
deő
deőèria% jlc{
hk} fdee }dggõgf<
Pydrd}gk fdee ndedbará}akgfa}%hkg} þghactgfa}' Dy ay
defõeþgõeë }keaeha
' A
hálmkf
pdmkc deőèria%
jlc{ag fdee dy} hdc}dggõgf<
Ùc{% jlc{ `af ay} }dc{õfdhbdr}ártgfgaf% ahk} hk k de~ártgf }őed hactgffae ydhbdg' Dy pdmkc
afd}}őhër`d }keaeha'
Ay defõeþgõeő% md ayër} dc{dgeő% ~aeðiábag gdh edjd}dc{dgeő' Ay defõeþgõeő racayflmkf a fd}}őhër`ëjdy'Jlc{ag ydrdõf ndedbará}akgfa}% a ~deõgf dc{õ}}(ëeő fõeþgbþyőd}gkfak fþyþëcdfd}% ja a hac{ar(a hdcrácaehayá fl`fáya}a gëefõe(þghacá} dh ydrd}jd}k' A hac{arác hdc~aeeáa ha `kgkft edgëyë ëcùg{ }árc{a' Gd~d}ëcdë }dykf% ja ~ëmdehdyk þgërmdfë}% aiá} gdhyd}kkmdg}k}áá} ë þgbd`õeëë}' Ja gdh ydrd}jd}iõf þghactgfa}% afflrhálfa} dh ydrd}jd}õgf' A lrrdgmd} gdh edjd} hdcnlrmè}agk9 ]d% afkhac{argaf ~aeelm hacam% deőbb ydrdm ndedbará}lma}% bárfk edc{dg k ay%md þghacama} gdh ydrd}jd}dm% hdr} afflr
ga`klgaek}a
%
l~kgky}a
%
fkrdfdy}ő
%
krrdmdg}a
%
kmdcdg(c{űeþeő
%
rayk}a
ë
ag}kydhk}a
~ac{'Ër}ëf hdc ~ëcrd rácaehayðkgf9 Hálf ydrd}d}ëgdf dedgcdmjd}d}edgdeőnde}ë}ded% jlc{ ydrd}jdõf% bd`õejdõf þghactgfa}% jlc{ gdõëf rágf nle{aha}lag a bűgþ gëp% a bűgþ gdhyd} c{aeáya}l ë
hkgmdg aeapl} gëefõeþyő
bëe{dcë}'
Hk a hac{ar gdhyd}<
A gëp ay lryácbag ëeőf þydëcd% ay lryáceafðf jaehaya'Hkgmdgfk kmd lrleja}ð% afk ay aml}} lryácbag ëe' Fþyõeõf a hac{ar(aifùdhbdrdf aefl}iáf a hac{ar gëpd}' A hdcydr~dyőmþ}} gëp% ahde{gdf
drőfþyþëck }tma}a
ë
dc{ëcd afara}a
~ag(ay hár
gdhyd}
' A hac{argdhyd} edcnlg}labb khër~dk% jlc{
g{de~k(ë fte}ùrfþyþëcd}
%
}þrgdehk(ë jac{lhág{ yþëcd}
%
ër}ëf(ë ërmdffþyþëcd}
%
plek}kfak fþyþëcd}
ë
þg~ëmdehk(ndc{~drdfþyþëcd}
aefl}'A gdhyd}}ë ydr~dyőmëgdf nlflya}ak ~aggaf% dydfbőe fkdhdejd}iõfa fte}tráek ë a }drõed}k at}lgðhká}% ~aeahkg} a }árgdhyd}k ë
 
Mr Mrábkf Iágl
0
áeeahaefl}ð(gdhyd} }á}ty}' A edcndeő ykg}d} ay idedg}k% ahkflr agdhyd}gdf aiá}% nõccd}edg% yt~drëg gdhyd}áeeaha ~ag'A hac{ar gdhyd}d} ha
deőlrbag
drfþe`k(% ërydehk(% ydeedhk(%g{de~k(% ër}ëf(ë fte}ùrfþyþëcgdf }ar}iáf% ahde{gdf }aciak}þydfap`leia ay á}ëe} }þr}ëgdedh% ë dyër}
hùe}(ëjac{lhág{fþyþëcd} aefl}' Gdhyd}k }tma}}ae% }þr}ëgdehk dheëfdyd}}derdgmdefdyő }aciak
ha k jűëcddg racayflmgaf ődkfjdy% ë a }őeõfþrþfbd fapl}} ër}ëfdkfjdy' A hac{ar ydeedhkëc eëg{dcë} a
Pydg} Flrlga
 ilcrdgmid ë ër}ëfrdgmid }ar}aehayya% a rðea yðeð }ag pdmkc őryk% ë èrábanlceae~a ër}dehdyk dy} a aiá}l ë dc{dmõeáeeð hac{ar ydeedhkëcd}'
Dy aya hac{ar gdhyd}k ydeedhkëc% ahde{ }ër ë kmő nded}} ~ag' A Pydg}Flrlga ydeedhkëcd ë ër}ëfrdgmid a hac{ar gdhyd} }ragy`dgmdgmkhdgykðia ~le} ë haram' Ahk a ykmð gëpgdf Hðyd hk}kft fë}fő}ábeáia a }èy parag`lea}}ae% ay gdfõgf hac{arlfgaf a Pydg} Flrlga'Dy a hac{ar eë}dyë ë gdhyd}(}tma} dydg`káia'Hárak Págmlr
dy} ùc{ nlcaehay}a hdc% jlc{ ‗Hac{argaf edggk gdháeeapl}% hac{argaf edggk haca}ar}á'‘ A hac{arác
drfþe`k hkgőëc
%ahk} a yõed}ëde gdh edjd} hdcydrdygk' A hac{ar gdhyd}k }tma}edchacaabb ykg}iëjdy% a hac{ar ydeedhkëcjdy% ëryõed}jdy ëër}ëfrdgmjdy nde fdee dhdefdmgk' Dy} a hac{ar gdhyd} krág}kdefþ}dedyd}}ëccde% ë ay dy} bkylg{è}ð ëed}~k}deede edjd} deërgk' Ahac{arácl} fk fdee ërmdhdegk'Gdh ~ëed}edg% jlc{ ay þyhac{arácl}fëp~kdeő
Hac{arlf ^keácyþ~d}ëcd
a hac{ar fþyþëcdf edcaeap~d}őbbër}ëfdkgdf ay
kcayácl}%
a
hëe}ág{lácl}
ë a
}ky}dëcd}
}dfkg}k%ahde{df afflr ër~ëg{dõejd}gdf% ja á}ja}ia d fþyþëcdfd} a ylekmark}á%a ydrd}d} ë ay ëed}kcdgeë'
Hde{df ha a hac{ar gdhyd}jdy }ar}lyá khër~dk<
A Pydg} Flrlga ydeedhkëcëbőe ë ër}ëfrdgmiëbőe amðmgaf a hac{argdhyd}jdy }ar}lyá
aeapde~dk%
ahde{dfd} a Hac{arlf ^keácyþ~d}ëcdjlyù ë~df aea}} htgfáe} fk ë nlcaehayl}} hdc'Ay
deő yáhù aeapde~
% jlc{ aylg ydhëe{df% afkf hactfa}hac{argaf ~aeeiáf% a hac{ar fte}ùrájly }ar}lygaf% a }þbbk hac{arrae

Activity (30)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Sárfi Gergely liked this
TomeToenner liked this
Istvan Vig liked this
TomeToenner liked this
TomeToenner liked this
Simó Helga liked this
TomeToenner liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->