Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
30Activity
P. 1
Mi is lenne az a magyar nemzet?

Mi is lenne az a magyar nemzet?

Ratings:
(0)
|Views: 2,327|Likes:
Published by TomeToenner

(...) A magyarországi szervezett zsidóság jól tudja, hogy a két világháború közti rendszerben egészen az ország német megszállásáig olyan közállapotok uralkodtak, ahol sérelem nélkül biztonságban élhettek az itt élő és az ide menekült zsidó közösségek tagjai. E rendszer névadója, Horthy Miklós kormányzó, olyan politikus volt, akinek a második világháború után magyar-zsidók hoztak létre New Yorkban alapítványt azzal a céllal, hogy az neki és családjának nyugdíjat folyósítson.

Miért kezdeményeztek most mégis mesterségesen felszított rágalomhadjáratot Horthy Miklós és a róla elnevezett rendszer ellen? Azért, mert ez a korszak revíziós és irredenta politikájával szembeszállt a pénzhatalmi világelitnek azzal a döntésével, hogy a trianoni Magyarország az ő ellenőrzése alatt álljon. A Horthy-korszakban a pénzrendszer teljes egészében, az ipar és a mezőgazdaság kulcspozíciói pedig jelentős részben a világelit helyi érdekcsoportjai kezében voltak. A politikai és a kulturális szférát azonban a történelmi magyar vezetőréteg, a nemzeti középosztály és a történelmi egyházak irányították. A Horthy-rendszer bűne tehát az volt, hogy egész politikájával ellenszegült a pénzhatalmi világelit azon döntésének, hogy a trianoni Magyarország a pénzhatalmi elittel érdekközösséget alkotó - hozzá tartozó - érdekcsoportoké legyen (...)

(...) A magyarországi szervezett zsidóság jól tudja, hogy a két világháború közti rendszerben egészen az ország német megszállásáig olyan közállapotok uralkodtak, ahol sérelem nélkül biztonságban élhettek az itt élő és az ide menekült zsidó közösségek tagjai. E rendszer névadója, Horthy Miklós kormányzó, olyan politikus volt, akinek a második világháború után magyar-zsidók hoztak létre New Yorkban alapítványt azzal a céllal, hogy az neki és családjának nyugdíjat folyósítson.

Miért kezdeményeztek most mégis mesterségesen felszított rágalomhadjáratot Horthy Miklós és a róla elnevezett rendszer ellen? Azért, mert ez a korszak revíziós és irredenta politikájával szembeszállt a pénzhatalmi világelitnek azzal a döntésével, hogy a trianoni Magyarország az ő ellenőrzése alatt álljon. A Horthy-korszakban a pénzrendszer teljes egészében, az ipar és a mezőgazdaság kulcspozíciói pedig jelentős részben a világelit helyi érdekcsoportjai kezében voltak. A politikai és a kulturális szférát azonban a történelmi magyar vezetőréteg, a nemzeti középosztály és a történelmi egyházak irányították. A Horthy-rendszer bűne tehát az volt, hogy egész politikájával ellenszegült a pénzhatalmi világelit azon döntésének, hogy a trianoni Magyarország a pénzhatalmi elittel érdekközösséget alkotó - hozzá tartozó - érdekcsoportoké legyen (...)

More info:

Published by: TomeToenner on Dec 04, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/17/2013

pdf

text

original

 
Mr Mrábkf Iágl
1
‗Pydrdm ndedbará}lma}% hkg} þghacama}!‘
Hk} fdee }dggõgf a hac{ar gdhyd} hdcharamááër}<
A hac{ar gdhyd} ydeedhkëcëbőe ë ëryõed}ëbőe }drhëyd}ddgfþ~d}fdykf ay
tgk~dryáek drfþe` parag`a
9 ydrdm ndedbará}lma}% hkg}þghacama}' Dy aylgbag
ay} k idedg}k
9 ‗Gdh ydrd}jd}dm ndedbará}lma}% jaþghacama} dh ydrd}jd}dm'‘ Deő }ddgmőgf }djá} ay% jlc{ ydrd}gõgffdee þghactgfa}'
Gdhyd}k þg}tma}ra
ë
jayaydrd}d}rd
~ag yõfëcõgf' Ahac{ar gdhyd}gdf ~kya fdee g{drgkd þgbd`õeëë}% ùira þghacára fdee}aeáegka' Ja arra fëg{ydrè}kf% jlc{ áeeagmðag bűg}tma}a edc{dg% afkgdfjd}dmèykcedghkgmkc ë hkgmdgër} ~dydfdegkd fdee% afkgdfgdhydmëfrőegdhydmëfrd hdcaeáyflm~a fdee bl`ága}l} fërgkd% afkgdf gdh edjd} }ky}aa edefkkhdrd}d% ay gdh ëejd} bëfëbdg þghacá~ae' Aggaf gdh edjd}þgbd`õeëdg aeapteð }drhëyd}d þgydrd}d}d' Dc{ bűgþ gëp jlc{agydrd}jd}gë }ky}a edefkkhdrd}}de þghacá}< Ja pdmkc gdh ydrd}k% hdr}gdh ydrd}jd}k þghacá}% afflr jlc{ag ydrd}jd}gd hálfa}% andedbará}ak}<
 
Mr Mrábkf Iágl
2
A fdrdy}ëg{ëc Aeapè}ðiáe fapl}}(ë ay tgk~dryáek drfþe`arag{yabáe{á~á ~áe} drfþe`k parag`% a #
Clemdgrted
#}d} fë} rëybőeáee9 ay
deő
deőèria% jlc{
hk} fdee }dggõgf<
Pydrd}gk fdee ndedbará}akgfa}%hkg} þghactgfa}' Dy ay
defõeþgõeë }keaeha
' A
hálmkf
pdmkc deőèria%
jlc{ag fdee dy} hdc}dggõgf<
Ùc{% jlc{ `af ay} }dc{õfdhbdr}ártgfgaf% ahk} hk k de~ártgf }őed hactgffae ydhbdg' Dy pdmkc
afd}}őhër`d }keaeha'
Ay defõeþgõeő% md ayër} dc{dgeő% ~aeðiábag gdh edjd}dc{dgeő' Ay defõeþgõeő racayflmkf a fd}}őhër`ëjdy'Jlc{ag ydrdõf ndedbará}akgfa}% a ~deõgf dc{õ}}(ëeő fõeþgbþyőd}gkfak fþyþëcdfd}% ja a hac{ar(a hdcrácaehayá fl`fáya}a gëefõe(þghacá} dh ydrd}jd}k' A hac{arác hdc~aeeáa ha `kgkft edgëyë ëcùg{ }árc{a' Gd~d}ëcdë }dykf% ja ~ëmdehdyk þgërmdfë}% aiá} gdhyd}kkmdg}k}áá} ë þgbd`õeëë}' Ja gdh ydrd}jd}iõf þghactgfa}% afflrhálfa} dh ydrd}jd}õgf' A lrrdgmd} gdh edjd} hdcnlrmè}agk9 ]d% afkhac{argaf ~aeelm hacam% deőbb ydrdm ndedbará}lma}% bárfk edc{dg k ay%md þghacama} gdh ydrd}jd}dm% hdr} afflr
ga`klgaek}a
%
l~kgky}a
%
fkrdfdy}ő
%
krrdmdg}a
%
kmdcdg(c{űeþeő
%
rayk}a
ë
ag}kydhk}a
~ac{'Ër}ëf hdc ~ëcrd rácaehayðkgf9 Hálf ydrd}d}ëgdf dedgcdmjd}d}edgdeőnde}ë}ded% jlc{ ydrd}jdõf% bd`õejdõf þghactgfa}% jlc{ gdõëf rágf nle{aha}lag a bűgþ gëp% a bűgþ gdhyd} c{aeáya}l ë
hkgmdg aeapl} gëefõeþyő
bëe{dcë}'
Hk a hac{ar gdhyd}<
A gëp ay lryácbag ëeőf þydëcd% ay lryáceafðf jaehaya'Hkgmdgfk kmd lrleja}ð% afk ay aml}} lryácbag ëe' Fþyõeõf a hac{ar(aifùdhbdrdf aefl}iáf a hac{ar gëpd}' A hdcydr~dyőmþ}} gëp% ahde{gdf
drőfþyþëck }tma}a
ë
dc{ëcd afara}a
~ag(ay hár
gdhyd}
' A hac{argdhyd} edcnlg}labb khër~dk% jlc{
g{de~k(ë fte}ùrfþyþëcd}
%
}þrgdehk(ë jac{lhág{ yþëcd}
%
ër}ëf(ë ërmdffþyþëcd}
%
plek}kfak fþyþëcd}
ë
þg~ëmdehk(ndc{~drdfþyþëcd}
aefl}'A gdhyd}}ë ydr~dyőmëgdf nlflya}ak ~aggaf% dydfbőe fkdhdejd}iõfa fte}tráek ë a }drõed}k at}lgðhká}% ~aeahkg} a }árgdhyd}k ë
 
Mr Mrábkf Iágl
0
áeeahaefl}ð(gdhyd} }á}ty}' A edcndeő ykg}d} ay idedg}k% ahkflr agdhyd}gdf aiá}% nõccd}edg% yt~drëg gdhyd}áeeaha ~ag'A hac{ar gdhyd}d} ha
deőlrbag
drfþe`k(% ërydehk(% ydeedhk(%g{de~k(% ër}ëf(ë fte}ùrfþyþëcgdf }ar}iáf% ahde{gdf }aciak}þydfap`leia ay á}ëe} }þr}ëgdedh% ë dyër}
hùe}(ëjac{lhág{fþyþëcd} aefl}' Gdhyd}k }tma}}ae% }þr}ëgdehk dheëfdyd}}derdgmdefdyő }aciak
ha k jűëcddg racayflmgaf ődkfjdy% ë a }őeõfþrþfbd fapl}} ër}ëfdkfjdy' A hac{ar ydeedhkëc eëg{dcë} a
Pydg} Flrlga
 ilcrdgmid ë ër}ëfrdgmid }ar}aehayya% a rðea yðeð }ag pdmkc őryk% ë èrábanlceae~a ër}dehdyk dy} a aiá}l ë dc{dmõeáeeð hac{ar ydeedhkëcd}'
Dy aya hac{ar gdhyd}k ydeedhkëc% ahde{ }ër ë kmő nded}} ~ag' A Pydg}Flrlga ydeedhkëcd ë ër}ëfrdgmid a hac{ar gdhyd} }ragy`dgmdgmkhdgykðia ~le} ë haram' Ahk a ykmð gëpgdf Hðyd hk}kft fë}fő}ábeáia a }èy parag`lea}}ae% ay gdfõgf hac{arlfgaf a Pydg} Flrlga'Dy a hac{ar eë}dyë ë gdhyd}(}tma} dydg`káia'Hárak Págmlr
dy} ùc{ nlcaehay}a hdc% jlc{ ‗Hac{argaf edggk gdháeeapl}% hac{argaf edggk haca}ar}á'‘ A hac{arác
drfþe`k hkgőëc
%ahk} a yõed}ëde gdh edjd} hdcydrdygk' A hac{ar gdhyd}k }tma}edchacaabb ykg}iëjdy% a hac{ar ydeedhkëcjdy% ëryõed}jdy ëër}ëfrdgmjdy nde fdee dhdefdmgk' Dy} a hac{ar gdhyd} krág}kdefþ}dedyd}}ëccde% ë ay dy} bkylg{è}ð ëed}~k}deede edjd} deërgk' Ahac{arácl} fk fdee ërmdhdegk'Gdh ~ëed}edg% jlc{ ay þyhac{arácl}fëp~kdeő
Hac{arlf ^keácyþ~d}ëcd
a hac{ar fþyþëcdf edcaeap~d}őbbër}ëfdkgdf ay
kcayácl}%
a
hëe}ág{lácl}
ë a
}ky}dëcd}
}dfkg}k%ahde{df afflr ër~ëg{dõejd}gdf% ja á}ja}ia d fþyþëcdfd} a ylekmark}á%a ydrd}d} ë ay ëed}kcdgeë'
Hde{df ha a hac{ar gdhyd}jdy }ar}lyá khër~dk<
A Pydg} Flrlga ydeedhkëcëbőe ë ër}ëfrdgmiëbőe amðmgaf a hac{argdhyd}jdy }ar}lyá
aeapde~dk%
ahde{dfd} a Hac{arlf ^keácyþ~d}ëcdjlyù ë~df aea}} htgfáe} fk ë nlcaehayl}} hdc'Ay
deő yáhù aeapde~
% jlc{ aylg ydhëe{df% afkf hactfa}hac{argaf ~aeeiáf% a hac{ar fte}ùrájly }ar}lygaf% a }þbbk hac{arrae

Activity (30)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Sárfi Gergely liked this
TomeToenner liked this
Istvan Vig liked this
TomeToenner liked this
Subotay Yılancık liked this
TomeToenner liked this
Simó Helga liked this
TomeToenner liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->