Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
28Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Chuongi.hamso.otdh.Phe

Chuongi.hamso.otdh.Phe

Ratings:

4.5

(2)
|Views: 10,515 |Likes:
Published by caolong
Tài liệu Ôn thi Đại Học năm 2009.
Phần I : Khảo sát hàm số.
Tài liệu Ôn thi Đại Học năm 2009.
Phần I : Khảo sát hàm số.

More info:

Published by: caolong on Feb 04, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/10/2014

pdf

text

original

 
1So1 2
C
Câu N 
I
Kh
ảo sát, vẽ đồ thị của h
àm s
ố.
 Các
 Bài
toán liên quan đến ứng dụng của đạo h
àm
và đồ thị của h
àm s
ố:
Chiên càm sCà nhàm sTià ngang) càmsìm trênth
 
 2,0
N1. Chiên càm s
KiCho hàm s
y f x
àm trên kho
;
a b
.N
0
 y x
v
;
 x a b
(
0
 y
t
;
a b
) thì hàm s
y f x
ên kho
;
a b
.N
0
 y x
v
;
 x a b
(
0
 y
t
;
a b
) thì hàm s
y f x
nghên kho
;
a b
.
Ví d 
: Tìm
m
àm s
32
2332
 y m x x x
luôn nghbiên tT
D
¡
 àm
22
32633221
 y m x x m x x
 Hàm sà ch
0
 y
v
x
.
2
2210
m x x
v
x
.
202303
m mm m
3
m
.K
m
phìm thêu c
 Bài
toán là
3
m
.
: Tìm
m
àm s
2
231
 x x m y x
ênkho
3;
.V
3
 x
, ta có
22
2431
 x x m y x
.Hàm sên kho
3;
khi và ch
22
24301
 x x m y x
v
3
 x
 
2
2430
 x x m
vm
3
 x
. (*)Viày có 02 cách:
Cách 1
(cách này khóv
Cách 2
àmTa có (*)
2
243
 x x m
, v
3
 x
(**)Xét hàm s
2
243
 y f x x x
trên kho
3;
, ta có:
410,
 f x x
v
3
 x
. Vàm sên
3;
.Suy ra
2
24339
 f x x x
.ãn
9
m
.K
m
phìm là
9
m
.
 Bài t luy
:
 
2So3 4
 Bài
1
:Tìm
m
àm s
32
314
 y x x m x m
nghênkho
1;1
.
 Bài
2
Tìm
m
àm s
32
31321
 y x m x m m x
trên các khoãn
12
 x
.
2. C
Lý thuy1). Giàm s
y f x
liên tên kho
;
a b
ch
0
 x
àm trên kho
0
;
a b x
.N
0
 f x
v
0
;
 x a x
0
 f x
v
0
;
 x x b
thì hàm s
0
 x
.N
0
 f x
v
0
;
 x a x
0
 f x
v
0
;
 x x b
thì hàm s
0
 x
.2). Giàm s
y f x
àm cên kho
;
a b
ch
0
 x
,
0
0
 f x
àm c
0
 x
.N
0
0
 f x
thì hàm s
0
 x
.N
0
0
 f x
thì hàm s
0
 x
.
Ví d 
:Tìm
m
àm s
322
331
 y x mx m x m
2
 x
.T
D
¡
 àm:
22
321
 y x mx m
,
6
 y x m
 àm s
2
 x
là:
2020
 y y
 
2
34410620
m mm
2
43020
m mm
1332
mmmm
.K
3
m
.
 Nh
ận
xét 
: Ngoài cách giên có thkiàm s t
2
 x
20
 y
)ìm
m
, sau
Ví d 
:Tìm
m
àm s
42
1342
 y x mx
chà không cócT
D
¡
 àm:
32
22
 y x mx x x m
,
2
32
 y x m
,
2
002
 x y x m
 1). N
0
m
thì
00
 y x
00
 y
àyhàm s2). N
0
m
thì
00
 y x
020
 y m
hày hàm s t
0
 x
.3). N
0
m
thì
002
 x y x m
ày hàm scà c
 
3So5 6
Tóm làm sà không có c khi
0
m
.
 Bài t
:
 Bài
1
 Cho hàm s
2
111
 x m x m y x
, (
m
là tham sCh
m
bàm sà kho
20
.
 Bài
2
2005)Cho hàm s
1
 y mx x
à
m
, (
m
là tham sTìm
m
àm sà kho
m
ên c
m
b
12
.
 Bài
3
 Cho hàm s
22
2142
 x m x m m y x
(1),
m
là tham sTìm
m
àm strùng v
O
tành mvuông t
O
.
 Bài
4
 Cho hàm s
3222
33131
 y x x m x m
(1) ,
m
là thamsTìm
m
àm str
O
.
 Bài
5: Cho hàm s
42
4
 y x mx x m
(1), (
m
tham s1. Kh sát sên và v
càm s0
m
.2. Tìm các giá tr
m
àm stràm trm.
3. Tiàm s
 Bài
G
m
àm s
32
11323
m y x x
 
*
(
m
là tham sG
m
có ho1. Tìm
m
tuy
m
t
song song v50
 x y
.
 Bài
Cho hàm s
2
12
 x x y x
. Viình tituy
, bixiên c
.
 Bài
 Cho hàm s
32
461
 y x x
(1). Viình tituyàm s
1;9
 M 
.
4. Tìm trên . Giá trlàm s
 Bài
 

Activity (28)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
QAZZQAZZ liked this
nguyenthe1 liked this
khanhduykg liked this
nguyenthe1 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->