Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Pp Bil 08 2012 Pindaan Skim Perkhidmatan Jurukartografi

Pp Bil 08 2012 Pindaan Skim Perkhidmatan Jurukartografi

Ratings: (0)|Views: 5|Likes:
Published by Mohd Najib

More info:

Published by: Mohd Najib on Jan 04, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/22/2013

pdf

text

original

 
1
KERAJAAN MALAYSIAPEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN8TAHUN 2012PINDAANSKIM PERKHIDMATANJURUKARTOGRAFITUJUAN
1.Pekelilingperkhidmatan ini bertujuan memaklumkan keputusan Kerajaanmengenaipindaanskim perkhidmatanJurukartografisedia ada yangdiluluskanmelalui Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 12 Tahun 2010.
LATAR BELAKANG
2.Kerajaan telah bersetuju supaya skim perkhidmatanJurukartografidipindabagi memastikan ianya relevan dengan perubahan skop dan fungsi tugasperkhidmatan ukur dan pemetaan. Di samping itu, bidang kartografi juga telahdikenali dengan nama baharu iaitu geospatial dan digunakan secara meluas di negaramaju dan peringkat antarabangsa.
JPA(BPO)(S)324/14/20-1 Klt.4(39)No. Siri :
 
2
PINDAAN
3.SkimperkhidmatanJurukartografiyang sedang berkuat kuasa dipindasepertiberikut:-(a)perubahannama skim perkhidmatanJurukartografikepadaJurugeospatial;(b)tambahansatu lapisan gredkenaikan pangkat iaitu Gred J54;(c)tambahan syarat kelayakan masuk di peringkat ijazah sarjana mudakepujiandalam bidang-bidang
remote sensing
, geoinformatik, ukurtanah atau bidang berkaitan;(d)perbekalanKenaikan PangkatSecara Lantikan (KPSL) daripada skimperkhidmatanPenolong Juruukurdengan memenuhi syarat lantikanseperti perenggan3(c)di atas; dan(e)peningkatan syaratBahasa Malaysia/Bahasa Melayu daripada luluskepada kepujian.4.Perbekalan-perbekalan lain dalam skim perkhidmatan yang sedang berkuatkuasa dikekalkan.Skim perkhidmatan Jurugeospatial dan Penolong Juruukur yangbaharu adalah seperti di
Lampiran A
dan
Lampiran B
.Format iklan jawatan adalahsepertidi
Lampiran A1
.Penghuraian kerjaskim perkhidmatan Jurugeospatialadalahseperti di
Lampiran A2
.Jadual Gaji Minimum-Maksimum (JGMM) bagi skimperkhidmatan Jurugeospatial Gred J41, J44, J48, J52, J54 adalah seperti di
Lampiran C.PELAKSANAANPegawai Sedang berkhidmat
5.Semua pegawai yang sedang berkhidmat dalam skim perkhidmatanJurukartografi adalah tertakluk kepada skim perkhidmatan Jurugeospatial yang baharumulai tarikh kuat kuasa pekeliling perkhidmatan ini.Gred semua pegawai dalam skim
 
3perkhidmatan Jurukartografi sedia ada yang dilantik secara tetap akan ditetapkanseperti berikut:(a)pegawai yang berada di Gred J41 ditetapkan ke Gred J41;(b)pegawai yang berada di Gred J44 ditetapkan ke Gred J44;(c)pegawai yang berada di Gred J48 ditetapkan ke Gred J48; dan(d)pegawai yang berada di Gred J52 ditetapkan ke Gred J52;
Pelantikan Baharu
6.Semua pelantikan baharu ke skim perkhidmatan Jurugeospatial hendaklahmenggunapakai syarat lantikan baharu yang ditetapkan dalam pekelilingperkhidmatan ini.7.Bahagian Pembangunan Organisasi, Jabatan Perkhidmatan Awamakanmelaksanakan perubahan jawatanJurukartografi kepada Jurugeospatialdalam SenaraiPerjawatan sedia ada.
ELAUN DAN KEMUDAHAN
8.Urusan pertukaran pelantikan ini tidak melibatkan sebarang perubahan elaundan kemudahan yang diterima olehJurugeospatial mengikut pekeliling perkhidmatan/ surat pekeliling perkhidmatan/ surat edaran yang berkuat kuasa.
TARIKH KUAT KUASA
9.Pekeliling perkhidmatan ini berkuat kuasa mulai
1 Januari 2013
.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->