Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Waarderingskader Ict

Waarderingskader Ict

Ratings: (0)|Views: 78|Likes:
Published by Rover

More info:

Published by: Rover on Apr 07, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/24/2012

pdf

text

original

 
Waarderingskader
ICT in het Onderwijs
Primair en voortgezet onderwijs
© september 2006
 
Waarderingskader
ICT in het Onderwijs
Primair en voortgezet onderwijs
 
De Inspectie van het Onderwijs beoordeelt de kwaliteit van het on-derwijs door gebruik te maken van een waarderingskader. Het meestbekend zijn de waarderingskaders die voor de individuele schoolbe-zoeken worden gebruikt. Het Periodieke KwaliteitsOnderzoek (PKO)en het Jaarlijks Onderzoek op onderwijsinstellingen zijn begrippendie inmiddels zijn ingeburgerd in onderwijsland en de meeste scho-len hebben op grond van die kaders een beoordeling van de kwaliteitgekregen.Voor sommige thema’s ontwikkelt de inspectie in goede samen-spraak met het veld en andere vakdeskundigen speciale waarderings-kaders. Die zijn bedoeld om die thema’s te verdiepen, om beter tekunnen kijken naar de kwaliteit van de uitwerking van het thema opde school.Voor u ligt het waarderingskader ‘ICT in het Onderwijs’. Met ditkader kunnen inspectie en scholen zelf beoordelen in welke mate ICTin het onderwijs aan de school bijdraagt aan de kwaliteit van het on-derwijsaanbod, aan de vormgeving van de lessen, aan het actief lerenvan leerlingen en aan een goed functionerende leerlingenbegeleiding.Op instellingsniveau wordt gekeken of de doelen van het ICT-gebruikgoed worden geborgd (kwaliteitszorg) en of de benodigde infrastruc-tuur op orde is.Het ontwikkelen van dit kader geeft ook aan dat de inspectie ICT alseen belangrijk hulpmiddel ziet om het onderwijs in al zijn facetten teverbeteren.Het waarderingskader ‘ICT in het Onderwijs’ kan gebruikt worden alsde inspectie daar aanleiding toe ziet, maar u kunt het ook gebrui-ken als evaluatie-instrument voor uw eigen school. In alle gevallenhoop ik dat het gebruik ervan bijdraagt aan het verbeteren van hetonderwijs.De Inspecteur-generaal van het Onderwijs,Mevrouw mr. drs. C. KervezeeUtrecht, september 2006
Voorwoord
Inhoud
Voorwoord Inleiding 4Kwaliteitszorg 6ICT- aanbod 9Ondersteuning van het leren 11Bevordering actief leren 14Leerlingbegeleiding 16Infrastuctuur 18Colofon 20

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->