Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Final April

Final April

Ratings: (0)|Views: 648|Likes:
Published by billy vela
afc
afc

More info:

Published by: billy vela on Apr 28, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/27/2010

pdf

text

original

 
Volume 4
Issue 9
2009Spring Edition
GALILEA MIGRANT CENTER
Na 106, 844-1 Sung Hwan I Cha, Wonggok-dong, Danwon-gu, Ansan City, Gyeonggi-do, Korea 425-130
THE OFFICIAL PUBLICATION OF THE GALILEA - ANSAN FILIPINO COMMUNITY
 Ansan City, Gyeonggi-do, South Korea
 As We Continue Our Journey This 2009…
Kathlia De Castro
The year of the rat (2008) has been a fruitful one for thecommunity. We successfully celebrated several big events suchas the community Anniversary and Christmas party. In theseevents, Filipinos in Ansan has proven and shown their unity andfriendship with one another. However, towards the end of thisyear, we start to experience the impact of the global financialcrisis. Many of our friends lost their jobs, experience difficultiesin finding new ones and worst some of them got no choice butto go back to our country, Philippines. With these scenario athand we might thought what could we expect for 2009? Willthere be a turn of events such that everything will be normal aswe used to be. Are we going to surpass this crisis? Alternatively,can we still be glad and rejoice? Will there still be reasons tocelebrate?
Indeed the answer is YES. The year of 2009 might be difficult fi-nancially but that does not mean we will just sit back and be lax and let thisobstacle win us over. We need to do something such that we could be ableto win in this battle we called life. As long as we have the faith and thespirit, everything will soon be fine. We should not lose hope instead; wemust strive more. There are still many good things ahead of us. As a com-munity, we need to help one another augment each other’s morale by be-ing there with one another as a friend and as a family since we are all faraway from our home.2009 brings us many activities and momentous events as migrant workers here in Korea. Soon the AFC in cooperationwith Galilea will be launching this year’s Basketball League. We hope that this event will bring friendship and unity to everyoneand not disarray or dividedness and misunderstanding. Another big and momentous event is up coming. This year we will be cele-brating the 60
th
Bilateral Relationship of Philippines and Korea. Our friendship has gone that far and we will continue that endear-ing relationship. Several years ago we are the third country who helped Koreans battle for their independence and democracy bysending our brave soldiers and now they are helping us by giving us job opportunities. This year our government though the Phil-ippine embassy to Seoul is preparing for this momentous event by bringing the best of Philippines wholly here in Korea.On the other hand, the issue of displacement is being addressed both by the Philippine and Korea government. Koreathrough their HRD is promoting its return job project for all our friends who decided to go back to our country. They aim to helpgive employment priority to our friends to the Korean companies in the Philippines. On the part of our government, they givereintegration services such as alternative employment via referral, free skills upgrading and business opportunities. Furthermore,the won nowadays is slowly strengthening against dollar and some migrants are seeing more job opportunities. Indeed, things willsoon be fine. We just need to believe and not lose hope.Let us believe in our Creator because He will always be there to help us at the right time. Allwe need to do is call Him, have faith on Him because as His children he would not let us fall.In this life, we might feel that rainy season is never ending but one thing is for sure, the rainwill also stop and bring us new morning of sunshine. Cheer up and have faith.
What's inside …
 █ 
Message from Fr. Jun, p.4
 █ 
AFC Feature, p.5
 █ 
Community in Action, p.6
 █ 
Labor Related Information,p.10
 █ 
For Your Information, P.11
 
 
Page 2 
BOSES NG BAYANBOSES NG BAYANBOSES NG BAYANBOSES NG BAYAN
Editorial
Reverse Brain Drain
Benedict Ray E. MoralesAyon sa Wikipedia, ang “
Brain drain” 
ay isang termi-nolohiyang gamit tungkol sa pag-luwas ng maraming tao na maysapat na technical na kakayahan o kaalaman patungo sa ibanglugar o bansa para magamit ang kakayahan o magtrabaho. Ito aymaaring mangyari sa mga sumusunod na kadahilanan: 1) kagulu-han sa loob ng bansa, 2) kawalan ng oportunidad, 3) politicalinstability o 4) kaya naman dulot ng panganib sa kalusugan salugar na pinanggalingan.
“Brain Gain” 
naman ang nangyayari samga bansang pinaglipatan dahil sila ang nakikinabang sa kakaya-han at kaalaman ng mga mangagawa at propesyonal.Ang Brain drain ay karaniwang nangyayari sa isang developingcountry tulad ng Pilipinas. Sa mga nabanggit na dahilan, angkawalan ng oportunidad o kaya naman ang mas mataas na sahodna maaring makuha sa ibang bansa ang nagiging dahilan ng Braindrain sa Pilipinas.Masasabi natin na ang pagluwas ng mga tao sa ibang bansa parasa trabaho ay maaari naman ding magdulot ng magandangepekto sa ekonomiya. Ito ay dahil sa pagpasok ng mga remit-tances na malaki ang naitutulong sa ekonomiya. Pero kung tu-tuusin hindi ito pang matagalang solusyon kung nais natingmakabangon ang Pilipinas.Maaaring dumating sa punto na ito ay magkakaroon ngmasamang epekto, dahil karamihan sa magagaling na propesyo-nal at manggagawa ay nagsisialisan at hindi napapakinabanganang kakayahan. Ang nangyayari ay nagkukulang tayo sa mgaqualified na propesyonal na naiiwan sa bansa. Ang health caresystem natin ay bumabagsak dahil sa kakulangan ng mga doctorat nurses. Maaring bumaba ang kalidad ng edukasyon dahil angmga magagaling na guro ay nagsisialisan din. Ilan lang ito samga negatibong dulot ng brain drain sa ibang bansa.
Galilean Newsletter Team
Editor-in-Chief Billy VelaAssistant Editor-in-Chief Benedict Ray MoralesWritersRachel PanggaAmiel Ferrer Emmaruth GamidoRichard FranciscoEmmalee FranciscoContributorsRev. Fr. Jun PerezMarites ManicsicAmadeo Delos ReyesEncodersArlan FranciscoJames AbragonAdviser 
If you have comments/suggestions or contributionsplease e-mail us atafcnewsletterteam@yahoo.comafcnewsletterteam@yahoo.comafcnewsletterteam@yahoo.comafcnewsletterteam@yahoo.comand visit our websitewww.igalilea.blogspot.comwww.igalilea.blogspot.comwww.igalilea.blogspot.comwww.igalilea.blogspot.com
GALILEAN NEWSLETTER 
1. Kung pahihintulutan ng pagkakataon, boboto ka ba sadarating na 2010 Presidential Election?A. HindiB. OOC. Nagdadalawang isip pa
2.
Sa puntong ito, masasabi moba na ramdam mo pa rinang krisis?A. OO, lalo pang lumalaB. Hindi na masyado tulad ngdatiC. Hindi ako nakaranas ng krisisNgayong nakakaranas tayo ng economic recession, ang sinasabingsunod na mangyayari ay ang
Reverse Brain Drain
kung saan angmga manggagawa at propesyonal na nagtungo sa ibang bansa aybumabalik sa kani-kanilang mga bansa dahil sa kawalan ng oppor-tunidad sa bansang kanilang pinagtatrabahuhan. Ito ay maaringmagresulta sa pagbaba ng ekonomiya ng bansang pinaglipatan atpagtaas ng ekonomiya ng bansang orihinal na pinanggalingan. Itoay dahil sa ang mga kaalaman, teknolohiya, training, at experiencena nakuha sa ibang bansa ay naipapamahagi naman sa sarilingbansa. Sa ganitong kadahilanan, hinihikayat ng gobyerno na mag-bahagi ang bawat balikbayan. Ito ay maaaring sa paraan ng invest-ment o pamamahagi ng kakayahan at kaalaman.Ang pagkakaroon ng isang Reverse Brain Drain ay magiging epek-tibo lamang kung may sapat na programa o oportunidad na puwe-deng makuha ang mga nagsisibalikan na manggagawa. Maaringhindi magsibalikan ang ating mga manggagawa kung pakiramdamnila ay hindi sila nakakasiguro sa kanilang sasapitin sa kanilangpagbabalik.Ang bansang South Korea ay isang magandang halimbawa ng ma-gandang dulot ng Reverse Brain Drain. Ngunit ang Reverse BrainDrain na naganap sa South Korea ay isang programa ng kanilanggobyerno sa pamumuno ni pangulong Park, Chung-Hee noong1960’s at hindi dulot ng recession o kung ano mang social factor.Sa ilalim ng kanyang programa, nahikayat niya ang maraming Ko-rean na bumalik sa pamamagitan ng pagkakaroon ng isang govern-ment sponsored R&D institution at mga reporma sa kanilang mgabatas. Pinaganda rin ang mga benepisyo ng mga manggagawapara mahikayat silang bumalik. Ang Reverse Brain Drain na nan-gyari sa Korea ay naging simula para magkaroon sila ng isang ma-gandang pundasyon para sa pagiging ganap na industriyalisadonito at pagkakaroon nito ng mga makabagong development salarangan ng teknolohiya.
Continued on Page 3...
 
020406080A B C
0 20 40 60 80ABC
 
GALILEAN NEWSLETTER Page 3 
Opinyon ko ‘to!
Buksan ang ating Puso
Billy VelaKapansin-pansin ngayon ang paghupa ng bilang ng mgatao na nagsisimba tuwing araw ng linggo dito sa ating komunidad.Matatandaan na noong nakaraang mga taon ay halos maubusan ngupuan ang sino man na mahuhuli sa misa. Maging ang ikalawangpalapag ng simbahan ay okupado na rin kumpara sa ngayon nahalos hindi na nagagamit. Noong una ay iniisip ko na sadyangpaunti ng paunti ang mga tao dahil sa marami na ang umuwi dahilsa kawalan ng trabaho dito ngayon. Hanggang sa may nakaratingna impormasyon na ang dahilan diumano ng problemang ito ayang ibang lahi na siyang namumuno ngayon sa ating banal na misa.Aking naiintindihan kung sa ibang simbahang katoliko sila nag-sisimba dahil iisa lamang naman ang pakay ng lahat ng simbahan,ang palaganapin ang mabuting balita ng Panginoon. Ngunit paanonaman ang mga taong mas pinili ang manood ng TV, mamasyal atharapin ang computer sa bahay sa halip na ibigaya ng 1 oras upangmagsimba? Ayon na rin sa aking mga kakilala ay tinatamad sila satuwing hindi Pilipino ang mamumuno ng misa.Kung atin lamang pakikinggan na mabuti ang mga homiliya ng mgaito ay halos wala rin naman pinag-iba sa mga nakasanayan na nat-ing mga pari. Alam kong hirap tayong intindihan ang mga katagangkanilang binibitiwan ngunit atin rin sanang isipin na maging silaman ay hirap sa ating lahat. Gayunpaman ay buong puso pa rinnilang iniaalay ang kanilang mga oras at panahon upang pamunuanang ating banal na misa. Katulad na lamang ni Fr. Kristianus Piatuna isang Indonesian at kasalukuyang direktor ngayon ng Galilea.Bigay todo ito para suportahan ang ating mga programa para saating komunidad. Kung minsan nga ay tila imposible na ngunitdahil sa kanyang dedikasyon na tayo ay tulungan ay naiibigay pa rinnito ang ating kailangan. Kung minsan naman ay nalulugnkot satuwing pakiramdam niya ay nagkulang siya sa atin. Sa kanyangmga homiliya ay ramdam rin naman o tumatalab rin naman angkaniyang mga pangaral sa atin. Iyon ay kung atin lamang iintindihinat isasapuso. Maging si Fr. John Kennady ay ganun rin. Kailanganlamang natin buksan ang ating mga puso at isipan upangmaunawaan at maisabuhay ang mga ito.Sa parte naman ng AFC volunteers ay puspusan na rinang pag-eensayo ng choir upang mas higit na mapaganda pa angating misa sa tulong ng kanilang mga awitin. Maging ang mgamiyembro ng liturhiya ay mas pinag-iigihan ang pagpapaabot saatin ng mga pagbasa.Sa ating pagdedesisyon na sumimba naway huwag natinggawing batayan ang pari kung tayo ay papasok ng simbahan.Buksan natin ang ating mga puso sa tunay na nilalayon nito satuwing tayo ay pupunta sa simbahan. Naway huwag natingmalimutan na magpasalamat sa Kanya kahit sa tuwing araw nglinggo man lamang. Ano ba naman ang isa o dalawang oras nailalaan natin sa Kanya kapalit ng napakaraming biyayang patuloyNiyang ipinagkakaloob sa atin. Marapat lang na magpapasalamattayo sa Kanya dahil sa kabila ng krisis at iba pang problema aynananatili pa rin tayo dito sa Korea na ligtas.Hindi nais mangaral ng artikulong ito, nais lamang nitong ipaalamang aking opinyon tungkol sa kasalukuyang problema ng atingkomunidad.. Dahil lahat naman tayo ay may opinyon tungkol samga bagay na nagyayari sa ating paligid. Maaaring ito ay tama atmaaari rin naming mali. Ngunit tulad nga ng tiltulo ng pitak na ito…OPINYON KO ‘TO
Continued from page 2 ...Reverse Brain Drain
Hindi lamang ang South Korea ang naging matagumpaydahil sa reverse brain drain. Ang China, India at Vietnam ay ilanlang sa mga bansang umunlad dahil sa paggamit ng mga kaalamanat kakayahan na natutunan sa ibang bansa.Ngayong panahon ng recession, sana ay magkaroon ngmagagandang programa at oportunidad sa ating bansa na mahi-kayat ang mga manggagawa at propesyonal na bupbalik sa Pilipi-nas para mag-invest o kaya naman ay mamahagi ng kakayanan.Hindi habang panahon ay maisasalba tayo ng mga remittances ngmga OFWs at hindi na nito maitataas pa sa mas mataas na levelang ating ekonomiya. Sa halip, ang mga kaalaman, training, experi-ence at skills na natutunan ng ating mga OFW ang mas magigingpundasyonng ating pag-unlad. Hindi masamang umalis ng bansa paramagtrabaho para sa pamilya at bayan dahil sa ganitong paraanmas marami tayong natututunan at na-aangat natin ang pamumu-hay ng ating mga pamilya. Ang importante ay makagawa ngparaan kung saan maipapamahagi natin ang kaalaman na atingnatutunan sa ibang bansa o kaya naman sa pamamagitan ng mgainvestment na pang matagalan ang puwedeng maitulong sa bayan.Sa pamamagitan ng isang epektibong reverse brain drain na maar-ing mangyari, maaring ang mga susunod na henerasyon sa atingbansa ay hindi na kakailanganin pang mangibang bansa para langmagkaroon ng maayos na pamumuhay ang kani-kanilang mgapamilya.
 

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->