Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
s pi k2 tspm09

s pi k2 tspm09

Ratings: (0)|Views: 121 |Likes:
Published by Teacher
Skima Pendidikan Islam K2 SPM Pahang 2009
Skima Pendidikan Islam K2 SPM Pahang 2009

More info:

Published by: Teacher on Sep 27, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/01/2013

pdf

text

original

1223/2
Pendidikan Islam
Peraturan
Pemarkahan Kertas 2
Oktober
2009

PEPERIKSAAN PERCUBAAN
SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2009
PENDIDIKAN ISLAM
PERATURAN PEMARKAHAN KERTAS 2
UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA
Peraturan pemarkahan ini mengandungi 7 halaman bercetak
AMARAN

Peraturan Pemarkahan iniS U LIT dan kegunaannya khusus untuk pemeriksa yang berkenaan sahaja. Sebarang maklumat dalam peraturan pemarkahan ini tidak boleh dimaklumkan kepada sesiapa. Peraturan Pemarkahan ini tidak boleh dikeluarkan dalam apa jua bentuk penulisan dan percetakan.

SULIT
1223 / 2
2
No
soalan
Skema
Markah
1 (a) (i)
Maksud Hidayah ialah :Cahaya / petunjuk Allah
1x2m = 2M
(ii)Dua kesan hidayah ialah :

1. Jiwanya cenderung kepada akhirat
2. Selalu menjauhkan diri dari tipu daya keduniaan
3. Selalu bersiap sedia untuk menghadapi

kematian
4. Rajin , taat dan patuh kepada ibadat, kebaikan
5. Tenang dan redha dengan ketetapan Ilahi

2X2m=4M
(iii)Pengajaran kepada ayat tersebut ialah :

1. Kita hendaklah berusaha untuk berubah
daripada seorang yang tidak beriman kepada
beriman

2. Kita mesti sentiaa mengamalkan perbuatan baik
dan meninggalkan perbuatan mungkar
3. Kita akan merasa gembira dan tenang
menjalankan perintah Allah
4. Kita sentiasa terdorong melaksanakan tugas
amar-makruf nahi munkar

5. Kita dianjurkan tetap beriman sekalipun disiksa atau diberi tawaran kesenangan dunia supaya meninggalkan Islam

6. Kita hendaklah yakin bahawa hidayah
merupakan penentu penerimaan sesuatu
ibadah.

2X2m=4M
(b) (i)
Dua ciri makanan baik ialah :

1. Yang jelas halal dalam al-Qur\u2019an
2. Tidak mengandungi racun / memudaratkan
3. Berkhasiat dan bermutu tinggi
4. Bersih dan segar

Mana-mana yang sesuai diterima
1X2m=2M
(ii)Duasebab doa seseorang mukmin itu tertolak ialah :
i. Makan dan minum yang haram
2X2m=4M
SULIT
1223 / 2
3

2. Sumber pendapatan juga haram
3. Tidak melaksanakan kewajipan / amal ibadat
4. Doa tidak khusyuk / bersungguh
5. Melakukan kemungkaran / maksiat.

1c
Padanan ayat :
CDBA
1X4m=4M
2 (a) (i)Dua sifat mukmin yang terdapat dalam ayat tersebut :

1 Seseorang yang berpegang kepada Amanah
2. Seseorang yang memelihara janji
3. Seseorang yang menjaga ibadat solatnya

1X2m-2M
(ii)Dua kepentingan sifat tersebut ialah :

1. Disayangi oleh Allah, Rasul dan semua manusia
2. Dikurniakan kelebihan dan ganjaran dunia / akhirat
3. Terhindar dari melakukan larangan agama.
4. Segala amal ibadatnya diterima / sempurna
5. Keimanan akan sentiasa mantap dan padu

2X2m=4M
(b) (i) Maksud wali Allah ialah :

Manusia biasa yang beriman, bertaqwa, istiqamah melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhkan segala larangan-Nya secara zahir dan batin.

1X2m=2M
(ii) Dua perbezaan antara wali Allah dan rasul :
Wali Allah
Rasul
- Terdedah kepada
dosa
- Di k u r n i ak an
karamah
- Men g i k u t

wahyu yang diberi kepada rasul

- Ti d ak
diketahui
jumlahnya

- Mak su m
- Diberi makjizat
- Mendapat wahyu
- Berjumlah 25 /313

orang
2X2m=4M

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->