Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
De on Thi Hoc Ki - PTNK

De on Thi Hoc Ki - PTNK

Ratings: (0)|Views: 401|Likes:
Published by nguyentangvu

More info:

Published by: nguyentangvu on Dec 06, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/29/2015

pdf

text

original

 
ÔN THI H
C KÌ I
Nguy
ễn Tăng Vũ
– Nguy
n Ng
c Duy
Trườ
ng Ph
 
Thông Năng Khiế
u 1
http://vuptnk.tk 
ĐỀ
1Bài 1.
Gi
ải các phương tr 
 ình và h
 
 phương tr 
 ình sau:a)
2
(2)(1)331
 x x x x
 b)
33
251132
 x y xy x y
 
Bài 2.
a) Tìm
m
 
để
hàm s
 
12
 x m ym x
 
xác đị
nh trên
[1,)

 
b)
 
Tìm
m
 
để
 
 phương tr 
 ình
2
23
 x xmx x
 
đúng 1 nghiệ
m.
Bài 3.
a)
 
Ch
ứng minh đẳ
ng th
c sau không ph
thu
c vào giá tr
c
a
 
22222
cot21tansincotcos
 A x x x x x
 b)
 
Cho tam giác ABC có
BAC = 60
0
, AB = 4, AC = 6. G
ọi M, N là các điể
m th
a20,20
 MB MC NA NB
. Tính độ
 
dài đoạ
n th
ng MN
Bài 4.
Tìm Parabol
()
P
bi
ết nó đạ
t GTLN b
ng
4
và đi qua
(1,5),(2,4)
 A B
 
Bài 5.
Cho tam giác ABC có A(1; 1), B(5; 3) và C(1; 7).a)
 
Tìm
điể
m D sao cho ABCD là hình bình hành.b)
 
Tìm t
ọa độ
 
chân đườ 
ng cao h
t
A c
a tam giác ABC. Tính di
n tích tam giác ABC.c)
 
Tìm
điể
m M trên tr
c Ox sao cho
2
 MA MB M

 
đạ
t giá tr
nh
nh
t.
 
ÔN THI H
C KÌ I
Nguy
ễn Tăng Vũ
– Nguy
n Ng
c Duy
Trườ
ng Ph
 
Thông Năng Khiế
u 2
http://vuptnk.tk 
ĐỀ
2Bài 1.
Gi
ải các phương tr 
 ình và h
 
 phương tr 
 ình sau:a)
 
222
(231)(251)9
 x x x x x
 b)
 
2
2311
 x x x
 c)
 
33
1982
 x y xy x y
 
Bài 2.
a)
 
m
m
 
để
 
phương tr
ình
22
210
 x x m x m
 
đúng 2
nghi
m.b)
 
V
 
đồ
th
hàm s
 
2
32
 y x x
. T
 
đồ
th
, tìm
điề
u ki
n c
a
m để
 
 phương tr 
 ình
2
32
 x x m
có 4 nghi
m.
Bài 3.
Ch
ứng minh đẳ
ng th
c sau:
2
1cos41tan1cos4sin4cottan4tan
 x x x x x x x
 
Bài 4.
Cho hình bình hành ABCD có BD =2
√7 , AC = √13. Tính
.
 AB AD

 
Bài 5.
Cho tam giác ABC có A(-2;0), B(4;0) và C(0;4).a)
 
Tìm t
ọa độ
 
điể
m D sao cho B là tr
ng tâm c
a tam giác ACD.b)
 
Tìm t
ọa độ
 
tâm đườ 
ng tròn ngo
i ti
ế
p c
a tam giác ABC
. Tính bán kính đườ 
ng tròn ngo
i ti
ế
p.c)
 
M là m
ột điểm thay đổ
i trên tr
c tung. Tìm v
trí c
ủa M để
 
..
 MAMC MAMB
  
 
đạ
t giá tr
nh
nh
t.

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
cuonggsts liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->