Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Quy Hoach Phat Trien Nong Thon

Quy Hoach Phat Trien Nong Thon

Ratings:
(0)
|Views: 1,329|Likes:
Published by Lê Thanh Dũng

More info:

Published by: Lê Thanh Dũng on Mar 31, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/11/2012

pdf

text

original

 
 
ĐCCTHP-BMTS-QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN/01
Trang 1/7
 
 BM-QTGD-01/02
UBND TỈNH TIỀN GIANG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Mỹ Tho, ngày …… tháng …… năm 20…
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
 NGÀNH ĐÀO TẠO:
PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
TRÌNH ĐỘ:
 CAO ĐẲNG
1.
 
Tên học phần:
QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Mã số:
78263
 2.
 
Loại học phần
: Lý thuyết
3.
 
Trình độ sinh viên năm thứ 
: 3
4.
 
Số tín chỉ:
03
 Phân bổ thời gian
:+ Lên lớp: 35 tiết+ Thảo luận: 10 tiết+ Sinh viên tự học: 60 tiết
5.
 
Điều kiện tiên quyết:
 
6.
 
Mục tiêu của học phần:Kiến thức:
Sau khi học xong môn này, sinh viên có được những luận điểm, hiểu đượcnhững đặc trưng cơ bản về nông nghiệp và phát triển nông thôn; ý nghĩa và tầmquan trọng của quy hoạch phát triển nông thôn trong sự nghiệp công nghiệphóa, hiện đại hóa đất nước; các nguyên lý, mục đích, yêu cầu , nội dung cơ bản, phương pháp và trình tự lập quy hoạch phát triển nông thôn toàn diện.
Kỹ năng:7.
 
Mô tả vắn tắt nội dung học phần:
Học phần có 08 chương- Chương 1: Đại cương về phát triển và phát triển nông thôn ( Những khái niệmcơ bản và tầm quan trọng của sự phát triển và phát triển nông thôn).- Chương 2: Đặc trưng của vùng nông thôn và sự cần thiết phải phát triển nông thôn(Khái niệm vùng nông thôn cùng những đặc trưng cùa nó. Những vấn đề khókhăn của người dân nông thôn).- Chương 3: Nội dung quy hoạch phát triển nông thôn (Khái niệm và sự cầnthiết tiến hành quy hoạch phát triển nông thôn. Mục đích, yêu cầu và nguyên tắccủa quy hoạch phát triển nông thôn).- Chương 4: Quy hoạch sử dụng đất (Các nguyên tắc và nội dung quy hoạch, kếhoạch sử dụng đất. Quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp và phi nông nghiệp).
 
 
ĐCCTHP-BMTS-QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN/01
Trang 2/7
 
 BM-QTGD-01/02
- Chương 5: Quy hoạch thiết kế các khu dân cư nông thôn (Hiện trạng và mụctiêu quy hoạch xây dựng, phát triển các điểm dân cư nông thôn).- Chương 6: Quy hoạch cấp nước sinh hoạt nông thôn ( Vai trò của nước sạchđối với cuộc sống và môi trường nông thôn. Các giải pháp, mô hình cấp nướcnông thôn)- Chương 7: Quy hoạch vệ sinh môi trường nông thôn (Tổng quan về vệ sinhmôi trường nông thôn và vấn đề quy hoạch vệ sinh môi trường).- Chương 8: Hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án và thẩm định dự án quy hoạch(Các bước thẩm định dự án; quản lý và giám sát việc thực hiện quy hoạch pháttriển nông thôn).
8.
 
Nhiệm vụ của sinh viên
:+ Dự lớp: tham dự đầy đủ các buổi học.+ Chuẩn bị: đọc giáo trình, tham khảo thêm tài liệu.
9.
 
i liệu học tập:
+ Sách, giáo trình chính:Ths.Phan Văn Yên (chủ biên), 2005.
Giáo trình
 
Quy hoạch phát triểnnông thôn
. Nhà xuất bản Nông nghiệp Hà Nội.+ Sách, giáo trình tham khảo:PGS.TS Nguyễn Ngọc Nông (chủ biên), 2004.
Giáo trình Quy hoạch phát triển nông thôn
. Nhà xuất bản Nông nghiệp Hà Nội.Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, 2009.
Thông tư hướng dẫnthực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới
. Số 54/2009/TT-BNNPTNT.Thủ tướng Chính phủ, 2009.
Quyết định phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2050
. Số1581/QĐ-TTg.
10.
 
Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:
10.1.
Điểm đánh giá quá trình: Trọng số: 40%+Chuyên cần: 2 lần kiểm tra sự có mặt của sinh viên bằng cách gọi ngẫu nhiêntên sinh viên trong danh sách. Hệ số: 1Sinh viên vắng có phép: -0,5đ/lần.Sinh viên vắng không phép: -1đ/lần.+ Kiểm tra thường xuyên: 2 lần kiểm tra 15 phút. Hệ số 1.+ Thảo luận: 1 cột. Hệ số 1+ Thi giữa học phần: 60 phút. Hệ số 2
10.2.
Điểm thi kết thúc học phần: Trọng số: 60% , (x+y=100)
10.3.
Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá quá trình vàđiểm thi kết thúc HP nhân với trọng số tương ứng.
11.
 
Thang điểm10
(từ 0 đến 10).Điểm học phần, điểm đánh giá quá trình và điểm thi kết thúc HP được làm trònđến một chữ số thập phân.
 
 
ĐCCTHP-BMTS-QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN/01
Trang 3/7
 
 BM-QTGD-01/02
12.
 
Hình thức thi kết thúc học phần:
+ Tự luận
+ Trắc nghiệm
 + Vấn đáp
+ Tiểu luận
 + Bài tập lớn
+ ……………
 
13.
 
Thời gian thi :
60 phút
90 phút
120 phút
150 phút
180 phút
… phút
 14.
 
Nội dung chi tiết học phần phân theo tuần:
Phần lý thuyết (45 tiết). Học trong 15 tuần, mỗi tuần 3 tiết.
Tuần 1:* Giới thiệu Đề cương chi tiết học phần*
Chương 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ PHÁT TRIỂN VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔNI. Những khái niệm cơ bản về sự phát triển1. Định nghĩa sự phát triển2. Những phạm trù của sự phát triểnII. Ý nghĩa, tầm quan trọng của phát triển nông thôn1. Phát triển và phát triển bền vững2. Tầm quan trọng của phát triển nông thônIII. Cơ sở đánh giá mức độ của sự phát triển1. Các chỉ số phản ánh sự phát triển2. Quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển xã hộiIV. Đối tượng, phạm vi, nghiệm vụ, nội dung và phương pháp nghiên cứu pháttriển nông thôn
Tuần 2:
Chương 2: ĐẶC TRƯNG VÙNG NÔNG THÔN VÀ SỰ CẤN THIẾT PHẢIPHÁT TRIỂN NÔNG THÔNI. Khái niệm và đặc trưng vùng nông thôn1. Đặc trưng vùng nông thôn Việt Nam2. Thực trạng vùng nông thôn Việt Nam sau đổi mớiII. Người dân nông thôn và những khó khăn của họ1. Sự khác biệt giữa cuộc sống đô thị và nông thôn tác động đến ngườidân nông thôn2. Những khó khăn mà người dân nông thôn phải chịu đựng3. Kinh tế thị trường và đời sống xã hội tác động đế người dân nông thôn
Tuần 3:
Chương 2: ĐẶC TRƯNG VÙNG NÔNG THÔN VÀ SỰ CẤN THIẾT PHẢIPHÁT TRIỂN NÔNG THÔN (tt)III. Vấn đề đói, nghèo và kém phát triển1. Khái niệm sự nghèo đói2. Phương pháp xác định ranh giới đói nghèo3. Nguyên nhân của sự đói nghèo và ảnh hưởng của nó đế phát triển xã hộiIV. Vấn đề dân số, văn hóa, giáo dục với môi trường và phát triển nông thôn

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
ttchuon liked this
Hoàng A Linh liked this
maivanchuc liked this
Nguyễn Xiv liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->