Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
7Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
inv-2008- chuong 1

inv-2008- chuong 1

Ratings: (0)|Views: 1,541|Likes:
Published by vanthiep50

More info:

Published by: vanthiep50 on Apr 23, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/20/2013

pdf

text

original

 
AUTODESK INVENTOR -
Gi
ới thiệu tổng quát
 
Nguy
ễn Văn Thiệp
 
5
CHƯƠNG 1
 
GI
ỚI THIỆU TỔNG QUÁT
 
1.1 GI
ỚI THIỆU
CHUNG
AutoDesk Inventor
là ph
ần mềm chuyên dùng cho các nhà thiết kế theo xu hướng tạo
các chi ti
ết trong không gian 3 chiều sau đó xuất ra thành các bản vẽ thiết kế
ỹ thuật
. Nó ph
ục
v
ụ đắc lực cho các nhà thiết kế cơ khí cũng như các ngành kỹ thuật khác.
AutoDesk Inventor
 
ra đời từ năm 1996
được hãng
AutoDesk
liên t
ục phát triển.
Trong tài li
ệu này chúng tôi giới
thi
ệu
AutoDesk Inventor Series 2008
tr
ở về trước
.
N
ội dung
ch
ủ yếu của
AutoDesk Inventor
là thi
ết kế các bộ phận của vật dụng, máy
móc trong không gian 3 chi
ều (
3 Dimensions
). Sau khi các b
ộ phận đã hoàn chỉnh có thể lắp
ráp thành hình t
ổng thể, xoay các hướng nhìn, gán vật liệu, tô bóng bề mặt theo vật liệu với
ch
ấtlượng cao. Khi đã đạt các thông số thiết kế theo yêu cầu, các chi tiết được xuất ra giấy dưới
d
ạng bản vẽ thiết kế thông thường (2 chiều) theo các hình chiếu theo
tiêu chu
ẩn.
AutoDesk Inventor
có th
ể dùng chung hoặc trao đổi
các b
ản vẽ và cơ sở dữ
li
ệu một
cách d
ễ dàng với
AutoCAD, Mechanical Desktop
. Ngoài ra,
AutoDesk Inventor
còn trao
đổi, sử dụng các kết quả của các phần mềm khác như các tập tin (
 file
) SAT, STEP, IGES.
AutoDesk Inventor
còn là n
ền cho phần mềm
Dynamic Designer
phát tri
ển để mô
ph
ỏng chuyển động của các cụm chi tiết được thiết kế từ
Inventor
trong h
ệ thống truyền động.
 
Đối tượng nghiên cứu phần mềm này là những cán bộ thiết kế trong các ngành cơ khí nói
riêng, các ngành k 
ỹ thuật nói chung có xu hướng thiết kế th
eo mô hình trong không gian 3chi
ều.
1.2 NH
ỮNG KHẢ NĂNG CỦA AUTODESK INVENTOR
 
1.2.1
 
KH
Ả NĂNG THIẾT KẾ
 
AutoDesk Inventor
 
 
ph
ần mềm thiết kế công nghiệp được xây dựng trên nền công
ngh
ệ quản lý các đối tượng tạo ra khả năng xây dựng và quản lý các mô hình 3 chiều
và b
ản vẽ
r
ất tiện lợi.
 -
Cho người thiết kế có được bản vẽ 2 chiều từ bản vẽ 3 chiều của từng chi tiết đơn lẻ
ho
ặc của cả cụm chi tiết đã lắp ghép.
 - D
ễ dàng thay đổi, chỉnh sửa kích thước của các đối tượng tại mọi công đoạn.
 - Các chi ti
ết có tính lắp ghép thích nghi cao để tạo các cụm chi tiết.
 - Các ràng bu
ộc giữa các đối tượng phẳng cũng như không gian được gán tự động nhưng
v
ẫn được chỉnh sửa theo yêu cầu.
 - Qu
ản lý được hàng ngàn chi tiết và các cụm chi tiết lắp ghép lớn.
 -
Khi đ
ã xu
ất thành bản vẽ
ỹ thuật, khi chỉnh sửa chi tiết trên mô hình 3 chiều thì các
b
ản vẽ kỹ thuật cũng được cập nhật và ngược lại.
 - Nh
ập các tệp dạng
SAT, STEP, DWG, IGES
để tạo thành các đối tượng của
Inventor
. Xu
ất các tệp
Inventor
sang các d
ạng nói trên để các phần mềm kh
ác s
ử dụng, nhất
t
ệp dạng
IGES
, dùng cho h
ầu hết các phần mềm thiết kế kỹ thuật và các phần mềm điều
khi
ển máy
CNC
.
 
AUTODESK INVENTOR -
Gi
ới thiệu tổng quát
 
Nguy
ễn Văn Thiệp
 
6- S
ử dụng được các phần mềm ứng dụng khác bằng giao diện API (
 Application Program Interface
).- S
ử dụng
VBA
 
để truy nhập
AutoDesk Inventor API
. T
ạo các chương trình thực hiện
t
ự động các chức năng theo yêu cầu.
 - T
ạo ra môi trường cho các nhóm với nhiều thành viên thiết kế để cùng tạo ra một cụm
chi ti
ết.
 - Truy c
ập và liên lạc với các trang Web để dùng chung các tài nguyên công nghiệp các
 d
ữ liệu hoặc giao tiếp với các đồng nghiệp.
 - Riêng
Autodesk Inventor 2008
 
có xu hướng trợ giúp cho chuyên ngành cơ khí bằngcác thư viện của các chi tiết cơ khí của các tiêu chuẩn hiện hành của thế giới và các công cụ tính
toán thi
ết kế chi tiết máy rất hiệu quả.
 
1.2.2
 
KH
Ả NĂNG DIỄN HOẠ
 
Các mô hình th
ể đặc, dạng tấm, được tạo bề mặt với màu sắc tuỳ ý, độ phân giải cao.
 Có th
ể tạo bề mặt bóng hoặc trong suốt để có thể nhìn được các chi tiết bên trong.
 Mô hình
được xoay theo mọi hướng nhìn rất nhanh chóng.
 Có th
ể c
ho chuy
ển động theo chức năng các chi tiết động trong cụm chi tiết.
 
Dưới đây là các minh hoạ bản vẽ phác, mô hình 3D, bản lắp ghép, bản vẽ kỹ thuật.
 B
ản vẽ phác 2D.
B
ản vẽ mô hình thể đặc 3 chiều.
Mô hình l
ắp ghép thành cụm chi tiết.
 
 
AUTODESK INVENTOR -
Gi
ới thiệu tổng quát
 
Nguy
ễn Văn Thiệp
 
7B
ản vẽ kỹ thuật.
 
1.3 QUI TRÌNH LÀM VI
ỆC CỦA AUTODESK INVENTOR
 
1.3.1
 
CÁCH QU
ẢN LÝ ĐỐI TƯỢNG CỦA AUTODESK INVENTOR 
 
M
ỗi dạng đối tượng được
AutoDesk Inventor
 
lưu trữ vào một tập tin (file) riêng.
 Các t
ập tin đó như sau:
 
- T
ập tin chứa chi tiết (
Part Files
)
T
ập tin này chỉ quản lý việc tạo ra một chi tiết hình khối thể đặc hoặc hình tấm. Mọi chi
ti
ết hoặc hình khối đều được thiết kế trong tập tin này.
T
ất cả các hình khối tạo ra trong tập tin này được hiểu là một chi tiết để sử dụng cho lắpghép. Do đó khi thiết kế, trong một tập tin chỉ nên xây dựng một chi tiết duy nhất.
 Dùng chi ti
ết của tập tin này để lắp ghép với
các chi ti
ết trong các tập tin khác.
 T
ập tin này có phần mở rộng *.IPT.
 
- T
ập tin chứa cụm các chi tiết đã lắp ghép (
Assembly Files
)
T
ập tin này chứa các chi tiết có thể lắp ghép với nhau. Tại tập tin này có thể tạo ra các
c
ụm chi tiết hoặc các cụm chi tiế
t con.L
ấy các chi tiết từ các tập tin *.IPT để ghép với nhau.
 T
ập tin này có phần mở rộng *.IAM.
 
- T
ập tin trình diễn (
Presentation Files
)
Ch
ứa các cửa nhìn của các cụm chi tiết.
 T
ạo ra một số cửa sổ với các góc nhìn khác nhau.
 T
ạo ra các hoạt cảnh mô tả
vi
ệc lắp ghép hoặc hoạt động của cụm chi tiết.
 

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
ntdien923 added this note
Chào thầy, chào các bạn! Tôi không phải là dân chuyên cơ khí, vì lý do làm đề tài tốt nghiệp có dính dáng đến thiết kế cơ khí nên tôi đã tìm đến Inventor. Tìm được tài liệu của thầy đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Tôi nghĩ tài liệu này viết dễ hiểu và hướng dẫn chi tiết. Cảm ơn thầy!
1 hundred reads
celebgirl liked this
Mohamet Vuong liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->