Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
45Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
samoodrživo domaćinstvo_stručnjak za vrt

samoodrživo domaćinstvo_stručnjak za vrt

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 12,257 |Likes:
Published by dharmalutalica
.
.

More info:

Published by: dharmalutalica on Aug 04, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/11/2014

pdf

text

original

 
Nezaobilaznivedicuplaniranjuistvaranjusarnoodrzivogienergetskiucinkovitogdomacinstva
Samoodrziva,kucaVodaizvlastitogizvoraEnergijaizvlastitogizvoraStednjacinadrvaSolamikolektoriTurbine
na
vjetarGeotermalnogrijanjeVodeneturbineIzolacijakueeRecikliranjeotpadaOrganskiuzgojhraneUzgojdomaelhiivotinjaUzgoj
pcela
IzradazimniceProizvodnjavinaIzradasapuna
i
svijeca
:1
A
&
GBridgewater
 
vaslov
izvomika:THESELF-SUFFICINCY
SvasepravaprfdrZavaju.ijedandroaveknjlgeniJeuopusenoumnazau.orenitlnabiro·.oJI
naCin,
elcktronski.
mChal1lCkl,
totokcprranjem.prssnimavanjern
iii
drukcije.bez::)n~thO-dllogpamenogodobremannsiteljaprsve.
COpyrighi
1;
NewHollandPublishersIUKILtd2006.':ZaHrvatskoizdanJeLeocommerced.o.o..Rljeka
2008,
'&MOODRL.IYODOMACINSTIIO
...rednik:tcororcoMarusic
"Pf8Veo;even
Boric
POCETAKRecikliranjevode20UZGOJVLASTITIStojetoStednjaciZIVOTINJAPROIZVODIsamoodriivost?
3
ioecnice.22Uzgojpilica44Skladisteniehrane60DobrobitodSolarnikolektoriUzgojpatki46Pripremasamoodrzivosti4iTrombovizidovi24dzemova62Uzgojgusaka48SagledajtesvojeSolarneiiiUzgojkoza50Pripremachutneya64mogucnostl6fotonaponskeSusenjehrane66Projektcelije26llzgo]ovaca52ugradu8Turbinenavjetar28Dimljenjehrane68Uzgojkrava54
It
ProjektProizvodnjapiva70GeotermalnoUzgojsvinja56naselu10grijanje30Proizvodnja
l
Uzgojpcela58jabukovace72Vodeneturbine32PretvaraciProizvodnjavina74
r
IZVOf)ENJEiakumulatori33Izradabiljnogsapuna76PROJEKTAPotpunaizolacija
II
vasegdorna34Izradasvijeca77Samoodrztvagradskakuca12Recikliranjekucnogotpada36Sarnoodrfivaseoskakuca14Organskiuzgo]povrca38Samcodrzivomalogospodarstvo16Organskiuzgojvoca
40
Vlastitavoda18Uzgo]zacinskogbilja
42
RjeCnik
78
Kazato79
"i3~ladnlk:LEOCOMMERCEd.o.o
~I
eka,Dobrlse
Cesa
rica32~el.051/62.5-910lJnakladnika:LecnamcMarusi6
Priprerna1:8usak:
Studio
Publikuffi
d.CI.O,
ilIstnbuterzaBiH:
..EOCOMMERCE
o.o.o,
Sanjatuka.Prlanska1Tel.
+387
(0)51/345-160
GSM+387
10163/998-431
'Iek.04j200R
ISBN97B-953-218179-1
Sadrzaj
Predgovorautora2
Cip-K8IAlogtz~clJ-3nPUtJllk8C1JI5VEVCILISNAKNJ~iNIr.ARUEKA
UDK640.1
BRIOCE'NATER,Alan
samocerzlvc
correcmsrvo
I
AlanIGil!Bridgewater:
(priiE1\,oo
Nevea
Solie).'RijOk"
LfClXommerce.2008
Pnlevoddjela'Theselsuffid~n-cy
ISB'"978-95J.218-l79-1
11:1026098
A.
&
G.
BridgewaterNezaobilaznivodicuplaniranjuistvaranjusamoodriivog
i
energetsklucinkovitogdomaCinstva
 
Predgovorautora
Upozorcnismo.
Znali
smodaoneciscujemo
i
trujemosvojuokolinu,paseovomoraledogoditi.Nasajednomzelcna
i
bogataMajkaZemljasadajebolesna,Bolestse
neskriva,
njeniIizickisimptornividljivisusvima.Zrakjezagaden,kolicinesurnasvakodnevnosesrnanjuju,ispustanjeugljicnogdioksidasepovecava,globalnozagrijavanjemazeseosjctiti
i
izrnjerin,luananamjepocelasadrzavarirolikonczdravihsasrojakadanascinibolesnima,ribeumoruugiba]u,razinemorascuzdizu,auklirnipocinjevladatikaos.DobrajevijcstdanamFilozofijasarnoodrzivostinudiuzbudljiva,dinamicna,prakricna
i
realnarjesenjazaproblernckojisejavljaju,kakobizivjeli
11a
laksi,
Cisci
i
zelenijinacin,
Vise
nijepotrebnosarnoraspravljati
0
problemi
rna
i
tuz
iti
sekakojesituacijatolikoozbiljnadajemogurijesitisarnoanikojisunavlasti
i
irnajumoe.Filozofijasarnoodrzivostinudiprakricna
i
preciznarjesenjaproblemazivljenjakojacepornociponovnomozivljavanjuplancta.Zamislitedornacinstvopotpunoneovisnoodvanjskevodovodne,srrujneilikanalizacijskernreze,cisruorganskuhranu,svjezzrak,uzgojvlastitihproizvoda,visevjezbanja,rnanjczagadenja,igrusdjecomuokolinikojabujazivotom.Samoodrzivosryamnudisrvaran
i
prakticanpionirskikorakpremanaprijed.
Mjere
Uovojknjizikoristesesamejedinicernetrlckogsustava.
GODISN]ADOBA
Zbogglobalnih,arakoder
i
lokalnihvarijacijaukli
rni
i
ternperarurarna,krozovusu
knjigu
savjeu
dani
uskladu,cetiriglavilagodi<njadoba,asvako[e
odnjih
podijcljeno
u
"rano",
"srcdinu'
i
"kasno"-naprirnjer"ranoproljece",
"sredinaprnljcca",rc"kasnoproljccc".Ovih12podjela
ujekomgodinemoguse
orprilikeuskladiti
i
spodielamaprernamjesecima,
ukolikovarn
to
vise
odgovara,

Activity (45)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
shortnovelstory liked this
TinyCar liked this
Tanja Watz liked this
eugenbrusi liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->