Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
TEHNIKA ODBOJKE

TEHNIKA ODBOJKE

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 1,721|Likes:
tehnika odbojke
tehnika odbojke

More info:

Published by: Душан Милетић on Oct 14, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/03/2013

pdf

text

original

 
TEHNIKA ODBOJKE
Odbojka je vrsta timskog i olimpijskog sporta gde se lopta udara rukom preko
mreže na protivničku stranu. Tim č
ine
 šest igrač
a gde svako ima svoju funkciju. Tim
se sastoji o tehničara, korektora, va primač
a, srednjeg blokera i libera.
Tehnič
ar je mozak ekip
e i on uvek stoji u blizini mreže. Blokeri takođe stoje ko mrež
e injihova
uloga je a blokiraju protivnič
ki
smeč. Korektor smečuje, a primač
i i liberoprimaju servis. Moderna odbojka se igra na tri dobijena seta, do 25 poena. Kada i jedna i druga ekipa imaju po dva dobijena seta, igra se peti set, tzv. TAJ-BREK do
15 poena. u timu je 12 igrač
a, ali je samo 6 na terenu. Ostali su na klupi, oni suzamene. Libero nikada ne servira.Odbojka je sport koji obiluje brzinom i svestranim pokr
etima tela pa se o igračaočekuju brž
e reakc
ije, sabranost i trenutna snalažljivost. Glavna obeležja anaš
njihnacionalnih selekcija su snaga i visina, ali i sposobnost ekipe i trenera da razvijenove ta
ktike i strategije igre je ono š
to donosi uspeh na utakmicama.
Karakteristike igre
Odbojka je timska (kolektivna) igra u kojoj se dve ekipe od po
 šest igrač
a bore naterenu dimenzija
18x9 metara. Po sreini igrališta razapeta je mreža š
iroka 1metar
i uga 9,5 metara. Razmak između gornjeg ruba mreže i tla je različ
it: 243cm za seniore i 224 cm za seniorke.
Igralište je sreiš
njom linijom podeljeno na dva polja; na 3 metra od nje teku sast
rane paralelne linije koje označ
avaju zonu napada, a iza njih zonu obrane.Prostor za serviranje je iza zadnje linije i
mož
e se slobodno servirati s bilo kojeg
mesta už
linije.
Poč
etni ud
arac (servis) izvoi esni igrač poslenje linije, nastojedi a prebaciloptu u protivnič
ko polje.Ekipa sme loptu taknuti tri puta u jednom poenu,
a isti igrač
ne sme odigrati loptudvaput uzastopce.
 
Lopta ostaje u igri dok ne dodirne teren, zid ili neki predmet, odnosno dok neko od
igrača ne napravi greš
ku.
Pravila bodovanja
2000. goine oneš
ena su nova pravila bodovanja u odbojci. Prema novimpravilima poeni se osvajaju posle svake
završene akcije, be
z obzira na to koja ekipa
 je servirala. Prema pređaš
njim pravilima samo ona ekipa koja je servirala je moglaosvojiti poen.Utakmice se igraju na tri dobije
na seta o po 25 poena, a najviše se mož
e odigratipet setova. Za razliku od prva
č
etiri seta, peti (koji se jos zove i taj-brejk) se igra do
15 poena. U slučaju izjenač
enog rezultata krajem seta, pobedniku su potrebnadva po
ena razlike a bi završ
io utakmicu u svoju korist.
Libero
Nakon Olimpijskih igara u Atlanti 1996. FIVB je za pr
estojed
e Olimpijske igre uSidneju 2000. god
ine uveo novog specijalnog igrač
a: LIBERA. Libera je lakoprep
oznati na terenu jer nosi različ
itu boj
u resa o svojih saigrač
a i uvek se nalazi
u zanjem elu terena ge može zameniti bilo kog igrača. Libero ne
sme servirati,
smeč
irati
, niti se rotirati sa igrač
ima na prvoj
liniji terena, ali igra vrlo važnu uloguu prijemu protivnič
kog servisa i obrani polja.
Libero je uveen a bi uz pomodbolje obrane polja poeni už
e traja
li i a bi se ala prilika i nižim igračima koji uanašnje vreme nemaju velike šanse uspeti kao napaač ili kao igrač
i prve linije.
Pravilo rotacije
Tokom igre svih šest igrač
a se u polju rotiraju u smeru kazaljke na satu, nakonosvoj
enog servisa. To je glavni ključ voranske obojke
- ne m
e se celo vreme
igrati s najboljim napaačima na mreži ili najboljim obrambenim igrač
ima u
pozaini. Pre servisa igrač
i moraju biti na mestima koje im redom pripada, a nakonservis
a mogu zameniti mesta, ali igrač
i iz obrane ne smeju menjati igrace na mre
ži.Oni takođe smeju uč
e
stvovati u napau, ali mogu smečirati samo iza napaač
kelinije (linije tri
metra). Pravilo rotiranja objašnjava zaš
to teh
nič
ar ponekad izgleda
kao a se "skriva" iza igrač
a. Pre servisa, kao i ostali, i on mora biti na svom mestu,
 
a nakon servisa može trčati na mrež
u kako
bi organizovao napa. Ako otrči namrežu pre nego š
to je protivnik odservisirao, poen se daje protivniku.
Lopta
Nakon te
stiranja mnogih boja za obojkaš
ku loptu, FIVB je na Svetskom prenstvu uJapanu 1998. godine
prestavila loptu sa ž
utim, plavim i belim linijama. Njome jezamenjena tradicionalna bela lopta.
Elementi tehnike igreServisSkok servis
Servis je početni uarac kojime poč
i
nje svaki poen, izvoi se na početku seta iposle svake greške. Igrač
mora udari
ti loptu tako a pređe mrež
u i pogodi unutarterena protivnika. Postoje dve vrste servisa - gornji i donji, ali danas u vrhunskoj
obojci viš
e niko ne servira donji servis. Najpopularniji servis je servis u skoku koji
može biti veoma tež
ak za prijem ako ima veliku brzinu i rotaciju.
Odbijanje podlakticama (prijem servisa, obrana polja)Prijem servi 
sa „čekićem“ 
 
Prim
enjuje se ko primanja protivnič
kog servisa, obrane polja i prijema odbijenihlopti od
bloka. Ruke se spajaju u tzv. „čekid“, p
odlaktice su
paralelne i unutraš
njideo podlaktica
 je okrenut prema gore. Ovaj nač
in odbijanja se koristi za prvi dodirs loptom kod prijema servisa i z
a efiksanu obranu polja ko smeči
ranja
protivničkih napaača. U anaš
nje vreme
kaa je uveen libero kao igrač
 specijalizovan za ovu tehniku, libero preuzima glavni deo obrane terena kako uprijemu servisa tako i u obra
ni o protivničkog smeč
a.
Obratite pažnju na sleede:
 -
noge su malo šire o širine ramena i jena noga je ispre ruge
 - noge su savijene u kolenima (no
ga koja je naza služi kao ''feer'' koji pomeratelo u položaj pradenja lopte
)

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
sejodz_sa8810 liked this
Nikola Vukicevic liked this
Eldar Harđelaš liked this
Bojan Vuksanovic liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->