Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
21Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Osnovi_elektrotehnike__zbirka_zadataka__jednosm._struje_

Osnovi_elektrotehnike__zbirka_zadataka__jednosm._struje_

Ratings:
(0)
|Views: 1,041|Likes:

More info:

Published by: Сашко_Мицов on Feb 23, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/13/2014

pdf

text

original

 
dr.sci. Izudin Kapetanovicmr.sci. Nermin Sarajlicmr.sci. T aljana Konjic
OSNOVIELEKTROTEHNIKE
Zbirka
zadataka
knjiga 2Iednosrnjernestrujeprvo izdanjeTuzla,2000. godine
 
Izdc:vac:
~~kultet
elektrotehnike Univerziteta u TuzliZa lzdavaca. dekan,
prof
dr.sci. Mirza KusljugicRecenzenti: dr.sci. Zijad Haznadar redo
.
,F,
,
vm
proJesor Fakultetaelekn-.0tehnike
i
racunarstva SveuCilista u Zagrebu
dr.~cl.
Vfado Madiarevic, docent Fakulteta elektrotehnikeUmverZlfeta u TuzliCrteie izradili, slog
i
prijelom:mr.sci. Tatjana Konjicmr.sci. Nermin SarajlicStampa: "Graficar" TuzlaTirai: 500 primjeraka
Na osnovu rjesenja broj 03-1263/00
od
260620
...
udibenika odnosno drugih nasI
'h
d"
OO.g.,
KomlSlje za upotrebu novihdb
'
avm sre stava u nastav'
u.'
.
o
0
rava
se
upotreba ovog udib 'k
I
mverzlteta u
Tuzli,
em
a u nastavnom procesu.Misljenjem Federalnog ministarstva obrazovan' .03-15-3IJO/00
od
26.06.2000
udib'"
'la,
nauke, kulture
I
sporta brojzadataka" osloboaen
je
PlacaJ;'
emk
OSNOVI ELEKTROTEHNlKE Zbirkaclana
19
tacka
13
Zakona
op
poreza
na
promet proizvoda
i
usluga
na
osnovuorezu
na
promet proizvoda
i
usluga.
Nij~dan
dio ovog udibenika ne smije se
urn
v.
'.
'.
nacin reproducirati
bezpismenog
od
b
.
ndozava!l,
!otokoplratl
mh
na
bila kojio renJa
IZ
avaca
1ft
autora.
CW.
Katalogizaeija u publikaeijiNaelOnalna
i
univerzitetska bibliotekaBosne
i
Hereegovine, Sarajevo621.3.024 (075.8) (076.1)
KAPETANOVIC, Izudin
Osnovi elektrotehnike : zbirka zadatak
K'
.
I
lzudin Kapetanovic
Nennin
S
T'
T'
a .
n}:~,
Jednosmjeme struje
Ta~ana
Konjic,
Ne~in
Sarajlict~
l~,.
~1J~
KonJlc; [crteze izradiliUniverziteta 2000 _ 352
t
"1'
.
lZ
. -
uzla:
Fakultet elektrotehnike, . s r
..
1
ustr. ; 23
em
Bibliografija: str. 351-352
~
ISBN 9958-618-12-5 (knj. 2)ISBN 9958-618-09-5 (ejelina)
1.
SarajJic, Nennin
2.
Konjic TatjanaCOBISSlBiH-ID 7897606 '
PREDGOVOR
Udibenik »Osnovi elektrotehnike Zbirka zadataka« namijenjen
je
studentima elektrotehnickih Jakulteta, ali
ga
mogu koristiti i studenti drugihJakulteta koji nastavu
iz
ovog predmeta slusaju
po
slicnom nastavnomprogramu.Udibenik »Osnovi elektrotehnike Zbirka zadataka« koncipiran
je
taka da u potpunosti pokriva oblasti potrebne za pripremanje ispita izpredmeta Osnovi elektrotehnike, te
sa
postojeCim teorijskim udibenicima izave oblasti, Cinijednu cjelinu.Zbog obimnosti izloiene materije, ali
i
iz prakticnih razloga
za
Citaoce, udibenik »Osnovi elektrotehnike Zbirka zadataka« podijelili smo
u
stampi u cetiri dijeZa-knjige u kojima
su
obradene slijedete oblasti:knjiga
1:
Elektrostatikaknjiga
2:
lednosmjeme
strujeknjiga
3:
Elektromagnetizamknjiga
4:
Naizmjenicne struje i TroJazni sistemiSvaka
od
navedenih oblasti paCinje odredenim brojem zadataka sakompletnim postupkom rje!iavanja, a nakon toga dat
je
odredeni brojzadataka sa rezultatirna, koji su namijenjeni za samostalan rad studenata.Cilj ovakvog pristupa bio
je
da se studentimaskrene
painja na
Cinjenicu da
je
teorijska priprema preduslov za
uSPJesno
rjdavanje
zadataka.Zadavanjem zadataka za samostalno rjdavanje, studenta
pod
tice
i
osposobljava
za
samostalno razmisljanje, donosenje zakljucaka i odluka, teobjasnjenje
i
razumijevanje teorijskih, fizikalnih zakanitasti
i
procesa, koje
su
culf na predavanjima
i
vjeibama putem verbalnog opisa.Ovakav pristup i metodologija daje dabre rezultate i studenti moraju..iskoristiti sve prednosti koje tm se
na
ovaj
naCin
pruiaju. Aktivno uceicestudenta, kontinuirano u toku nastave, podstice
ga
na
samostalnost,kreativnost, razvija samoinicijativu
i
pruia
neophodnu sigurnost
i
odvainostpotrebnu za rjesavanje sloienih inienjerskih problema u praksi.Nadamo se da smo ovakvim pristupom omoguCili studentima dapotpunije ovladaju problematikom vezanom zp navedene oblasti i na tajnaCin
laBe
savladaju veoma te!iko
i
obimno gradivo.
S
druge strane, sigumo ce ova knjiga biti
i
u rukamauiiplomiranihinienjera.
Dok
se inienjeri budu bavili problematikom obradenom u njoj,nadamo se da ce se rado podsjetiti vremena u kojem su rjesavali ovakvezadatke u atmosferi predispitne nervaze. lskustvo kaje su gtekli kasnije,otvorice im nove vidike
i
danas
su
sigurno u prilici do
jos
bolje shvatesustinu problematike
i
znacaj Jundamentalnih znanja,
te
koliko
je
vaina
filozofija elektrotehnike.
 
Poslije dugo godina
mda
sa studentima, za nas
je
pogled unazadjasniji
put
u budutnost, a znanje
je
najvete bogatstvo
i
»najljepsi ukrascovjekov«.Matematicki aparat koji se ovdje koristi ne izlazi iz okvira osnovnihkolegija matematike
na
prvim godinama tehnickihfakulteta.Zahvaljiijemo se
dr.
sci. Enesu Duvnjakovil:, koji
je
imao
puno
strpljenja
da
pregleda rukopis, ukaie na
boljepristupe
u primjeni ikoristenju matemafickog aparata zajednostavnija rjesenja u elektrotehnici.Imamo posebno zadovoljstvo da. se zahvalimo recenzentima
prof
dr.sci. Zijadu Haznadar i doc. dr.sci. Vladi Madiarevil:
za
uloieni trud
pri
recenziji teksta
i
datim korisnim sugestijama
i
primjedbama koje sudoprinijele pobosljanju kvaliteta ovog udibenika.U
TuzZi,
apriZa 2000. godineAutori
2.
2.1.2.2.
SADRZAJ
Jednosmjerne struje
Vektor gustine elektricne struje.struje.Prvi Kirhofov zakonElektricna otpornost, Diulov zakonIntenzitet elektricne
2.3.
Potencijal
i
napon. Omov zakon. Elementi elektricnog kola-otpornici
2.4.
Drugi Kirhofov zakon
2.5.
.A1elode
proracuna stanja u linearnim elektricnim kolima
2.6.
Elektrostaticka kolaPrilog
1:
Koordinatni sistemiPrilog
2:
MatematickeformulePrilog
3:
Grcka slovaPrilog
4:
Decimalne mjerne jedinice i sistemiPrilog
5:
Tablice specijicnih otpornostiOznake koristenih veliCina
i
njihovejedinice
Litemtum
3
25
54
104
128
260
333
336343
344
345
347
351

Activity (21)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
vz123456 liked this
Jasmina Šabačkić liked this
Sefik Balic liked this
Adisa Mušinbegović liked this
Zijad Djulabic liked this
awax22 liked this
Josip Bosnjakovic liked this
Mladen Vratnica liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->