Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
PS Telefonija AD

PS Telefonija AD

Ratings: (0)|Views: 80|Likes:
Published by nebojsami

More info:

Categories:Topics, Art & Design
Published by: nebojsami on Mar 12, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/16/2013

pdf

text

original

 
 
 PS Telefonija AD
 
Popis imovine
TF-QMS-630-103
Izdanje:
B,
Izmena: 0 avgust 2009. Strana 2 od 16
1 PREDMET
Ovim uputstvom
utvrduje se nacin izvodenja redovnog godišnjeg popisa imovine u
preduzecu
AD Telefonija,
što podrazumeva popis:
Osnovnih sredstva
(stalnih sredstava, sitnog inventara, nematerijalnih ulaganja, prirodnihbogatstva, sredstava za rad, dugorocnih finansijskih i obaveznih ulaganja, patenata, licenci idrugih prava).
Zaliha
(materijala, rezervnih delova, proizvodnje u toku, gotovih proizvoda i robe).
Finansijskih plasmana i potraživanja
 
(potraživanj
a i obaveza u zemlji i inostranstvu, kao i po
 posebnim subjektima sa svojstvom pravnog lica gde je osnivac AD „Telefonija“, spornih isumnjivih potraživanja, vremenskih razgranicenja, sredstva zajednicke potrošnje).
Ekvivalenata i gotovine
(gotovog novca i drugih vrednosnica u blagajni, hartija od vrednosti istranih sredstava placanja, novcanih, deviznih i ostalih sredstava, sredstava na racunima idepozitima kod banaka,)
Robe na putu
(roba koja se u momentu popisa nalazi na putu od dobavljaca do magacinanpr.uvozna roba, materijal ili osnovno sredstvo).
Tu
d
e imovine,
ciji su vlasnici druga pravna lica.
2 PODRU
C
JE PRIMENE
Uputstvo primenjuju sva lica zadužena za aktivnosti u vezi sa godišnjim popisom.Za primenu i poštovanje ovog uputstva odgovorni su izvršni direktori sektora irukovodioci službi u preduzecu, odgovorni racunopolagaci, lica zadužena imovinom i finansijskim vrednostima,
predsednik centralne popisne komisije, predsednici i clanovi popisnih komisija.
3 DEFINICIJE
U ovom postupku, pored termina utvrdenih standardom ISO 9001: 2000, koriste se i sledecitermini:
 Postupak (procedura) sistema menadžmenta kvalitetom
-
Utvrđen nacin za obavljanje
neke aktivnosti ili procesa. Dokumentovanim postupcima se na
globalnom
nivou opisuju:o proces rada i redosled odvijanja njegovih pojedinih aktivnosti (faza),o ulazni podaci i/ili resursi, njihov medusobni odnos i raspodela zadataka,o postupak rada,
o izlazni podaci i rezultati, odnosno definiše
ko, šta i kada
treba da uradi.
 
Uputstva sistema menadžmenta kvalitetom
su dokumenta kojima se, na osnovudokumentovanih
 postupaka sistema menadžmenta kvalitetom
 
do detalja
razraduje nacin sprovodenjapojedinih
aktivnosti i daju bliža uputstva neposrednim izvršiocima.
 Plan kvaliteta
- Dokument kojim se za specificni projekat, proizvod, proces ili ugovor utvrdujekoje seprocedure i odgovarajuci resursi moraju primeniti, ko mora da ih primeni i kada.
 Zapis
-
 
Dokument kojim se iskazuju dobijeni rezultati, ili daju dokazi o izvršenim aktivnostima.
Obrazac
 – 
 
papirni formular, namenjen za upisivanje
 
standardizovanog skupa podataka
Templejt
 – 
 
obrazac u elektronskom obliku
 Vlasnik procesa
 – 
 
Lice koje ima ovlašcenja da propiše postupak odvijanja procesa i da njime
upravlja
 
Odobravanje
 – 
 
Davanje dozvole od strane nadležnog lica u organizaciji. Odobravanje
dokumenta
 PS Telefonija AD
 
Popis imovine
TF-QMS-630-103
Izdanje:
B,
Izmena: 0 avgust 2009. Strana 3 od 16
može da ukljuci overu pecatom ili potpisom.
Overa, overavanje
 – 
 
nanošenje pecata ili potpisa kojim se potvrduje validnost dokumenta.
 
4 POSTUPAK
U Preduzecu se sprovodi popis:1. Nematerijalnih i materijalnih ulaganja (osnovnih sredstava) i sitnog inventara, patenti, licenceidrugih prava2. Materijala, rezervnih delova, robe, proizvoda i ostalih zaliha u magacinu3. Robe na putu (roba koja se u momentu popisa nalazi na putu od dobavljaca do magacina-npr.uvozna roba, materijal ili osnovno sredstvo).4. Imovine ciji su vlasnici druga pravna lica
5. Finansijskih plasmana, potraživanja i obaveza
6.Gotovinskog novca i hartija od vrednosti, stanje novca na tekucim racunima i nadeviznimracunima preduzeca 
4.1 Pripreme za izvršenje popisa
Pripreme za popis treba da budu završene do 15.12. tekuce godine. Za pravovremeno izvršenje
priprema su odgovorni 
izvršni direktori sektora i rukovodioci službi u preduzecu, odgovorniracunopolagaci, lica zadužena imovinom i finansijskim vrednostima, pre
dsednik centralnepopisnekomisije, predsednici i clanovi popisnih komisija.
 
Postupak priprema za izvršenje popisa je prikazan u Tabeli 1.
Tabela 1
 – 
 
 Postupak priprema za izvršenje popisa
 KorakOdgovorno lice(Ko radi) Postupak
(Šta radi)
Vreme(Kada radi)
4.1.1 IDS, RSL, Uskladivanje materijalne evidencije sa stanjem uracunovodstvuDo 07.12. tekucegodine
a. Odgovorni racunopolagaci, rukovaoci materijalnih vrednosti, skladištari, lica zadužena
imovinom ifinansijskim vrednostim
a vrše sravnjenje materijalne evidencije (zaduženja i razduženja) sastanjem u racunovodstvu i ažuriraju sve ulazne i izlazne dokumente. b. Služba za racunovodstvene poslove ce izvršiti usaglašavanje stanja u magacinskom, robnom i
finansijskom knjigovodstvu.
c. Služba za racunovodstvene poslove ce posebno evidentirati neusaglašena potraživanja i
obaveze.
d. Posebno se evidentira roba koja je primljena a nije knjižena u robnom knjigovodstvu iz nekog
razloga.
e. Posebno se pripremaju reversi i druga materijalna dokumenata o zaduženosti za odredenuimovinu koja je na zaduženju kod racunopolagaca a nije je moguce pokazati komisiji za popis iz
nekog razloga.
f. Posebno se pripremaju dokumenta o neusaglašenosti medusobnih potraživanja i obaveza
i dr
 zaprezentaciju komisiji za popis.g. Posebno se priprema za popis imovina drugih pravnih lica u servisu, komisionu, zakupu,konsignaciji, lizingu, posluzi, ugradnji i dr.
h. Izvršni direktori sektora ili rukovodioci službi pripremaju izveštaj za popisnu komisiju o robi
na putu(roba koja se u momentu popisa nalazi na putu od dobavljaca do magacina)-npr. uvozna roba,materijal ili osnovno sredstvo) koja je narucena i cija se isporuka ocekuje u toku popisa.i.
Služba za racunovodstvene poslove dužna je da najkasnije do 30.11. tekuce godine pošalje pismeni izveštaj o potraživanju od dužnika. j. Služba za racunovodstvene poslove je dužna da evidentira dužnike koji nisu odgovorili u roku
od 5
dana od dana prijema izveštaja o medusobnom usaglašavanju svojih obaveza.
 PS Telefonija AD
 
Popis imovine
TF-QMS-630-103

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->