Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
P. 1
Proposed Changes 3 16 2012 to Facebook's Statement of Rights and Responsibilities - TechCrunch

Proposed Changes 3 16 2012 to Facebook's Statement of Rights and Responsibilities - TechCrunch

Ratings: (0)|Views: 163,277|Likes:
Published by TechCrunch
Read about the proposed changes and find where you can leave your feedback here: http://techcrunch.com/2012/03/16/facebook-governance-changes/
Read about the proposed changes and find where you can leave your feedback here: http://techcrunch.com/2012/03/16/facebook-governance-changes/

More info:

Categories:Types, Research
Published by: TechCrunch on Mar 16, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/22/2012

pdf

text

original

 
]biq e`tjjkjo} peq pti}}jo io Jo`ciqb "ZQ)/ ]l }bj jr}jo} eoy }teoqce}jm wjtqilo lg }biq e`tjjkjo}alogcia}q pi}b }bj Jo`ciqb wjtqilo# }bj Jo`ciqb wjtqilo alo}tlcq/ ^cjeqj ol}j }be} Qja}ilo 57 alo}eioqajt}eio abeo`jq }l }bj `jojtec }jtkq glt zqjtq lz}qimj }bj Zoi}jm Q}e}jq/Me}j lg Ceq} Tjwiqilo6E~tic 47Ketab RR# 4>545/
Q}e}jkjo} lg Ti`b}q eom Tjq~loqidici}ijq
 ]biq Q}e}jkjo} lg Ti`b}q eom Tjq~loqidici}ijq "
Q}e}jkjo}
#‛ –]jtkq#‛ lt –QTT‛
) mjtiwjq gtlk }bjGeajdllh ^tioai~cjq#eom `lwjtoq lzt tjce}iloqbi~ pi}b zqjtq eom l}bjtq pbl io}jtea} pi}b Geajdllh/ Dyzqio` lt eaajqqio` Geajdllh# ylz e`tjj }l }biq Q}e}jkjo}# eq z~me}jm gtlk }ikj }l }ikj io eaaltmeoaj pi}bQja}ilo 5= djclp/5/
 
^tiweay
 Ylzt ~tiweay iq wjty ik~lt}eo} }l zq/ Pj mjqi`ojm lzt ^tiweay ^lciayMe}e Zqj ^lciay }l kehj ik~lt}eo} miqaclqztjq edlz} blp ylz aeo zqj Geajdllh }l qbetj pi}b l}bjtq eom blp pj alccja}eom aeo zqj ylzt alo}jo} eom iogltke}ilo/ Pj joalzte`j ylz }l tjem }bj ^tiweay Me}e Zqj^lciay#eom }l zqj i} }l bjc~ylzkehj iogltkjm mjaiqiloq/ 4/
 
Qbetio` Ylzt Alo}jo} eom Iogltke}ilo
 Ylz lpo ecc lg }bj alo}jo} eom iogltke}ilo ylz ~lq} lo Geajdllh# eom ylz aeo alo}tlc blp i} iqqbetjm }btlz`b ylzt   ~tiweay eom e~~ciae}ilo qj}}io`q/Io emmi}ilo6 5/
 
Glt alo}jo} }be} iq alwjtjm dy io}jccja}zec ~tl~jt}y ti`b}q# cihj ~bl}lq eom wimjlq "I^alo}jo})# ylz q~jaigiaeccy `iwj zq }bj glcclpio` ~jtkiqqilo# qzdfja} }l ylzt   ~tiweay eom e~~ciae}ilo qj}}io`q6ylz `teo} zq e olo+jraczqiwj# }teoqgjtedcj# qzd+ciajoqedcj# tlyec}y+gtjj# pltcmpimj ciajoqj }l zqj eoy I^ alo}jo} }be} ylz ~lq} lo lt io alooja}ilo pi}bGeajdllh "I^ Ciajoqj)/ ]biq I^ Ciajoqj jomq pbjo ylz mjcj}j ylzt I^ alo}jo} lt ylzt eaalzo} zocjqq ylzt alo}jo} beq djjo qbetjm pi}b l}bjtq# eom }bjy bewj ol} mjcj}jm i}/4/
 
Pbjo ylz mjcj}j I^ alo}jo}# i} iq mjcj}jm io e keoojt qikicet }l jk~}yio` }bj tjayacj diolo e alk~z}jt/ Blpjwjt# ylz zomjtq}eom }be} tjklwjm alo}jo} key ~jtqiq} io deahz~al~ijq glt e tjeqloedcj ~jtilm lg }ikj "dz} picc ol} dj eweicedcj }l l}bjtq)/1/
 
Pbjo ylzlt l}bjtq pbl aeo qjj ylzt alo}jo} eom iogltke}ilozqj eo e~~ciae}ilo# ylzt alo}jo} eom iogltke}ilo iq qbetjm pi}b }bj e~~ciae}ilo/ Pj tjuzitj e~~ciae}iloq }l tjq~ja}ylzt ~tiweay# eom ylzt e`tjjkjo} pi}b }be} e~~ciae}ilo picc alo}tlc blp }bj e~~ciae}iloaeo zqj# q}ltj# eom }teoqgjt }be} alo}jo} eom iogltke}ilo/ "]l cjeto kltj edlz} ^ce}gltk#tjem lzt M ^tiweay ^lciaye}e Zqj ^lciayeom ^ce}gltk ^e`j/) =/
 
Pbjo ylz ~zdciqb alo}jo} lt iogltke}ilo zqio` }bj ^zdcia qj}}io`# i} kjeoq }be} ylz etjecclpio` jwjtyloj# ioaczmio` ~jl~cj lgg lg Geajdllh# }l eaajqq eom zqj }be} iogltke}ilo#eom }l eqqlaie}j i} pi}b ylz "i/j/# ylzt oekj eom ~tlgicj ~ia}ztj)/ :/
 
Pj ecpeyq e~~tjaie}j ylzt gjjmdeah lt l}bjt qz``jq}iloq edlz} Geajdllh# dz} ylzzomjtq}eom }be} pj key zqj }bjk pi}blz} eoy ldci`e}ilo }l alk~joqe}j ylz glt }bjk"fzq} eq ylz bewj ol ldci`e}ilo }l lggjt }bjk)/1/
 
Qegj}y
 Pj ml lzt djq} }l hjj~ Geajdllh qegj# dz} pj aeool} `zeteo}jj i}/ Pj ojjm ylzt bjc~ }lml}be}hjj~ Geajdllh qegj# pbiab ioaczmjq }bj glcclpio` alkki}kjo}qdy ylz6 5/
 
Ylz picc ol}qjom lt l}bjtpiqj ~lq} zoez}bltivjm alkkjtaiec alkkzoiae}iloq "qzab eqq~ek) lo Geajdllh/4/
 
Ylz picc ol} alccja} zqjtq' alo}jo} lt iogltke}ilo# lt l}bjtpiqj eaajqq Geajdllh# zqio`ez}lke}jm kjeoq "qzab eq betwjq}io` dl}q# tldl}q# q~imjtq# lt qate~jtq) pi}blz} lzt  ~tilt  ~jtkiqqilo/1/
 
Ylz picc ol} jo`e`j io zocepgzc kzc}i+cjwjc kethj}io`# qzab eq e ~ytekim qabjkj# loGeajdllh/
 
=/
 
Ylz picc ol} z~clem witzqjq lt l}bjt keciailzq almj/:/
 
Ylz picc ol} qlciai} cl`io iogltke}ilo lt eaajqq eo eaalzo} djclo`io` }l qlkjloj jcqj/7/
 
Ylz picc ol} dzccy# io}ikime}j# lt beteqq eoy zqjt/0/
 
Ylz picc ol} ~lq} alo}jo} }be}6 iq be}jq~jjabgzc# }btje}joio`# lt ~ltol`te~bia8 ioai}jqwilcjoaj8 lt alo}eioq ozmi}y lt `te~bia lt `te}zi}lzq wilcjoaj/2/
 
Ylz picc ol} mjwjcl~ lt l~jte}j e }bitm+~et}y e~~ciae}ilo alo}eioio` ecalblc+tjce}jm#me}io`lt l}bjt ke}ztj alo}jo} "ioaczmio` emwjt}iqjkjo}q) pi}blz} e~~tl~tie}j e`j+deqjmtjq}tia}iloq/9/
 
Ylz picc glcclp lzt  ^tlkl}iloq @zimjciojq eom ecc e~~ciaedcj cepq ig ylz ~zdciaivj lt 
lggjt eoy alo}jq}# `iwjepey# lt qpjj~q}ehjq "–~tlkl}ilo‛) lo Geajdllh/
 5>/
 
Ylz picc ol} zqj Geajdllh }l ml eoy}bio` zocepgzc# kiqcjemio`# keciailzq# lt miqatikioe}lty/55/
 
Ylz picc ol} ml eoy}bio` }be} alzcm miqedcj# lwjtdztmjo# lt ik~eit }bj ~tl~jt plthio`lt e~~jeteoajlg Geajdllh# qzab eq e mjoiec lg qjtwiaj e}}eah lt io}jtgjtjoaj pi}b ~e`jtjomjtio` lt l}bjt Geajdllh gzoa}iloeci}y/54/
 
Ylz picc ol} geaici}e}j lt joalzte`j eoy wilce}iloq lg }biq Q}e}jkjo}lt lzt ~lciaijq/=/
 
Tj`iq}te}ilo eom Eaalzo} Qjazti}y
 Geajdllh zqjtq ~tlwimj }bjit tjec oekjq eom iogltke}ilo# eom pj ojjm ylzt bjc~ }l hjj~ i} }be}pey/ Bjtj etj qlkj alkki}kjo}q ylz kehj }l zq tjce}io` }l tj`iq}jtio` eom keio}eioio` }bjqjazti}y lg ylzt eaalzo}65/
 
Ylz picc ol} ~tlwimj eoy gecqj ~jtqloec iogltke}ilo lo Geajdllh# lt atje}j eo eaalzo}glt eoyloj l}bjt }beo ylztqjcg pi}blz} ~jtkiqqilo/4/
 
Ylz picc ol} atje}j kltj }beo loj ~jtqloeceaalzo}/~tlgicj/1/
 
Ig pj miqedcj ylzt eaalzo}# ylz picc ol} atje}j eol}bjt loj pi}blz} lzt ~jtkiqqilo/=/
 
Ylz picc ol} zqj ylzt ~jtqloec}ikjcioj~tlgicjglt ylzt lpo alkkjtaiec `eio "qzab eqqjccio` ylzt q}e}zq z~me}j }l eo emwjt}iqjt)/:/
 
Ylz picc ol} zqj Geajdllh ig ylz etj zomjt 51/7/
 
Ylz picc ol} zqj Geajdllh ig ylz etj e alowia}jm qjr lggjomjt/0/
 
Ylz picc hjj~ ylzt alo}ea} iogltke}ilo eaazte}j eom z~+}l+me}j/2/
 
Ylz picc ol} qbetj ylzt ~eqqpltm#"lt io }bj aeqj lg mjwjcl~jtq# ylzt qjatj} hjy)# cj}eoyloj jcqj eaajqq ylzt eaalzo}# lt ml eoy}bio` jcqj }be} ki`b} fjl~etmivj }bj qjazti}y lg ylzt eaalzo}/9/
 
Ylz picc ol} }teoqgjt ylzt eaalzo} "ioaczmio` eoy^~e`j lt e~~ciae}ilo ylz emkioiq}jt) }leoyloj pi}blz} gitq} `j}}io` lzt pti}}jo ~jtkiqqilo/5>/
 
Ig ylz qjcja} e zqjtoekjlt qikicet imjo}igijt glt ylzt eaalzo}lt ^e`j#pj tjqjtwj }bj ti`b} }l tjklwj lt tjaceik i} ig pj djcijwji} iqe~~tl~tie}j "qzab eq pbjo e }temjketh lpojt alk~ceioq edlz} e zqjtoekj }be} mljq ol} aclqjcy tjce}j }l e zqjt'q ea}zec oekj)/:/
 
^tl}ja}io` L}bjt ^jl~cj'q Ti`b}q
 Pj tjq~ja} l}bjt ~jl~cj'q ti`b}q# eom jr~ja} ylz }l ml }bj qekj/5/
 
Ylz picc ol} ~lq} alo}jo} lt }ehj eoy ea}ilo lo Geajdllh }be} iogtio`jq lt wilce}jqqlkjloj jcqj'q ti`b}q lt l}bjtpiqj wilce}jq }bj cep/4/
 
Pj aeo tjklwj eoy alo}jo} lt iogltke}ilo ylz ~lq} lo Geajdllh ig pj djcijwj }be} i}wilce}jq }biq Q}e}jkjo}lt lzt ~lciaijq/1/
 
Pjpicc ~tlwimj ylz pi}b }llcq }l bjc~ ylz ~tl}ja} ylzt io}jccja}zec ~tl~jt}y ti`b}q/ ]lcjeto kltj# wiqi} lzt  Blp }l Tj~lt} Aceikq lg Io}jccja}zec ^tl~jt}y Iogtio`jkjo}  ~e`j/ =/
 
Ig pj tjklwj ylzt alo}jo} glt iogtio`io` qlkjloj jcqj'q al~yti`b}# eom ylz djcijwj pjtjklwjm i} dy kiq}ehj# pj picc ~tlwimj ylz pi}b eo l~~lt}zoi}y }l e~~jec/:/
 
Ig ylz tj~je}jmcy iogtio`j l}bjt ~jl~cj'q io}jccja}zec ~tl~jt}y ti`b}q# pj picc miqedcj ylzt eaalzo} pbjo e~~tl~tie}j/7/
 
Ylz picc ol} zqj lzt al~yti`b}q lt }temjkethq "ioaczmio` Geajdllh# }bj Geajdllh eom GCl`lq# GD# Geaj# ^lhj#Dllh eomPecceom 1477:)# lt eoy alogzqio`cy qikicet kethq#
 
jraj~} eq jr~tjqqcy ~jtki}}jm dy lzt Dteom Zqe`j @zimjciojq lt pi}blz}lzt  ~tilt pti}}jo  ~jtkiqqilo/0/
 
Ig ylz alccja} iogltke}ilo gtlk zqjtq# ylz picc6 ld}eio }bjit aloqjo}# kehj i} acjet ylz"eom ol} Geajdllh) etj }bj loj alccja}io` }bjit iogltke}ilo# eom ~lq} e ~tiweay ~lciayjr~ceioio` pbe} iogltke}ilo ylz alccja} eom blp ylz picc zqj i}/2/
 
Ylz picc ol} ~lq} eoyloj'q imjo}igiae}ilo mlazkjo}q lt qjoqi}iwj gioeoaiec iogltke}ilo loGeajdllh/9/
 
Ylz picc ol} }e` zqjtq lt qjom jkeic iowi}e}iloq }l olo+zqjtq pi}blz} }bjit aloqjo}lt }e`zqjtq ig ylz holp }bjy ml ol} piqb }l dj }e``jm/7/
 
Kldicjeom L}bjt Mjwiajq
 5/
 
Pj azttjo}cy ~tlwimj lzt kldicj qjtwiajq glt gtjj# dz} ~cjeqj dj epetj }be} ylzt aettijt'qoltkec te}jq eom gjjq# qzab eq }jr} kjqqe`io` gjjq# picc q}icc e~~cy/4/
 
Io }bj jwjo} ylz abeo`j lt mjea}iwe}j ylzt kldicj }jcj~bloj ozkdjt# ylz picc z~me}jylzt eaalzo} iogltke}ilo lo Geajdllh pi}bio =2 blztq }l joqztj }be} ylzt kjqqe`jq etjol} qjo} }l }bj ~jtqlo pbl eauzitjq ylzt lcm ozkdjt/1/
 
Ylz ~tlwimjaloqjo} eomecc ti`b}q ojajqqety }l joedcj zqjtq }l qyoa "ioaczmio` }btlz`beo e~~ciae}ilo) }bjit mjwiajq alo}ea} ciq}qpi}b eoy deqiaiogltke}iloeom alo}ea} iogltke}ilo}be} iq wiqidcj }l }bjk lo Geajdllh # eq pjcc eq ylzt oekj eom ~tlgicj ~ia}ztj/ 0/
 
^eykjo}q
 Ig ylz kehj e ~eykjo} lo Geajdllh lt zqj Geajdllh Atjmi}q# ylz e`tjj }l lzt ^eykjo}q ]jtkq/ 
eom Mjecq
 0/
 
Ig ylz kehj e ~eykjo} lo Geajdllh lt zqj Geajdllh Atjmi}q# ylz e`tjj }l lzt ^eykjo}q ]jtkq/2/
 
Ig ~ztabeqj e Mjec# ylz e`tjj }l lzt Mjecq ]jtkq/9/
 
Ig ylz ~tlwimj e Mjec lt ~et}ojt pi}b zq }l ~tlwimj e Mjec# ylz e`tjj }l }bj Kjtabeo} Mjec ]jtkqio emmi}ilo }l eoy l}bjt e`tjjkjo}q ylz key bewj pi}b zq/2/
 
Q~jaiec ^tlwiqiloq E~~ciaedcj }l Qbetj Ciohqlaiec ^cz`ioq
 Ig ylz ioaczmj lzt Qlaiec ^cz`ioq# qzab eq }bj Qbetj lt Cihj dz}}loqlo ylzt pjdqi}j# }bj glcclpio`emmi}iloec }jtkq e~~cy }l ylz65/
 
Pj `iwj ylz ~jtkiqqilo }l zqj Geajdllh'q Qbetj Cioh dz}}lolaiec ^cz`ioqql}be} zqjtq aeo ~lq} ciohq lt alo}jo} gtlk ylzt pjdqi}j lo Geajdllh/4/
 
Ylz `iwj zq ~jtkiqqilo }l zqj eom ecclp l}bjtq }l zqj qzab ciohq eom alo}jo} loGeajdllh/1/
 
Ylz picc ol} ~ceaj e Qbetj Cioh dz}}lolaiec ^cz`iolo eoy ~e`j alo}eioio`alo}jo} }be} plzcm wilce}j }biq Q}e}jkjo} ig ~lq}jm lo Geajdllh/9/
Q~jaiec ^tlwiqiloq E~~ciaedcj }l Mjwjcl~jtq,L~jte}ltq lg E~~ciae}iloq eom Pjdqi}jq
Ig ylz etj e mjwjcl~jt lt l~jte}lt lg e ^ce}gltk e~~ciae}ilo lt pjdqi}j# }bj glcclpio` emmi}iloec }jtkqe~~cy }l ylz65/
 
Ylz etj tjq~loqidcj glt ylzt e~~ciae}ilo eom i}q alo}jo} eom ecc zqjq ylz kehj lg ^ce}gltk/ ]biq ioaczmjq joqztio` ylzt e~~ciae}ilo lt zqj lg ^ce}gltk kjj}q lzt  Geajdllh ^ce}gltk ^lciaijq eom lzt  Emwjt}iqio` @zimjciojq/  4/
 
Ylzt eaajqq }l eom zqj lg me}e ylz tjajiwj gtlk Geajdllh# picc dj ciki}jm eq glcclpq65/
 
Ylz picc locy tjuzjq} me}e ylz ojjm }l l~jte}j ylzt e~~ciae}ilo/

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Gábor Oláh liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->