Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
17Activity
P. 1
Risalah Adab as-Suluk

Risalah Adab as-Suluk

Ratings: (0)|Views: 777|Likes:
Sebuah risalah berkenaan adab-adab zahir dan batin dalam menempuh perjalanan Suluk menuju Allah hasil karangan Hadhrat Maulana Syaikh Najmuddin Kubra Rahmatullah 'Alaih diterjemahkan ke bahasa Melayu oleh 'Abdu Dhaif Faqir Haqir Fani Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi Uwaisi 'Ufiya 'Anhu.
Sebuah risalah berkenaan adab-adab zahir dan batin dalam menempuh perjalanan Suluk menuju Allah hasil karangan Hadhrat Maulana Syaikh Najmuddin Kubra Rahmatullah 'Alaih diterjemahkan ke bahasa Melayu oleh 'Abdu Dhaif Faqir Haqir Fani Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi Uwaisi 'Ufiya 'Anhu.

More info:

Published by: Jalalludin Ahmad Ar-Rowi on Mar 21, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

10/17/2013

 
]   ]    f  f g  g   m  m ((UUuu f  f uu 
L  L  g  g  UU y y f  f ((H  H   y yKK  o   o J   J     o   o hhuug  g  g  g  jjKKuu m  m ]   ]   hhuu f  f  f  f  f  f  
©©==11>>>> 
L  L  g  g  H  H  uu f  f O    O   f  f  f  f uug  g  g  g  jjhhg  g  ((]   ]   ii  `    `   f  f  f  f uujjuu
 
1
 
]   ]    f  f g  g   m  m ((UUuu f  f uu 
H  H  ccjjuu  o   o uuL  L  g  g  H  H   f  f  f  f ((H  H  uu f  f  
UUCCMMSSNNLLKKNN]]NNJJDDNNJJNNDDSSJJDDRRNNJJDD HHCCJJDDLLSS]]NNBBKKNNJJQQCC]] O ONNFFNNJJNNJJUUSSFFSSKK]]SSLLNNJJBBNNLL WWNN]]BB^^NNWWWWNNUUNN T  T  T  T SS@@UUBBFFUUBBFFNNLLKKSSMM]]NN T  T BBRRRRNNLL 
Knrnjdnj?
UUUUUUUU y yy y y yy ynnbbkkllNN f  f f  f  f f ((((((((H  HH  H  H  HH  H  nnss y yy y y yy ynnbbkkllKKKKKKKKllwwnn  o   o  o   o   o  o nnllKKKKKKKKllwwnn  o   o  o   o   o  o nn  d  dd  d  d  dd  dnnjjjjjjjj L  LL  L  L  LL  L  nng  gg  g  g  gg  g  llrrnnttH  HH  H  H  HH  H  nnuuuuuuuu f  f f  f  f f nnjjjjjjjjnnJ   JJ   J   J   JJ   J   nn  o   o  o   o   o  o hhhhhhhhuuuuuuuug  gg  g  g  gg  g  g  gg  g  g  gg  g  bbjjjjjjjjKKKKKKKKuuuuuuuu m  m m  m  m m rrnn]   ]]   ]   ]   ]]   ]   nnllhhhhhhhhnnttuuuuuuuu f  f f  f  f f  f  f f  f  f f nnll$$NN f  f f  f  f f nnbbll 
Wcrochnlnj Hcfnyu?
$$NNmmgguuGGllnn$$bb``@@nnqqbbrrLLnnqqbbrrKKllnnkkppnnccyyMMuuzzuurrnnjjFFnnUUyynnbbkkHHbbsskkbbjj@@nnjjbb 
L  LL  L  L  LL  L  nng  gg  g  g  gg  g  llrrnnttH  HH  H  H  HH  H  nnuuuuuuuu f  f f  f  f f nnwwbbO    OO    O    O    OO    O  nn f  f f  f  f f nn f  f f  f  f f uuuuuuuug  gg  g  g  gg  g  g  gg  g  g  gg  g  bbjjjjjjjjNNllhhhhhhhhnng  gg  g  g  gg  g  B  BB  B  B  BB  B   m  m m  m  m m jjjjjjjjbbJ   JJ   J   J   JJ   J   uuuuuuuurruuuuuuuug  gg  g  g  gg  g  g  gg  g  g  gg  g  bbjjjjjjjjNNrr((((((((]   ]]   ]   ]   ]]   ]   iiiiiiiiwwbbNN f  f f  f  f f ((((((((NNhhhhhhhhnnjjjjjjjjbb J   JJ   J   J   JJ   J   nnqqqqqqqqssll m  m m  m  m m nnjjjjjjjjg  gg  g  g  gg  g  bbH  HH  H  H  HH  H  uuuuuuuu  o   o  o   o   o  o nng  gg  g  g  gg  g  g  gg  g  g  gg  g  bbg  gg  g  g  gg  g  bbSSwwnnbbssbb
 
DDllnn````nnrrnnNNffffnnlluuFFnnlluu T nnffbb T nnffbbggnnbbllbb  T  T nnffbbHHnnssyynnbbkkllbbllbb T nnffbbO Onnhhbb$$bbffHHuussffbbhhbbjj** 
Z ZV Z 
Z ZV Z 
 
HHNN]]KKNN__KKLLNNFFBBFFBBRRNNLLJJNN^^UULLMMNNJJGGBBRRNNLLHHSS O ONNGGGGBBGGBBRRNNLL DDIIHHMMNNKK & &UUCCFFNNJJDDII]]GGNN]]SSFFCCLLUUNNJJ >>7755== ) ==11>>>> 
 
]   ]    f  f g  g   m  m ((UUuu f  f uu 
L  L  g  g  UU y y f  f ((H  H   y yKK  o   o J   J     o   o hhuug  g  g  g  jjKKuu m  m ]   ]   hhuu f  f  f  f  f  f  
©©==11>>>> 
L  L  g  g  H  H  uu f  f O    O   f  f  f  f uug  g  g  g  jjhhg  g  ((]   ]   ii  `    `   f  f  f  f uujjuu
 
>
CGN]NJ?
>*
 
Hnrknz Klnfbfbynl Jnqslmnjgbynl Huonggbgbynl&Qbjddbrnj Mntu Envcs& Dihmnk& Ucfnjdir Gnruf Clsnj=*
 
Klnjqnl Klnfbfbynl Jnqslmnjgbynl Huonggbgbynl&Dun Gnhnb& Kd* Hcfnyu Tbrn Gnhnb& Dihmnk& Ucfnjdir Gnruf Clsnj5*
 
Klnjqnl Onfnfbynl Jnqslmnjgbynl Huonggbgbynl&Wnhnj Gcsn Kcfbsn& Sfu Rnh Mnlnru& Ucfnjdir Gnruf Clsnj7*
 
Klnjqnl Lnmbmbynl Jnqslmnjgbynl Huonggbgbynl&Mntu >2& Kunjd& Ucfnjdir Gnruf Clsnj3*
 
Hnnlng Wnl`bz Nf(^urnj Lnmbmbynl&Mntu >2& Kunjd& Ucfnjdir Gnruf Clsnj0*
 
Hnofbs Bttblng Husfbhbj ,HBH"4*
 
Hnofbs Skluwnl Hukhbjbj ,HSH"<*
 
Hnofbs Cklwnj Jnqslmnjg ,HCJ"2*
 
Hnofbs Bklwnj Jnqslmnjgb Swnbsb Huonggbgb ,HBJSH">1*
 
Hnofbs Nf(Nfnhb Lnrnknl Gnkwnl Bsfnhbynl ,HNLGB">>*
 
Jnqslmnjg Nkngchb ^urnj Uujjnl Lngbts ,JN^UL">=*
 
Wnln``uz Nf(Nfnhb Hnofbs Bttblng Husfbhbj ,WNHBH">5*
 
Wnln``uz Nf(Nfnhb Klntnhuj Jumuwwnt Bjtcrjntbijnf ,WNKJB">7*
 
Jnqsl Wrngbjd  Eijsuftnjey ,JNE">3*
 
www*jnqslmnjgbnkngchb*mfidspit*eih>0*
 
www*serbmg*eih)onfnfuggbj*nlhng*nrriwb
 
]   ]    f  f g  g   m  m ((UUuu f  f uu 
L  L  g  g  UU y y f  f ((H  H   y yKK  o   o J   J     o   o hhuug  g  g  g  jjKKuu m  m ]   ]   hhuu f  f  f  f  f  f  
©©==11>>>> 
L  L  g  g  H  H  uu f  f O    O   f  f  f  f uug  g  g  g  jjhhg  g  ((]   ]   ii  `    `   f  f  f  f uujjuu
 
 =
hh 
 
]   ]    f  f g  g   m  m ((UUuu f  f uu 
H  H  ccjjuu  o   o uuL  L  g  g  H  H   f  f  f  f ((H  H  uu f  f  
UUCCMMSSNNLLKKNN]]NNJJDDNNJJNNDDSSJJDDRRNNJJDD HHCCJJDDLLSS]]NNBBKKNNJJQQCC]] O ONNFFNNJJNNJJUUSSFFSSKK]]SSLLNNJJBBNNLL WWNN]]BB^^NNWWWWNNUUNN T  T  T  T SS@@UUBBFFUUBBFFNNLLKKSSMM]]NN T  T BBRRRRNNLL 
Knrnjdnj?
UUUUUUUU y yy y y yy ynnbbkkllNN f  f f  f  f f ((((((((H  HH  H  H  HH  H  nnss y yy y y yy ynnbbkkllKKKKKKKKllwwnn  o   o  o   o   o  o nnllKKKKKKKKllwwnn  o   o  o   o   o  o nn  d  dd  d  d  dd  dnnjjjjjjjj L  LL  L  L  LL  L  nng  gg  g  g  gg  g  llrrnnttH  HH  H  H  HH  H  nnuuuuuuuu f  f f  f  f f nnjjjjjjjjnnJ   JJ   J   J   JJ   J   nn  o   o  o   o   o  o hhhhhhhhuuuuuuuug  gg  g  g  gg  g  g  gg  g  g  gg  g  bbjjjjjjjjKKKKKKKKuuuuuuuu m  m m  m  m m rrnn]   ]]   ]   ]   ]]   ]   nnllhhhhhhhhnnttuuuuuuuu f  f f  f  f f  f  f f  f  f f nnll$$NN f  f f  f  f f nnbbll 
Wcrochnlnj Hcfnyu?
$$NNmmgguuGGllnn$$bb``@@nnqqbbrrLLnnqqbbrrKKllnnkkppnnccyyMMuuzzuurrnnjjFFnnUUyynnbbkkHHbbsskkbbjj@@nnjjbb 
L  LL  L  L  LL  L  nng  gg  g  g  gg  g  llrrnnttH  HH  H  H  HH  H  nnuuuuuuuu f  f f  f  f f nnwwbbO    OO    O    O    OO    O  nn f  f f  f  f f nn f  f f  f  f f uuuuuuuug  gg  g  g  gg  g  g  gg  g  g  gg  g  bbjjjjjjjjNNllhhhhhhhhnng  gg  g  g  gg  g  B  BB  B  B  BB  B   m  m m  m  m m jjjjjjjjbbJ   JJ   J   J   JJ   J   uuuuuuuurruuuuuuuug  gg  g  g  gg  g  g  gg  g  g  gg  g  bbjjjjjjjjNNrr((((((((]   ]]   ]   ]   ]]   ]   iiiiiiiiwwbbNN f  f f  f  f f ((((((((NNhhhhhhhhnnjjjjjjjjbb J   JJ   J   J   JJ   J   nnqqqqqqqqssll m  m m  m  m m nnjjjjjjjjg  gg  g  g  gg  g  bbH  HH  H  H  HH  H  uuuuuuuu  o   o  o   o   o  o nng  gg  g  g  gg  g  g  gg  g  g  gg  g  bbg  gg  g  g  gg  g  bbSSwwnnbbssbb
 
DDllnn````nnrrnnNNffffnnlluuFFnnlluu T nnffbb T nnffbbggnnbbllbb  T  T nnffbbHHnnssyynnbbkkllbbllbb T nnffbbO Onnhhbb$$bbffHHuussffbbhhbbjj** 
Z ZV Z 
Z ZV Z 
 
HHNN]]KKNN__KKLLNNFFBBFFBBRRNNLLJJNN^^UULLMMNNJJGGBBRRNNLLHHSS O ONNGGGGBBGGBBRRNNLL DDIIHHMMNNKK & &UUCCFFNNJJDDII]] & &HHNNFFNNRRUUBBNN >>7755== ) ==11>>>> 

Activity (17)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
N Che Shiddiq liked this
Jalalludin Ahmad Ar-Rowi added this note
Diizinkan
Foziah Md Din added this note
bagusnya risalah ini. mohon utk saya amalkan secara berterusan. ada ke guru d sini yg sudi menurunkan bai'ah / amalan2 tarikat ini dan apa syarat2nya.
pretender liked this
danialshaidi liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->