Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
Maine Living Will

Maine Living Will

Ratings: (0)|Views: 39|Likes:
Published by RocketLawyer
This document allows you to declare your wishes regarding the withholding or withdrawal of life-sustaining procedures under certain circumstances in Maine. You may also designate someone to make health care decisions for you in the future.
This document allows you to declare your wishes regarding the withholding or withdrawal of life-sustaining procedures under certain circumstances in Maine. You may also designate someone to make health care decisions for you in the future.

More info:

Categories:Types, Business/Law
Published by: RocketLawyer on May 01, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
This book can be read on up to 6 mobile devices.
See more
See less

01/08/2013

 
 INPIAMK CKIF^C MIUK NDUKM^DPK
 
 KS_FIAI^DL
 
Tl{ cik ~ck udjc~ ~l jdk da}~u{m~dla} iel{~ tl{u lza ckif~c miuk! Tl{ if}l cik ~ck udjc~ ~l aibk
}lbklak kf}k ~l bihk ckif~c
"
miuk nkmd}dla} `lu tl{! ^cd} `lub fk~} tl{ nl kd~cku lu el~c l` ~ck}k
~cdaj}! D~ if}l fk~} tl{ kspuk}} tl{u zd}ck} ukjiundaj nlai~dla l` lujia} ian ~ck nk}djai~dla l` tl{u pudbiut pct}dmdia! D` tl{ {}k ~cd} `lub& tl{ bit mlbpfk~k lu blnd`t iff lu iat piu~ l` d~! Tl{
iuk `ukk ~l {}k i nd``kuka~ `lub!
_iu~ 9 l` ~cd} `lub d} i _lzku l` I~~luakt `lu Ckif~c Miuk! _iu~ 9 fk~} tl{ aibk ial~cku danddn{ifi} ijka~ ~l bihk ckif~c
"
miuk nkmd}dla} `lu tl{ d` tl{ ekmlbk damipiefk l` bihdaj tl{u lzankmd}dla} lu d` tl{ zia~ }lbklak kf}k ~l bihk ~cl}k nkmd}dla} `lu tl{ alz kka ~cl{jc tl{ iuk
}~dff mipiefk! Tl{ bit if}l aibk ia if~kuai~k ijka~ ~l im~ `lu tl{ d` tl{u `du}~ mcldmk d} al~ zdffdaj&
iefk lu uki}laieft iidfiefk ~l bihk nkmd}dla} `lu tl{! [afk}} ukfi~kn ~l tl{& tl{u ijka~ bit al~ek ia lzaku& lpkui~lu lu kbpfltkk l` i uk}dnka~dif flaj
"
~kub ckif~c
"
miuk da}~d~{~dla i~ zcdmc tl{
iuk ukmkddaj miuk!
[afk}} ~ck `lub tl{ }dja fdbd~} ~ck i{~clud~t l` tl{u ijka~& tl{u ijka~ bit bihk iff ckif~c
"
miuk
nkmd}dla} `lu tl{! ^cd} `lub ci} i pfimk `lu tl{ ~l fdbd~ ~ck i{~clud~t l` tl{u ijka~! Tl{ akkn al~
fdbd~ ~ck i{~clud~t l` tl{u ijka~ d` tl{ zd}c ~l ukft la tl{u ijka~ `lu iff ckif~c
"
miuk nkmd}dla} ~ci~
bit cik ~l ek bink! D` tl{ mcll}k al~ ~l fdbd~ ~ck i{~clud~t l` tl{u ijka~& tl{u ijka~ zdff cik
~ck udjc~ ~l7
#I$ Mla}ka~ lu uk`{}k ~l mla}ka~ ~l iat miuk& ~uki~bka~& }kudmk lu pulmkn{uk ~l bida~ida&
ndijal}k lu l~ckuzd}k i``km~ i pct}dmif lu bka~if mland~dla8
#E$ ]kfkm~ lu nd}mciujk ckif~c
"
miuk puldnku} ian da}~d~{~dla}8
#M$ Ippulk lu nd}ippulk ndijal}~dm ~k}~}& }{ujdmif pulmkn{uk}& puljuib} l` bkndmi~dla ian
lunku} al~ ~l uk}{}md~i~k8 ian
#N$ Ndukm~ ~ck puld}dla& zd~cclfndaj lu zd~cnuizif lu iu~d`dmdif a{~ud~dla ian ctnui~dla ian iff
l~cku `lub} l` ckif~c miuk& damf{ndaj fd`k
"
}{}~idadaj ~uki~bka~!
_iu~ 5 l` ~cd} `lub fk~} tl{ jdk }pkmd`dm da}~u{m~dla} iel{~ iat i}pkm~ l` tl{u ckif~c miuk! Mcldmk}iuk puldnkn `lu tl{ ~l kspuk}} tl{u zd}ck} ukjiundaj ~ck puld}dla& zd~cclfndaj lu zd~cnuizif l` 
~uki~bka~ ~l hkkp tl{ ifdk& damf{ndaj ~ck puld}dla l` iu~d`dmdif a{~ud~dla ian ctnui~dla& i} zkff i}
~ck puld}dla l` pida ukfdk`! ]pimk d} if}l puldnkn `lu tl{ ~l inn ~l ~ck mcldmk} tl{ cik bink lu
`lu tl{ ~l zud~k l{~ iat innd~dlaif zd}ck}!
_iu~ = l` ~cd} `lub fk~} tl{ kspuk}} ia da~ka~dla ~l nlai~k tl{u elndft lujia} ian ~d}}{k} `lfflzdaj
tl{u nki~c!
_iu~ > l` ~cd} `lub fk~} tl{ nk}djai~k i pct}dmdia ~l cik pudbiut uk}pla}dedfd~t `lu tl{u ckif~c
miuk! I`~ku mlbpfk~daj ~cd} `lub& }dja ian ni~k ~ck `lub i~ ~ck kan! Tl{ b{}~ cik ~zl #5$ l~cku
¤ ^cd} d} iUlmhk~Fiztku!mlbFkjif Nlm{bka~ ¤
 
danddn{if} }dja i} zd~ak}}k}! Jdk i mlpt l` ~ck }djakn ian mlbpfk~kn `lub ~l tl{u pct}dmdia& ~liat l~cku ckif~c
"
miuk puldnku tl{ bit cik& ~l iat ckif~c
"
miuk da}~d~{~dla i~ zcdmc tl{ iukukmkddaj miuk ian ~l iat ckif~c
"
miuk ijka~} tl{ cik aibkn! Tl{ }cl{fn ~ifh ~l ~ck pku}la tl{cik aibkn i} ijka~ ~l bihk }{uk ~ci~ ck lu }ck {anku}~ian} tl{u zd}ck} ian d} zdffdaj ~l ~ihk ~ck
uk}pla}dedfd~t!
Tl{ cik ~ck udjc~ ~l uklhk ~cd} iniamk ckif~c
"
miuk ndukm~dk lu ukpfimk ~cd} `lub i~ iat ~dbk!
 _IU^ 9
 
 _LZKU L@ I^^LUAKT @LU CKIF^C MIUK
 
9! NK]DJAI^DLA L@ IJKA^! D nk}djai~k ~ck `lfflzdaj danddn{if i} bt ijka~ ~l bihk ckif~c
"
miuk nkmd}dla} `lu bk7
Ijka~7
 
D` D uklhk bt ijka~*} i{~clud~t lu d` bt ijka~ d} al~ zdffdaj& iefk lu uki}laieft iidfiefk ~l bihk i
ckif~c
"
miuk nkmd}dla `lu bk& D nk}djai~k i} bt `du}~ if~kuai~k ijka~7
@du}~ If~kuai~k7
 
D` D uklhk ~ck i{~clud~t l` bt ijka~ ian `du}~ if~kuai~k ijka~ lu d` akd~cku d} zdffdaj& iefk lu
uki}laieft iidfiefk ~l bihk i ckif~c
"
miuk nkmd}dla `lu bk& D nk}djai~k i} bt }kmlan if~kuai~k
ijka~7
]kmlan If~kuai~k7
 
5! IJKA^*] I[^CLUD^T! Bt ijka~ d} i{~cludwkn ~l bihk iff ckif~c
"
miuk nkmd}dla} `lu bk&
damf{ndaj nkmd}dla} ~l puldnk& zd~cclfn lu zd~cnuiz iu~d`dmdif a{~ud~dla ian ctnui~dla ian iff l~cku
`lub} l` ckif~c miuk ~l hkkp bk ifdk!
=! ZCKA IJKA^*] I[^CLUD^T EKMLBK] K@@KM^DPK! Bt ijka~*} i{~clud~t ekmlbk}
k``km~dk zcka bt pudbiut pct}dmdia nk~kubdak} ~ci~ D ib {aiefk ~l bihk bt lza ckif~c
"
miuk
nkmd}dla} {afk}} D dad~dif ~ck `lfflzdaj fdak!
Aibk7Inudiai K}pdalwi
Innuk}}7
5? Luiajk ]~
]ia Ui`ikf& BK 4>4?9
_clak7
Clbk7 #>9;$>=;
"=>=>; Zluh7 #>9;$>;0";;;>
Aibk7
Edff Uljku}
Innuk}}7;; G{}~dmk ]~
]ia Ui`ikf& AK 4>4?9
_clak7
Clbk7 #>9;$=>=
"5=>; Zluh7 #>9;$>;0"5=>;
Aibk7
]iant Gibk}Innuk}}7
00 C ]~
]ia Ui`ikf& AK 4>4?9
_clak7
Clbk7 #>9;$>9;
"==== Zluh7 #>9;$=>5"4444
¤ ^cd} d} iUlmhk~Fiztku!mlbFkjif Nlm{bka~ ¤
 
\\\\ D` D dad~dif ~cd} fdak& bt ijka~*} i{~clud~t ~l bihk ckif~c
"
miuk nkmd}dla} `lu bk ~ihk} k``km~
dbbkndi~kft!
>! IJKA^*] LEFDJI^DLA! Bt ijka~ }ciff bihk ckif~c
"
miuk nkmd}dla} `lu bk da immluniamk
zd~c ~cd} _lzku l` I~~luakt `lu Ckif~c Miuk& iat da}~u{m~dla} D jdk da _iu~ 5 l` ~cd} `lub ian bt
l~cku zd}ck} ~l ~ck ks~ka~ halza ~l bt ijka~! ^l ~ck ks~ka~ bt zd}ck} iuk {ahalza& bt ijka~
}ciff bihk ckif~c
"
miuk nkmd}dla} `lu bk da immluniamk zd~c zci~ bt ijka~ nk~kubdak} ~l ek da bt
ek}~ da~kuk}~! Da nk~kubdadaj bt ek}~ da~kuk}~& bt ijka~ }ciff mla}dnku bt pku}laif if{k} ~l ~ck
ks~ka~ halza ~l bt ijka~!
;! ALBDAI^DLA L@ J[IUNDIA! D` i j{iundia l` bt pku}la akkn} ~l ek ipplda~kn `lu bk
et i ml{u~& D albdai~k ~ck ijka~ nk}djai~kn da ~cd} `lub! D` ~ci~ ijka~ d} al~ zdffdaj& iefk& lu
uki}laieft iidfiefk ~l im~ i} j{iundia& D albdai~k ~ck if~kuai~k ijka~} zclb D cik aibkn& da ~ck
lunku nk}djai~kn!
 _IU^ 5
 
 DA]^U[M^DLA] @LU CKIF^C MIUK
 
D` tl{ iuk }i~d}`dkn ~l ifflz tl{u ijka~ ~l nk~kubdak zci~ d} ek}~ `lu tl{ da bihdaj kan
"
l` 
"
fd`k
nkmd}dla}& tl{ akkn al~ `dff l{~ ~cd} piu~ l` ~ck `lub!
0! KAN"L@"
FD@K NKMD]DLA]! D ndukm~ ~ci~ bt ckif~c
"
miuk puldnku} ian l~cku} dalfkn da btmiuk puldnk& zd~cclfn lu zd~cnuiz ~uki~bka~ da immluniamk zd~c ~ck mcldmk D cik dad~difkn ekflz7
\\\\ MCLDMK ^L _ULFLAJ FD@K! D zia~ bt fd`k ~l ek pulflajkn i} flaj i} pl}}defk zd~cda
~ck fdbd~} l` jkakuifft immkp~kn ckif~c
"
miuk }~ianiun}!
:! IU^D@DMDIF A[^UD^DLA IAN CTNUI^DLA! Iu~d`dmdif a{~ud~dla ian ctnui~dla b{}~ ekpuldnkn& zd~cckfn lu zd~cnuiza da immluniamk zd~c ~ck mcldmk D cik bink da piuijuipc 0 {afk}}
D dad~dif ~ck `lfflzdaj fdak!
\\\\ D` D dad~dif ~cd} fdak& iu~d`dmdif a{~ud~dla ian ctnui~dla b{}~ ek puldnkn ukjiunfk}} l` bt
mland~dla ian ukjiunfk}} l` ~ck mcldmk D cik bink da piuijuipc
3! UKFDK@ @ULB _IDA! D ndukm~ ~ci~ ~uki~bka~ `lu iffkdi~dla l` pida lu nd}mlb`lu~ ek puldnkn
i~ iff ~dbk}& kka d` d~ ci}~ka} bt nki~c!
4! L^CKU ZD]CK]! #D` tl{ nl al~ ijukk zd~c iat l` ~ck lp~dlaif mcldmk} ielk ian zd}c ~lzud~k tl{u lza& lu d` tl{ zd}c ~l inn ~l ~ck da}~u{m~dla} tl{ cik jdka ielk& tl{ bit nl }l
ckuk!$ D ndukm~ ~ci~7 \\\\\\\\\\\\\\\\\
 _IU^ =
 
 NLAI^DLA L@ LUJIA] I^ NKI^C 
 
¤ ^cd} d} iUlmhk~Fiztku!mlbFkjif Nlm{bka~ ¤

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->