Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Kada Se Emanet Zagubi - Iscekuj Sudnji Dan!

Kada Se Emanet Zagubi - Iscekuj Sudnji Dan!

Ratings: (0)|Views: 21|Likes:
Published by Sead Jasavic

More info:

Published by: Sead Jasavic on May 14, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/14/2012

pdf

text

original

 
Kada se emanet zagubi - iščekuj Sudnji Dan!
Ebu Hurejre r.a., prenosi da je neki beduin upitao Allahovog Poslanikas.a.w.s.:
 „Kada će nastupiti Sudnji Dan? Poslanik s.a.w.s., reče:Kada se emanet zagubi iščekuj Sudnji Dan! Beduin reče: Kako će se to emanet zagubiti? Poslanik s.a.w.s., reče: Kada se položajbudu povjeravali nestručnim ljudima (iza vussidel-emru ila gajri ehlihi) – iščekuj Sudnji Dan!“
(Sahihul-Buhari, br.59-6496.; Musned  Ahmed, br.8714.)
Šejh Ali b. Najif el-Šehud 
kaže: „Allah dž.š., je naznačio da je jednood glavnih svojstava pravih i spašenih vjernika – čuvanje emaneta,sporazuma i dogovora, pa sura el-Mu'minun počinje sljedećim ajetima:
 „Ono što žele vjernici će postići 
&
oni koji molitvu svoju ponizno obavljaju
&
i koji ono što ih se ne tiče izbjegavaju
&
koji milostinju udjeljuju
&
i koji stidna mjesta svoja čuvaju
 
&
osim od žena svojih ili onih koje su u posjedu njihovu, oni,doista, prijekor ne zaslužuju
&
a oni koji i pored toga traže, oni u zlu sasvim pretjeruju
&
i koji o povjerenim im amanetima i obavezama svojim brigu brinu.“
(el-Mu'minun, 1-8.) Allah dž.š., naređuje da se emaneti vjerno ispunjavaju, pa kaže:
 „Allahvam zapovijeda da odgovorne službe onima koji su ih dostojni  povjeravate i kada ljudima sudite - da pravično sudite. Uistinu jedivan Allahov savjet! – A Allah doista sve čuje i vidi.“
(el-Nisa',58.) – a na drugom mjestu zabranjuje pronevjeru emaneta riječima:
 „Ovjernici, Allaha i Poslanika ne varajte i svjesno međusobno povjerenje ne proigravajte!“ (el-Enfal, 27.)
Kada se riječ „Emanet“ uopšteno izrazi onda se ona odnosi na vjernoizvršavanje i ispunjenje svih obaveza koje je Allah dž.š., u obavezustavio ljudima, ne bitno da li se one odnose na obaveze spram Allahadž.š., ili na obaveze spram Allahovih stvorenja, i ovo značenje je onokoje se htjelo ajetom:
Mi smo nebesima, Zemlji i planinama ponudili emanet, pa su se
 
ustegli i pobojali da ga ponesu, ali ga je preuzeo čovjek a on je, zaista, prema sebi nepravedan lahkomislen!“
(el-Ahzab, 72.)Uže značenje riječi el-Emanet jeste da je emanet sve ono što čovjekačini sigurnim i bezbjednim po pitanju imetka ili tajni ili odgovornih položaja ili dogovora, sporazuma, protokola itd. čuvajući dobro svenavedeno, nepovređujući ih, neigrajući se sa njima, bez ikakve vrstevaranja ili nepotpune sprovedbe i izvršenja.
 
Čuvanje emaneta je jedno od obilježja plemenitog morala i ahlaka i čovječnosti koja nam ukazuje na takvaluk i bogobojaznost osobe kojase okitila ovom vrijednošću, kao i strah od Boga, čednost i poštenje.Stoga je neophodno insistirati na ovom moralnom svojstvu prilikomodgajanja masa, a pogotovu kada je u pitanju odgajanje ljudi radi borbena Allahovom dž.š., putu, zbog toga što se čovjek tada često nalazi usituacijama kada mora držati svoju riječ, poštovati tuđi amanet,sporazum i dogovor, čuvati tajne, čuvati, uzimati i trošiti imetak itd.,što da'ava i borba na Allahovom putu nose sa sobom.U značenje pojma emanet spada i predavanje službi, djelatnosti  povjereništava ljudima koji su ih zaslužni, onima koji su stručni odgovorni, tako da se pod pojmom emanet ujedno podrazumjevaju i državne službe, resori i povjereništva. Imam Muslim rhm., bilježi  predaju od Ebu Zerra r.a., koji je jedne prilike rekao:
 „O Allahov Poslaniče, zar me nećeš postaviti na neku funkciju? Poslanik  s.a.w.s., mu reče: O Ebu Zerre, ti si slabašan čovjek, a u pitanju je emanet – koji će na Sudnjemu Danu biti poniženje i kajanje!“
U drugoj predaji, Allahov Poslanik s.a.w.s., kaže: „
Kada se emanet  zagubi iščekuj Sudnji Dan! Beduin reče: Kako će se to emane zagubiti? Poslanik s.a.w.s., reče: Kada se položaji budu povjeravali nestručnim ljudima (iza vussidel-emru ila gajri ehlihi) – iščekuj Sudnji Dan!“
(Buhari)Mi se danas nalazimo u vremenu kada su brojni emaneti zagubljeni, i da je osjećaj spram emaneta oslabio u srcima velikog broja ljudi toliko dasu se počeli poštovati ljudi koji su se loše pokazali u ovoj oblasti! Zato je obaveza posvetiti pažnju ovoj osobini prilikom spremanja ljudi zaborbu na Božijem putu, koristeći se svim raspolivim šeri'atskimsredstvima radi jačanja ovog svojstva kod vjernika, prvashodno jačajući djela srca kod ljudi poput iskrenosti, zuhda i skromnosti spramdunjaluka i njegovih čari, imetka, vlasti i vođstva. Brigu prema ahiretutreba razvijati u dušama ljudi, kao i strah od sjutrašnjeg polaganjaračuna pred Allahom dž.š..“ (Pogledaj: Mevsu'atul-Reddi 'alel-Mezahibil-Fikrijja el-Mu'asira, 24/155.)
Šejh Ebu Suhejb el-Maliki 
kaže: „Džahili savremenog doba prizivajusebi znanje i tvrde za sebe da su učeni ljudi (ulema), bivši zavedeni  pohvalama koje su na njihov račun iznosile neznalice iz njihovaokruženja tako da su umislili sebi da su oni jedni od daija i alima svedok zablude svoje ne raširiše na sve strane. Kod takvih su novotarije postale sunnetima a sunneti novotarijama, tako da silom ustadoše
 
 protekfiriše svakog onog ko se držao ispravnog sunneta. AllahoPoslanik s.a.w.s., nas je obavijestio jedne prilike dok se obraćao nekomod ashaba da je od predznaka Sudnjega dana zagubljivanje emaneta,rekavši: „
Kada se emanet zagubi iščekuj Sudnji Dan! Beduin reče:Kako će se to emanet zagubiti? Poslanik s.a.w.s., reče: Kada se položaji budu povjeravali nestručnim ljudima (iza vussidel-emruila gajri ehlihi) – iščekuj Sudnji Dan!“
(Buhari)Dakle, obaveza je sve položaje i funkcije povjeravati ljudima koji sustručni za njih dobrim i poštenim ljudima, radnim enjacima,sigurnim povjerenicima, i iskrenim predstavnicima i vođama! Onogmomenta kada se funkcije i povjereništva budu predavala nepravednim zulumćarima, i kada se obaveze alima budu povjeravale džahilima – toće biti jedan od predznaka Sudnjega Dana koje nam je nagovjestio el-Sadik el-Masduk Muhammed s.a.w.s..“ (Pogledaj: el-Mekalat el-Sunnijjeh, 1/25.)
Šejh Abdurrahman b. Nasir el-Sa'adi rhm.
 , kaže: Jedni od sveobuhvatnih kur'anskih ajeta, kada je riječ o vođenju politike, jesu i ajeti:
 „Allah vam zapovijeda da odgovorne službe onima koji suih dostojni povjeravate i kada ljudima sudite - da pravično sudite. Uistinu je divan Allahov savjet! – A Allah doista sve čuje i vidi.“
– kao i ajet koji slijedi za njim:
 „O vjernici, pokoravajte se Allahu i pokoravajte se Poslaniku i predstavnicima vašim. A ako se u nečemu ne slažete, obratite se Allahu i Poslaniku, akovjerujete u Allaha i u onaj svijet; to vam je bolje i za vasrješenje ljepše.“
(el-Nisa', 58-59.)U emanete povjerentva, spadaju brojne stvari, od kojih sunajodabranija velike, srednje i male funkcije i položaji, kako dinski-vjerski, tako i dunjalučki.
 Allah dž.š., je naredio da se povjereništvai službe samo stručnim i odgovornim licima predaju - ljudimakoji likom i prilikom odgovaraju tim pozicijama;
svaka djelatnost i funkcija također traži i posebne i stručne ljude. Ovakav način, kojegnam Allah dž.š., naređuje, kada su Vilajeti i državne funkcije i službe u pitanju je najbolja metoda uspjeha i prosperiteta u svim životnim pitanjima.Život cvjeta i napreduje onda kada pretpostavljeni, nadležni, šefovi i  predsjednici, budu dobri, onda kada planeri životnih aktivnosti bududobri, kao i svi oni koji rade na sprovedbi i izvršenju svega toga.Standardna obaveza svakog muslimana jeste da na odgovorne funkcije postavlja boljeg od boljeg:
 „…najbolje je da unajmiš snažna  pouzdana.” (el-Kasas, 26.)
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->