Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
8Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
dap-an-de-thi-thu-vao-lop-10-2012

dap-an-de-thi-thu-vao-lop-10-2012

Ratings:

2.0

(1)
|Views: 31,721|Likes:
Published by Vnmath dot com

More info:

Published by: Vnmath dot com on Jun 10, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

05/06/2013

 
WEBSITE VNMATH.COM Đ THI TH TUYN SINH VÀO LP 10 NĂM 2012Môn: TOÁN
Đ CHÍNH THC
Thi gian làm bài: 150 phút; không k thi gian phát đ 
Bài 1 (2,5 đim)
a) Rút gn biu thc
A
=1
√ 
a
1
1
√ 
a
+ 1+ 1
.b) Không s dng máy tính cm tay, chng minh
1
√ 
2 + 1+1
√ 
3 +
√ 
2+1
√ 
4 +
√ 
3
là s t nhiên.c) Bit phương trình
x
2
3
x
+ 1 = 0
có hai nghim dương
x
1
,
x
2
. Không gii phương trình, hãytính tng
√ 
x
1
+
√ 
x
2
.
Bài 2 (2,5 đim)
Cho hàm s
y
=
mx
2
có đ th
(
)
đi qua đim
A
(1;1)
.a) Xác đnh
m
và v đ th
(
)
.b) Gi
B
là đim trên
(
)
có hoành đ bng 2. Tính h s góc ca đưng thng
AB
.c) Tìm đim
nm trên trc tung sao cho ba đim
A,B,C 
thng hàng.
Bài 3 (1,0 đim)
Mt tm tôn hình ch nht có chu vi là
48
cm
. Ngưi ta ct b  mi góc mt hìnhvuông có cnh
2
cm
ri gp lên thành mt hình hp ch nht không có np có th tích là
96
cm
3
. Tínhchiu dài và chiu rng ca tm tôn hình ch nht.
Bài 4 (1,0 đim)
Cho tam giác vuông
ABC 
AB
= 3
,
BC 
= 4
,
AC 
= 5
. Hình vuông
XYZW 
nmtrong tam giác có
X,
nm trên đon
AC 
,
nm trên đon
AB
nm trên
BC 
. Tính đ dàichiu cao xut phát t
B
ca tam giác
ABC 
và chu vi hình vuông
XYZW 
.
Bài 5 (2,0 đim)
Cho hình vuông
ABCD
có din tích bng
a
2
là đim di đng trên đon
CD
(
khác
D
). Đưng thng
AE 
ct
BC 
ti
, đưng thng qua
A
vuông góc vi
AE 
ct
CD
ti
. Gi
là trung đim ca
F
.a) Chng minh tam giác
ADK 
bng tam giác
ABF 
. Suy ra tam giác
AF
vuông cân.b) Khi
di đng trên
CD
thì
di đng trên đưng c đnh nào?c) Chng minh bn đim
A,B,F,I 
cùng nm trên mt đưng tròn.
Bài 6 (1,0 đim)
Mt chu nưc hình bán cu bng thy tinh có bán kính
R
= 10
cm
, đt trong mtkhung hình hp ch nht (hình 1). Trong chu có cha sn mt khi nưc hình chm cu có chiu cao
h
= 4
cm
. Ngưi ta b vào chu mt viên bi hình cu bng kim loi thì mt nưc dâng lên va phkín viên bi (hình 2). Tính bán kính ca viên bi (kt qu làm tròn đn 2 ch s l thp phân). Cho bitcông thc tính th tích khi chm cu ca hình cu tâm
bán kính
R
, có chiu cao
h
là:
=
πh
2
(
R
h
3)
.
Hình 1Hình 2
Ht
Thí sinh không đưc s dng tài liu. Cán b coi thi không gii thích gì thêm.
H và tên thí sinh:.....................................................; S báo danh:....................................
 
VNMATH.COM ĐÁP ÁN Đ THI TH TUYN SINH VÀO LP 10 NĂM 2012Môn: Toán
Đ CHÍNH THC
Đáp án thang đim gm 2 trang.
ĐÁP ÁN - THANG ĐIM
Câu Đáp án ĐimI
a.
(1 đim)(2,0 đim)
Điu kin:
a
0
a
= 1
0,25Kt qu rút gn
a
+1
a
1
. 0,75b.
(1 đim)
Trc căn mu s0,25Kt qubng 1. 0,75c.
(0.5 đim)
Vit ra đnh lí Viete cho phương trình
x
2
3
x
+ 1 = 0
. 0,25
(
x
1
+
x
2
)
2
= 5
do đó
x
1
+
x
2
=
5
. 0,25
II
1.
(1 đim)(2,0 đim)
(
)
đi qua
(1
,
1)
nên
m
= 1
. 0,25V đ th
(
)
0,752.
(1 đim)
Ch ra
B
(2
,
4)
. 0,25Vit phương trình đưng thng
AB
:
y
= 3
x
2
. 0,5H s góc ca
AB
bng 3. 0,253.
(0.5 đim)
A,B,C 
thng hàng khi
thuc đưng thng
AB
. 0,25
thuc trc tung nên
(0
,
2)
. 0,25
III
Gi chiu rng ca tm tôn là
x
, khi đó chiu dài ca nó là
24
x
. Điu kin
0
< x <
12
. 0,25
(1,0 đim)
Ct b 4 góc thì chiu rng, chiu dài và chiu cao ca hình hp là
x
4
,
20
x
và 2. 0,25Suy ra
(
x
4)(20
x
)2 = 96
0,25Gii ra
x
= 16
(loi) và
x
= 8
, sau đó kt lun. 0,25
IV
Tam giác
ABC 
vuông ti
B
. 0,25
(1,0 đim)
Tính
BH 
=125
. 0,25S dng đnh lí Ta-let đ tìm
W
. 0,25Chu vi hình vuông bng
4
W
=24037
. 0,25
V
1.
(0.75 đim)(2,0 đim)
Tam giác
ADK 
bng tam giác
ABF 
(g.c.g). 0,5Suy ra
AF
vuông cân. 0,252.
(0.5 đim)
Chng minh
IA
=
I
. 0,25
di đng trên trung trc ca
AC 
. 0,25
1

Activity (8)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
sohnnguyen liked this
Dung Fe liked this
Alicia Patrick liked this
Li Dori liked this
phambachcuc_86 liked this
doan_tuan204 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->