Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
1Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Gore-tex

Gore-tex

Ratings: (0)|Views: 325|Likes:
Published by silence_oneness

More info:

Published by: silence_oneness on Jun 28, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, DOCX, TXT or read online from Scribd
See More
See less

06/28/2012

pdf

text

original

 
 Gore-
Tex tkanina može biti izveena u voslojnoj ili troslojnoj konstrukciji. Dvoslojna je lakša i mekša,pogona za sporstku oedu i oedu za ulicu. Troslojna tkanina je za teže uslove, pogona je za
ozbiljnije klimatske uslove i ozbiljnije planinarenje.Gore-Tex nije toplotni izolator.
Obuda sa slojem Gore
-Tex-
om se pere mlakom voom i ostavlja a se osuši. Zatim se može nanetisprej za impregnaciju. Ne smeju se u tu svrhu koristiti voštani preparati ili masti, jer to može smanjiti
sposob
nost isanja obude.
 Gore-
Tex oeda se normalno pere, Ustvari reovno pranej pomaže obnavljanje površinskog sloja kojiobija vou (prljavština umanjuje njegovo elovanje u ovom smislu).
 
Hemijsko čišdenje ne ošteduje Gore
-Tex. Ali drugi materijali na odev
nom premetu moža to enmtrepe, pa treba pogleati naznake proiizvođača oevnog premeta.
 
Slana voa ne ošteduje Gore
-
Tex oedu jer ne može a prore o membrane sa porama i a zapušinjene pore, niti može a promeni Gore
-
Tex materijal na bilo koji način
.
Ako se mehanički ošteti, Gore
-
Tex materijal može se popraviti Goreovim kitom za popravku.Spoljašnji sloj Gore
-
Tex tkanine je prevučen ultratankim slojem polimera koji se zove DWR (Durable
Water Repellent). To je polimer koji penetrira vlakna i smanju
 je površinski napon spolješnjeg slojatkanine, usle čega se voa skuplja u kapljice (kao na karoseriji novog automobila) i otkotrlja, umestoa bue apsorbovana. Ovakva tkanina za spoljašnji sloj oede obezbeđuje oatnu izolaciju isprečava a se taj sloj natopi voom usle čega se u oevnom premetu možemo osedati "vlažno
-
hlano". Čak nam se može učiniti a naša jakna propušta, iako to nije slučaj.
 DWR sloj nije trajan -
on propaa tokom vremena, usle habanja, prljavštine, ejstva eterženata i
raznih
nečistoda, a vek mu zavisi o toga koliko se obro oržava oevni premet i koliko seintenzino koristi. Najbolji način a se orava DWR sloj je a se oevni premet opere, ispere, i stavi usušač. Pranjem se uklanjaju materije koje kontaminiraju DWR a toplota u sušaču pomaže a se DWRponovo raznese po površini.
 
Ako se voa ne skuplja u kapljice na površini opranog i osušenog oevnog premeta, DWR sloj jestigao o kraja svog životnog veka. Ali sposobnost spoljašnje površine a obija vou može se
potpun
o povratiti korišdenjem srestva za impregnaciju. Gore
-
Tex preporučuje "Revivex Water an
Stain Repellent" koji ne samo da pokriva mesta na tkanini na kojima je originalni sloj DWR-a nestao,
nego se meša sa preostalim DWR
-om i potpuno obnavlja sposobnost odbijanja vode.Gore pomenuti prvi sloj na odevnim predmetima ovakvog tipa (impregnirani sloj, dakle ne gore-tex
membrana) posle nekog vremena (obično usle pranja) izgubi impregnaciju i taa voene kapipočinju a ga kvase i natapaju, umesto a samo skliz
nu sa njega kao kada je jakna bila nova. Kod
"obične" jakne bi ovo uglavnom značilo a de kiša početi a proire o nas, ali ko gore
-tex jaknevodonepropusnost se ne umanjuje jer je membrana ta koja predstavlja glavni otpor vodi.
(Impregnacija spoljašnjeg
 
sloja se svejeno može i obnoviti, sprejevima koji služe u tu svrhu.)
 Gore-
tex membrana u jakni nema mnogo smisla ako voa još uvek može a prođe kroz rupice o šivade igle na šavovima
-
stoga svi kritični šavovi treba a su sa unutrašnje strane preleplj
eni
posebnom trakom (izglea kao a je preko šava nalepljen malo čvršdi "selotejp"). Ovo treba proveriti

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->