Enjoy millions of ebooks, audiobooks, magazines, and more, with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Pijpelijntjes
Pijpelijntjes
Pijpelijntjes
Audiobook6 hours

Pijpelijntjes

Rating: 0 out of 5 stars

()

About this audiobook

Joop en Sam wonen samen bij Juffrouw Meks in de Amsterdamse volksbuurt de Pijp.De vroeg-20ste-eeuwse, impressionistische roman Pijpelijntjes is een belangrijk literair document, dat helder de sociale situatie en het leven in een Amsterdamse volkswijk weergeeft. Het boek baarde in 1904 opzien, omdat het homosexualiteit tot thema heeft.
Het boek is uitgegeven in twee versies. Hier wordt voorgelezen uit de eerste van die twee.

Noot: De lezer die met de plattegrond van Amsterdam in de hand zou willen nagaan waar het verhaal van deze roman zich afspeelt, zal geen moeite hebben om de straten die genoemd worden te vinden. Met één uitzondering. Tegen het einde van zijn boek noemt De Haan de Hoedemakersstraat. De naam van deze straat werd later veranderd in Kuipersstraat.
LanguageNederlands
Release dateAug 25, 2014

Related to Pijpelijntjes

Related Audiobooks

Reviews for Pijpelijntjes

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate