Start Reading

Ang Sampung Pangunahing Kamalian Na Nagagawa Ng Mga Pastor

Ratings:
86 pages1 hour

Summary

Sinasabi sa atin ng Bibliya na tayong lahat ay nakakagawa ng maraming pagkakamali — ang mga pastor ay hindi makakawala dito. Ang mga pagkakamali ay mga bagay na iyong nagagawa na nagiging sanhi ng pag-urong sa halip na pagsulong. Ang isang pagkakamali ay maaaring makapagpahinto sa iyo mula sa pagsulong. Anong mga posibleng pagkakamali ang maaaring gawin ng isang pastor? Ano ang sampung mga pagkakamali maaaring gawin ng pastor?
Ikaw ay inaanyayahang basahin ang mga pahina ng kahanga-hangang aklat na ito at tuklasin mo ang mga pagkakamali na nanganganib mong magawa at kung paano maiiwasan ang mga malalaking pagkakamali na maaaring magawa ng isang pastor. Ang mahalagang aklat na ito ay magiging isang pagpapala sa iyo at sa iyong ministeryo.

Read on the Scribd mobile app

Download the free Scribd mobile app to read anytime, anywhere.