Start Reading

ਜਿੱਤ ਦੇ ਭੇਤ

Ratings:
410 pages3 hours

Summary

ਜੀਵਨ ਹਰੇਕ ਦੇ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਲਝਾਉਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਬੁੱਧ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੁੱਧ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਭੇਤ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉਠਾ ਕੇ ਇੱਕ ਅਜੂਬਾ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਲਈ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭੇਤ ਰਹੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਹ ਬੁੱਧ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਠਹਿਰਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜੇਤੂ ਬਣਾਉਣ! ਸਾਡੀ ਕਾਮਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦੇਵੇ।

Read on the Scribd mobile app

Download the free Scribd mobile app to read anytime, anywhere.