Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Chinthamani December 2012

Chinthamani December 2012

Ratings:
(0)
|Views: 24|Likes:
Published by Dr Suvarna Nalapat

More info:

Published by: Dr Suvarna Nalapat on Dec 04, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/04/2012

pdf

text

original

 
 
Chinthaamani DecemberIssue 2012
Journal of Dr SuvarnaNalapat TrustDr Suvarna Nalapat
 
 ¨ ÎÞØ¢ ·áøáÕÞÏâøßW çÎWMJâøßæa ÈÞøÞÏÃàÏÆßÈÞç¸Þ×¢;æºèK ÉGÃJßW ÎÞVµÝß ÎçÙÞrÕ¢ .Ø¢·àÄ¢,¶mµÞÕc¢,µÕßÄ ®KßÕÏÞÃáí §dÉÞÕÖcæJ ºßLÞÎÃßÏßW©ZæM¿áJßÏßøßAáKÄí.¦ÆcÎÞÏß dµá×íõÞÕc¢ (¶mµÞÕc¢) ØÞdwÞÈw¢ çÎWMJâVØíÎøÃÏßW ! §×í¿çÆÕÄÏÞÏ ÎÙÞÕß×íÃáÕßæa ÉÞÆJßW !!ÉßKà¿í §{¢çµÞÕ¿ßµZ ®K çºøøÞ¼µáÎÞøX ®ÝáÄßÏ ÄÎßÝíÎÙÞµÞÕc¢ ºßÜMÄßµÞøJßæÜ ¦ÆcµÞmÎÞÏ ÉáµÞV µÞm¢ . §ÄßWçºÞÝÎKæa ÈÞ¿ÞÏ ÉáµÞV, ¥Õß¿áæJ Ø¢·àÄØÞÙßÄcØdOÆÞϹZ§Õ ÕVHßAáKá. §Kᢠ¥Äí¥ÄáçÉÞæÜ ÎdÆÞTßW Äá¿øáKá.¥KæJ Ø¢·àÄ,ØÞÙßÄc,ÄÄbºßLµZ, ÈÞ¿c¢, Õàà ÎáÄÜÞϩɵøÃØ¢·àÄèÖÜßµZ, øÞ·dÉÎÞùZ ®ÜïÞ¢ ¨ ÄÎßÝíµÞÕcJßÜáIí. §æÄÞKᢠ²GᢠÎÞx¢ ÕøÞæÄ §Kᢠ©Ií. §LcXØ¢·àÄ¢ dÄßÎâVJßµZAá çÖ×çÎ ©IÞÏßGáUá ®Ká ÉùÏáKÕVAí µHáÄáùMßAÞX µâ¿ß çºøøÞ¼µáÎÞøæa ¨ dµáÄß ©ÉµøßAá¢. 1993WÄV¼í¼Î æºÏñÄÞÃáí ¨ dµáÄß. ÉáµÞV µÞm¢ ¨ ÜAJßWçºVAáKá. ÎdÆÞØßW ÎÞVµÝß È¿AáçOÞZ ¥ÄßW ÉæC¿áAáK ®ÜïÞµÜÞµÞøzÞVAá¢,µÜÞµÞøßµZAá¢, øØßµVAᢠçÕIß !
1.ØÞdwÞÈw¢
2 ºßÜOÞùßæa ºßÜæOÞÜß ( ºßÜMÄßµÞøµÞÕc¢)
ØÞdwÞÈw¢
ØáÕVà ÈÞÜÞMÞGí29.12.1993.ÄßøáÕÞÄßøÈßÜÞÕáí ²ÝáµßæÏJßÏ ¦ ØáÆßÈJßÜÞÃáí ¨µÞÕcøºÈ ¦ø¢ÍߺîÄáí.ÄâÜßµJáOßçÜAá ¦æøÞ ²ÝáAßJK
 
ÕÞAáµZ øÞdÄßÏáæ¿ ¯µÞLÏÞι{ßW Î×ß ÎáAß ÉµVJáçOÞZ,¼ÈÜßÈMáùJí §øáI ÖcÞÎÞµÞÖ¢ ²øÞÏßø¢ ÆàÉñçÈdĹZ §ùáAßAÞGß®æK çÈÞAß ÈßKßøáKá.1994 .¼ÈáÕøß 5. dÉÍÞÄJßW ¥Fá ÎÃß µÝß¾áí 20 ÎßÈáGáí ©UçMÞZ¥ÕØÞÈÕøß ®ÝáÄß ÄàVJá. ®Gá øÞdÄßµ{ßÜÞÏß ®KßWØÞdwÞÈwÞÕçÌÞÇ¢ ÈßùºîÕß×íÃáÉÞÆJßWØáÕVà ÈÞÜMÞGáíØÞdwÞÈwÞÕçÌÞÇÞvµ ÙøßÄÕ ÉâVà ÉáÃcÞÕÄÞø¢ØÞdwÞÈw¢ µÅßMâµÅÏùßÏÞJÕZ Èßæa ÆÞØߥVºîßAᢠÕÞµíØáÎJÞW ©{ÕÞ¢µÞÎÍâÕà¼ÜJßW¥V¸cJßW ¥VAÈÞÏßæJ{ßÏáµÎÎ ºßJJßÜᢠºßWÉáÎÞæÈÍâÕÞæµ ÈßX ÎÅáøÞ²çøÞçøÞ ÕàGßÜᢠÈàµÞÃßæÜï ¥NÎÞæøµÞÎßÈà͵ñzÞæø?ÈßX Äßøá·ÞdÄ¢ ÉáÃøÞÈá¢ÈßX ÄßøáÎÞùßW ºÞÏÞÈá¢

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->