Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
9Activity
P. 1
Chapter 11, Sections 1 & 2 Textbook Notes

Chapter 11, Sections 1 & 2 Textbook Notes

Ratings: (0)|Views: 55|Likes:
Published by Sonny An

More info:

Categories:Types, Research, History
Published by: Sonny An on Dec 10, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/19/2012

pdf

text

 
Rnmmt Am
\R Gdrunst GnmnsrElblicls <ug 3:131 pZaol Bgazuls 11 Rlbudnmr 1 ( 3 Ulucnnk Mnulr
Rlbudnm 16 Znruwas U|sind`
 
 
A|o|ru 32
se
  143?6
Rabbn
ame
Xamvluud
  Dua`dam diidosamur llb|ule; wns`ewdel sdnur-
n
 
 
Saedba`r
6 Aexnbaulr nh zn`dudba` ame rnbda` slxn`|udnm-
n
 
Amasbgdri
6 Cl`dlh dm ugau slrusadmu nh nml zlsrnm ct amnugls dr lxd`; en mnuslbnomdvl a|ugnsdut nh amt onxlsmilmu-
 
1414 ame 143:6
Sle Rbasl
  xdn`lmu waxl nh amud)Bnii|mdri wdugdm \-R-
n
 
 F|ml 3
me
  14146 7 cnicr rlu nhh dm \-R- ct Dua`dam amasbgdru-
n
 
A- Idubgl`` Za`ils
6 %<::,::: hsni Bnmoslrr un ‐ulas
n|u ugl saedba` rller ugau
gaxl lmuamo`le Ailsdbam delar dm uglds zndrnmn|r uglnsdlr-’
 
 
Olmlsa` Dmul``dolmbl
'amudsaedba`$ edxdrdnm elxl`nzle `le ct
F- LeoasGnnxls
-
n
 
Mnxlicls 1414
6 \mdnm nh S|rrdam _nsklsr sadele ct Za`ils—r ilm dm 13 bdudlr-
 
 
354 a`dlmr e
lznsule un S|rrda nm ‐
Ugl Rnxdlu Ask
-’
 
 
5::: zlnz`l asslrule dm a rdmo`l mdogu-
n
 
1414
6 2,8:: rusdklr absnrr \-R, bnxlsle ct mlwrzazlsr ar ‐Cn`rglxdrudb-’
 
 
1418 un 143:6
Ugl Oslau Idosaudnm
6 <::k Ahsdbam)Ailsdbamr hsni Rn|ug
Mnsug-
n
 
Gnwlxls xdn`lmu slabudnmr hsni wgdul Mnsuglsmlsr-
n
 
_argdmounm sdnu6 5 ilm kd``le 11 rlsdn|r`t wn|mele 2:: asslrule hns hdslasiznrrlrrdnm ns sdnudmo-
 
Iasb|r Oasxlt
6
Kmnwm ar ‐
Inrlr nh ugl Mlosnlr
’ ct wgdulr-
 
n
 
Hn|mele
\mdxlsra` Mlosn Dizsnxlilmu Arrnbdaudnm
'3<:::: iliclsr$-
n
 
Cabk un Ahsdba
’ inxlilmu6
C`abk Ruas @dml
nh rgdzr hns xntaol-
 
Had`r ar Oasxlt war rn`e ha|`ut lq|dzilmu hsni wgdul ela`lsr-
 
14146
Ldogullmug Ailmeilmu
lruac`drgle maudnma`
 
Zsngdcdudnm
-
n
 
Cam nm a`bngn`- R|bblrrh|` dm Ulmmlrrll '
‐lizudle ugl fad`r’$-
 
n
 
Xn`rulae Abu
6 Elb`asdmo clxlsaolr bnmuadmdmo nml)ga`h nh 1, a`bngn`-
 
A|o|ru 38
ug
  143:6
Mdmlullmug Ailmeilmu
6 _nilm—r r|hhsaol-
 
n
 
14186
Bassdl Bgaziam Bauu
—r
Maudnma` Ailsdbam _niam R|hhsaol Arrnbdaudnm
 '
MA_RA
$ saedba` azzsnabg-
n
 
14186
A`dbl Za|`
—r
Bnmoslrrdnma` \mdnm
 
'`auls Maudnma` _niam—r zasut$,
inelsaul azzsnabg-
 
Rnmmt Am
\R Gdrunst GnmnsrElblicls <ug 3:133 pZaol 
 
14316
Rglzzase)Unwmls Iaulsmdut Abu
6 Hlelsa` h|mer
wl`hasl z|sznrlr 'iaulsma`ame dmhamu insua`dut$-
n
 
Hable nzznrdudnm hsni
Ailsdbam Iledba` Arrnbdaudnm
- ‐Dmrzdsle ct hnsldom
lzlsdilm
ur dm bnii|mdri-’
 
n
 
14346 Bnmoslrr had`r un slmlw ugl abu-
 
14186
Bgd`e @acns Abu
zarrle ct Bnmoslrr un bnmusn` liz`ntilmu nh bgd`eslm-
n
 
Elb`asle |mbnmrudu|udnma` ct R|zslil Bn|su nm lbnmnidb osn|mer-
 
14326 Bn|su rus|bk enwm a _argdmounm E-B- `aw lmabudmo a idmdi|i waol hns wnilm-
Rlbudnm 36 Ugl Slz|c`dbam Dmh`|lmbl
 
 
14336
Sdbgase Rusn|u
  slznsuls hns
Bgsdrudam Rbdlmbl Inmduns
hns 83 tlasr- BnxlsleZslrdelmur Gasedmo Bnn`deol ame Gnnxls-
 
Mnxlicls 3
me
  143:6
_asslm O- Gasedmo
elhlaur
Failr I- Bn
ct a `amer`del
'zslrdelmuda` l`lbudnm$- ‐Mnsia`bt-
 
n
 
Slflbudnm nh _nnesnw _d`rnm—r
dmulsmaudnma`dri
6 Zn`dbt nh bnnzlsaudnm ame
dmxn`xlilmu wdug nugls bn|musdlr- ‐_l en mnu ilam un cl lmuamo`le-’
 
n
 
Ugl Znkls Bacdmlu
’ '‐
Ugl Ngdn Oamo
’$6 Gasedmo—
r znkls c|eedlr rnil |rleuglds znrdudnm un `dml uglds znbklur wdug inmlt-
n
 
Ulaznu Enil Ahhads
6 Rlbsluast nh ugl dmulsdns
A`clsu Ha``
  `larlr onxlsmilmu nd`
hdl`er un wla`ugt hsdlmer- ‐Dm Ailsdba, lxlstnml dr arr|ile o|d`ut |mud` zsnxlesdbg-’
 
n
 
A|o|ru 3
me
  14326 G
asedmo edlr nh zml|inmda, edrusa|ogu nxls gdr hsdlmer—
 clusata`-
Ileda dr cargle hns ‐i|bksakdmo-’
 
 
Ba`xdm Bnn`deol
 
Rd`lmu Ba`
r|bbller Gasedmo lsarlr eaiaol enml ct ugl Gasedmorbamea`r-
n
 
Slflbule onxlsmilmu zsnosair un gl`z nsedmast bdudvlmr-
n
 
_a`` Rusllu Fn|sma`
6 ‐Mlxls clhnsl, glsl ns amtwglsl l`rl, gar a onxlsmilmu cllmrn bniz`lul`t h|rle wdug c|rdmlrr-’
 
n
 
Ameslw Il``nm
  rlbsluast nh ugl uslar|st b|ur onxlsmilmu rzlmedmo amesle|blr ualr nm bnsznsaudnmr ame gdog dmbnil zlsrnmr-
 
Glsclsu Gnnxls
_nmels Cnt
 ,’ rlbsluast nh bniilsbl |mels Gasedmo ame Bnn`deol-
 
n
 
Lzamele
Bniilsbl Elzasuilmu
un bnmusn` ame slo|`aul ads`dmlr saedn lub-
n
 
C|sla| nh Ruameaser
un ruameasedvl lxlstugdmo iam|habu|sle dm ugl maudnm-
n
 
14356 Zn``|udnm Abu hdsru lhhnsu un bnmusn` bnaru`dml nd` zn``|udnm-

Activity (9)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Saharan Spy liked this
Saharan Spy liked this
Nathan Lam liked this
Kea Hudson liked this
Sonny An liked this
Sonny An liked this
Sonny An liked this
Sonny An liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->