Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Tuhfet Us Salavat

Tuhfet Us Salavat

Ratings: (0)|Views: 14|Likes:

More info:

Published by: Kanuni Tolga Sağın on Jan 31, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/12/2014

pdf

text

original

 
Tuhfet-üs Salavât Hüseyin
İ
 bn-i Aliyyül
ş
ifî
www.kelamullah.com
 
ÖNSÖZEl Ahzab Sûresi 56. ayet-i kerimede Allah-ü Teâlâ buyurmaktad
ı
r ki; "Gerçekten Allah ve melekleriPeygambere salât ederler, O' nu överler. Ey imanedenler! Siz de O'nu övün ve O'na salât ve selamedin, O' na gönülden teslim olun."Bu eser 40 salavât-
ı
 
ş
erifeden ibaret olan, Hüseyin
İ
 bn-i Aliyyül Kâ
ş
ifi Hazretlerinin Tuhfet-üsSalavât isimli kitab
ı
n
ı
n dilimize sâdele
ş
tirilmi
ş
 
ş
eklidir. Allah-ü Teâlâ kusurlar 
ı
m
ı
z
ı
ma
ğ
firet etsin,Tevfik Rabb'imizdendir.Ömer Faruk ERG
İ
 N, 20 Nisan 1980, ANKARA BismillâhirrahmânirrahîmElhamdülillâhi Rabbil Âlemîn,Vessalâtü vesselâmü alâ seyyidinâ Muhammedinve âlihi ve sahbihi ecmaîn. 1. Kad
ı
 
İ
yaz'
ı
n
Ş
ifâ-i
Ş
erif Kitab
ı
ndan, Zeydülhab(ra)' dan rivayetle: Peygamber Efendimiz (sas)
 
 buyurdular ki; "Kim bu salavat
ı
okursa benim
ş
efaatim ona vacib olur."Allâhümme salli alâ Muhammedin ve enzilhülmünzelel mukarrebe
ı
ndeke yevmel k 
ı
yâmeti.2.
İ
mam-
ı
Malik Hazretlerinin Muvattâ' s
ı
nda,
İ
mam Ahmed ibni Hambel HazretlerininMüsnedinde bulunan ve Ruveyfâ bini Sâbitil Ensâri(ra)' den rivayetle: Peygamber Efendimiz (sas) buyurdular ki; "Her kim bana salavat verirsesonunda bunu okusun."Allâhümme enzilhül mak'adel mukarrebe
ı
ndekeyevmel k 
ı
yâmeti.3. Ebu Hureyre (ra)' den rivayetle, Kad
ı
 
İ
yaz'
ı
n(rahimehullah)
Ş
ifâ-i
Ş
erif Kitab
ı
ndan al
ı
nm
ı
ş
t
ı
r.Allâhümme salli alennebiyyil ümmiyyi ve ezvâcihîümmühâtil mü'minîne ve zürriyyetihî ve ehli beytihî kemâ salleyte alâ
İ
 brâhîme inneke hamîdünmecîd.4. Enes
İ
 bn-i Mâlik' ten rivayetle: Peygamber 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->